лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тест № 10

За поданими проведеннями визначити операції по виконанню місцевого бюджету:


а) Д-т 3142 К-т 1111
Д-т 1521 К-т 4431
Д-т 7231 К-т 7921

1) перераховано від користувача бюджетного кредиту коштів за користування даною позичкою;

б) Д-т 1111 К-т 3143
Д-т 4431 К-т 1522
Д-т 7921 К-т 7231

2) повернуто бюджетний кредит користувачем

в) Д-т 1111 К-т 3141
Д-т 6911 К-т 6121

г) Д-т 3143 К-т 3142
д) Д-т 3141 К-т 3142

3) видано бюджетний кредит

Тест № 11

Визначити економічну характеристику рахунків:
а) 4211                                1) активний
б) 2421                                2) пасивний
в) 1651                                3) активно-пасивний
г) 4212                                4) контрпасивний
5) контрактивний

Тест № 12

Підставою для відображення міжбюджетних трансфертів, що надійшли до місцевого бюджету з Державного, є:
а) платіжне доручення;
б) файл початкових платежів від СЕП НБУ;
в) виписка банку;
г) розподіл коштів Державного казначейства.
Завдання № 1
Схематично зобразити систему функціональних зв’язків органів Державного казначейства, фінансових органів, органів Державної податкової та митної служби в процесі виконання місцевих бюджетів.
Завдання № 2
На основі вивченої за курсом «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» методики організації облікових номенклатур розробити останні за такими напрямами:
1) облік доходів місцевого бюджету;
2) облік видатків місцевого бюджету;
3) облік зобов’язань місцевого бюджету.
Завдання № 3
На підставі вивчення перелічених нормативних актів:

 • Бюджетний кодекс України;
 • Закон про Державний бюджет України (на відповідний рік);
 • Наказ Міністерства фінансів України № 604 від 27.12.01 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження»;
 • Інструкція № 119 «Про організацію бухгалтерського обліку виконання бюджету»:

а) визначити склад основних видів доходів;
б) ідентифікувати останні в межах бюджетної класифікації доходів;
в) розробити умовні аналітичні рахунки за основними видами надходжень до балансових рахунків 3141, 3142, 3151, 3152, 3161.
Завдання № 4
На підставі поданих даних виконати такі завдання:

 • відкрити відповідні аналітичні рахунки щодо визначених видів надходжень за балансовими рахунками 6121, 6122;
 • відобразити в системі бухгалтерського обліку подані операції станом на 5 квітня 200__ р., проведені управлінням Державного казначейства у Вінницькій області;
 • визначити характер балансових рахунків у щоденному оборотно-сальдовому балансі;
 • скласти повний щоденний оборотно-сальдовий баланс ф. 1—1 на 6 квітня 200__ р. за результатами проведених операцій по виконанню місцевого бюджету;

1. Залишки на балансових рахунках на 05.04.200__ р.


А/П

Номер рахунка

Назва рахунка

Сума, тис. грн

 

1111

 

950,5

 

1521

 

350,2

 

1522

 

420,3

 

1653

 

100,7

 

2231

 

520,5

 

3142

 

100,2

 

3152

 

160,3

 

3531

 

300,5


Продовження табл.


А/П

Номер рахунка

Назва рахунка

Сума, тис. грн

 

3541

 

100,8

 

3542

 

388,7

 

4222

 

100,7

 

4431

 

770,5

 

6121

 

145750,6

 

6122

 

28560,2

 

6124

 

20250,2

 

7211

 

145249,1

 

7221

 

46361,6

 

6911

 

194561,2

 

7231

 

770,5

 

7911

 

191610,7

 

7921

 

770,5

 

9221

 

437349,6

 

9222

 

138693,7

 

9223

 

437450,6

 

9224

 

139082,7

 

9225

 

583662,0

 

9226

 

185444,0

 

9227

 

583662,0

 

9228

 

185444,0

 

9241

 

437912

 

9242

 

139082,4

 

9271

 

437349,6

 

9272

 

583662,0

 

9273

 

437450,6

 

9274

 

583662,0

 

9421

 

400,8

Закінчення табл.


А/П

Номер рахунка

Назва рахунка

Сума, тис. грн

 

9422

 

382,5

 

9423

 

168,6

 

9424

 

320,6

 

9921

 

?

 

9121

 

438413

 

9122

 

139082,4

 

9123

 

438312,2

 

9124

 

138693,7

 

9125

 

583662,0

 

9126

 

185444,0

 

9127

 

583662,0

 

9128

 

185444,0

 

9141

 

?

 

9142

 

?

 

9143

 

583662,0

 

9144

 

185444,0

2) дані аналітичного обліку за рахунками 6121, 6122
а) залишки за балансовим рахунком 6121 на 5.04.200 __ р. становлять 145750,6 тис. грн, у тому числі:


Код
доходів

Найменування

Сума, тис. грн

Номер аналітичного рахунка

 

Прибутковий податок з робітників і службовців

21 325

 

 

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності

60 820

 

 

Єдиний податок для су­б’єктів підприємницької діяльності

20 210

 

 

Плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами

3 125

 

б) залишки за балансовим рахунком 6122 на 05.04.200__ р. становлять 28560,45, у тому числі:


Код
доходів

Найменування надходжень

Сума

Номер
аналітичного
рахунка

 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин

6650

 

 

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів

5250

 

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

1050

 

3) Дані по проведених операціях за 05.04.200___ управлінням Державного казначейства у Вінницькій області


1

Відповідно до початкового файла платежів від СЕП НБУ надійшли кошти, які згідно з бюджетною класифікацією ідентифікуються повністю чи частково як доходи місцевого бюджету, зокрема:

 • прибутковий податок з робітників і службовців
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності
 • податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності (засновані на рівні обласної державної адміністрації)
 • податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
 • плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами
 • плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (за операцією 1 необхідно здій­снити необхідний розподіл коштів)

237
210

675


62

53

56

2

Відповідно до висновку Державної податкової адміністрації у Вінницькій області повертаються помилково сплачені кошти за платіжними дорученнями:

 • збір за забруднення навколишнього природного середовища
 • хімічному концерну «Хімлекс»
 • фармакологічній фірмі «Немирів-фарма»
 • податок на прибуток
 • фірмі «Агровін»
 • концерну «Жилбуд»
 • державне мито
 • промисловому машинобудівному об’єднанню «Вінмашбуд»


3,250
6,850

32,650
25,380

4,520

Продовження табл.


3

На підставі розпорядження обласного фінансового управління Державної Вінницької адміністрації виділено кошти загального фонду обласному управлінню освіти

1385

4

Перераховано з особового рахунка на реєстраційні рахунки на підставі розподілу коштів та асигнувань управлінням охорони здоров’я за КЕКВ 1133:

 • Літинського району
 • Хмельницького району
 • Козятинського району
 • Липовецького району
 • Оратівського району
 • Жмеринського району
 • Таврівського району
 • Немирівського району
 • Гайсинського району
 • Барівського району
 • Тульчинського району
12,5
10
9,5
11,0
11,3
11,7
12,0
11,4
11,6
15,0
16,5

5

Перераховано з особового рахунка управління охорони здоров’я у Вінницькій області на його реєстраційний рахунок за КЕКВ 1110, 1120

32 + 12

6

Перераховано кошти з особового рахунка управління освіти у Вінницькій області на його реєстраційний рахунок за КЕКВ 1110, 1120

26 + 10

7

Здійснено оплату рахунків на підставі платіжних документів розпорядників коштів, зокрема:

 • Вінницький державний медичний університет (за придбання комп’ютерної техніки) за рахунок коштів спеціального фонду

25

 

 • Управління фізкультури і спорту у Вінницькій області (придбання спортінвентаря за рахунок коштів загального фонду)
 • Вінницька обласна бібліотека ім. К.А.Тімірязєва (проплата за міські телефонні розмови за рахунок коштів спеціального фонду)

30


10

8

Повернуто бюджетний кредит, отриманий державним промисловим об’єднанням «Вінмашбуд» та перераховано кошти за користування останнім (1 %)

100,2 + ?

9

Відповідно до файла початкових платежів від СЕП НБУ (за плановими показниками міжбюджетних трансфертів Закону про Державний бюджет України на 200__ рік) надійшла субвенція до обласного Вінницького бюджету з загального фонду Державного бюджету

1380

Закінчення табл.


10

Надійшли та відображаються в обліку відповідно до файла початкових платежів від СЕП НБУ кошти, що віднесено до доходів розпорядників, зокрема:

 • Вінницький державний технічний університет (плата за навчання за цільовим спрямуванням)
 • Вінницька обласна бібліотека (за оренду приміщення)
 • Науково-дослідний інститут «Дослідження природних ресурсів (за закінчену НДР за темою № 826 — кін­цеві розрахунки)
200

12

25

11

За меморіальним документом УДК перераховуються кошти для спрямування останніх на здійснення видатків:

 • за загальним фондом
 • за спеціальним фондом?
?

При виконанні завдання слід керуватись раніше вказаними нормативними документами бюджетного регулювання, а також Наказом № 29 ДКУ від 15.03.01 «Про затвердження Порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.