лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тест № 4

Визначити склад пакета «щоденна звітність» по виконанню Державного бюджету:
а) щоденний оборотно-сальдовий баланс;
б) звіт про виконання Державного бюджету на відповідну дату;
в) звіт про бюджетну заборгованість;
г) звіт про виконання Державного бюджету за доходами;
д) оперативний звіт про надходження податків зборів до Державного бюджету України;
е) звіт про зарахування коштів за доходами.

Тест № 5

Визначити склад пакета «місячна звітність» про виконання Державного бюджету.
а) сальдовий баланс рахунків;
б) звіт про виконання Державного бюджету;
в) звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні;
г) звіт про бюджетну заборгованість;
д) звіт про виконання Державного бюджету за доходами;
е) довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету;
є) звіти про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України;
ж) довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році;
з) інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України.

Тест № 6

Складові звіту про виконання Державного бюджету ф. 2 мдб:

 1. доходи;
 2. видатки;
 3. погашення кредитів, наданих з Державного бюджету за рішенням Уряду в минулі роки;
 4. фінансування бюджету;
 5. міжбюджетні трансферти між Державним та місцевими бюджетами.
Тест № 7

Визначити склад розділів «Звіту про рух грошових коштів» ф.3кдб:

 1. операційна діяльність;
 2. операційні доходи;
 3. операційні видатки;
 4. інвестиційна діяльність;
 5. нерозподілені видатки;
 6. інвестиційні доходи;
 7. інвестиційні видатки;
 8. нерозподілені видатки;
 9. фінансова діяльність;
 10. внутрішнє фінансування;
 11. зовнішнє фінансування.
Тест № 8

Для визначення результатів виконання Державного бюджету використовують рахунки:
а) 5111, 5112
б) 2) 5112
в) 5911
у кореспонденції з балансовими рахунками
1) 6111                 3) 6911                  5) 713                   7) 7921
2) 7111                 4) 712                    6) 7911

Тест № 9

Визначити склад пакетів:

 1. «місячна звітність»;
 2. «квартальна звітність»

за виконаннями місцевих бюджетів
а) сальдовий баланс рахунків;
б) звіт про фінансовий стан;
в) звіт про рух грошових коштів;
г) звіт про виконання місцевих бюджетів;
д) звіт про бюджетну заборгованість;
е) інформація про надходження коштів спеціального фонду;
є) пояснювальна записка.

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 

 

 

 

 1. Система взаємозв’язків органів законодавчої та виконавчої влади України в процесі виконання бюджету країни.
 2. Порівняльна характеристика загальної будови планів рахун­ків виконання Державного та місцевих бюджетів та банківських установ.
 3. Облікова політика органів Державного казначейства.
 4. З історії розвитку бюджетного обліку в Україні: від простої системи запису до управлінського обліку.
 5. Особливості автоматизованої форми бухгалтерського обліку, що застосовується в обліковому процесі органів Державного казначейства.
 6. Організація технології облікового процесу в органах Державного казначейства.
 7. Порядок обліку надходжень, що розподіляються між Державним та місцевими бюджетами.
 8. Порядок обліку надходжень, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету.
 9. Механізм надходження та облік коштів, одержаних від приватизації об’єктів державної власності.
 10. Облік операцій по поверненню платникам помилково та надміру сплачених податків від зборів.
 11. Механізм взаємодії органів Державного казначейства і органів державної податкової адміністрації та митної служби України.
 12. Порядок перерахування та облік митних платежів, що надходять до Державного бюджету.
 13. Методика та організація складання та подання щоденної оперативної звітності про надходження платежів до Державного бюджету України.
 14. Порядок виділення і облік субвенції та дотацій при виконанні Державного бюджету.
 15. Механізм проведення та облік операцій по взаємних розрахунках між бюджетами.
 16. Методика та організація обліку зобов’язань місцевого бюджету.
 17. Механізм контролю за виконанням кошторисів бюджетних установ та порядок взаємодії органів Державного казначей­ства та Головного контрольно-ревізійного управління в процесі його реалізації.
 18. Облік планових показників щодо виконання Державного та місцевих бюджетів.
 19. Функції, завдання та призначення підсистеми управлінського обліку виконання бюджету.
 20. Статистична та річна звітність органів Державного казначейства — основа формування підсумкових показників про виконання бюджету країни.

ЛІТЕРАТУРА

 Основна
 1. Бюджетний кодекс України. Затверджений Верховною Радою України 21 липня 2001 р. № 2542-111.
 2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2003 рік». Затверджений Верховною Радою України 23 грудня 2002 р. № 380-ІV.
 3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Затверджений Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.
 4. Указ Президента України «Про Державне казначейство України» від 24 квітня 1995 р. № 335.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державне казначейство України» від 31 липня 1995 р. № 590.
 6. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію і її запровадження» від 27 грудня 2001 р. № 604.

Додаткова

 1. Булгакова С. О., Баданова Н. В., Єрмошенко Л. В., Сушко Н. І., Чечуліна О. О., Шаповал Т. А., Шульга Н. П. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. — К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. — 250 с.
 2. Герасименко О. М., Сторожук Т. М., Ніколайченко В. І., Терещенко В. В. Облік податків, зборів та інших обов’язкових платежів в органах державної податкової служби: Навч. посіб. / За заг. ред. В. А. Онищенка — Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 203 с.
 3. Накази Державного казначейства України «Про затвердження інструктивної бази» від 28 листопада 2000 р. № 119.

«Про затвердження Порядку виконання Державного бюджету за доходами» від 19 грудня 2000 р. № 131.
«Про затвердження Порядку касового виконання Державного бюджету за видатками» від 22 січня 2001 р. № 3.
«Про затвердження Порядку виконання Державного бюджету за видатками за умов функціонування внутрішньої платіжної системи» від 10 серпня 2001 р. № 140.
«Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 4 листопада 2002 р. № 205.
«Про затвердження порядків відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню Державного бюджету» від 28 грудня 2000 р. № 142.
«Про затвердження Порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів» від 15 березня 2001 р. № 29.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.