лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання № 6

Скласти облікову номенклатуру за напрямом обліку виконання видатків Державного бюджету відповідно до методики, вивченої за курсом «Організація обліку в бюджетних установах».

Завдання № 7

Скласти графіки руху таких носіїв облікової інформації:

 1. розпис асигнувань за коштами загального фонду бюджету;
 2. платіжне доручення на перерахування коштів;
 3. реєстр зобов’язань розпорядників коштів.

При виконанні завдань до теми 3 слід спиратись на такі нормативні акти:

 1. Закон про Державний бюджет України на відповідний рік.
 2. Бюджетний кодекс України.

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 4

Тест № 1
Дібрати правильне визначення до вказаних понять:


а) активи Державного бюджету

а) податки і збори, відповідно до Бюджетного кодексу та Закону про Держбюджет, закріплені за даним рівнем бюджету

б) зобов’язання Державного бюджету

б) сума нагромадження ресурсів Державного бюджету для виконання функцій і завдань держави

 

в) потенційні вимоги до активів держави сплатити певну суму грошових коштів з боку суб’єктів даних фінансових відносин

 

г) будь-яке здійснення відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договорів, придбання товару, послуги протягом бюджетного року, згідно з якими необхідно здійснити платежі з бюджету протягом року

Тест № 2
Визначити склад активів і зобов’язань Державного бюджету:


а) активи

а) грошові кошти

б) зобов’язання

б) цінні папери, випущені в обіг

 

в) цінні папери у власності держави

 

г) кредити, надані з Державного бюджету

 

д) кредити отримані

 

е) документи, отримані Держбюджетом.

Тест № 3
Для відкриття небюджетних рахунків підприємства мають подати до органів Державного казначейства:

 1. заяву на відкриття рахунка;
 2. картку зі зразками підписів осіб;
 3. бізнес-план;
 4. копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
 5. копію зареєстрованого статуту;
 6. копію свідоцтва про реєстрацію у галузевому міністерстві;
 7. копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;
 8. довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду;
 9. документ (його засвідчену копію), що підтверджує реєстрацію клієнта як платника страхових внесків;
 10. копію документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік.

Тест № 4
Вибрати балансові рахунки, що використовуються для обліку фінансових ресурсів Державного бюджету, за умов:


а) включення органів ДК у СЕП НБУ

а) 1111

б) 1711

б) невключення органів ДК у СЕП НБУ

в) 1122

г) 1222

Тест № 5
Для обліку надходжень, що отримуються від розміщення тимчасово вільних коштів Державного бюджету, використовуються рахунки:
а) 1111, 3111, 6911, 6111;
б) 1222, 3111, 6911, 6111;
в) 1122, 3111, 6911, 6111;
г) 1711, 3111, 6911, 6111.
Тест № 6
Визначити економічний зміст рахунків:


а) 1315 «Депозити державного бюджету до запитання, розміщені в НБУ»

а) активний

б) пасивний

б) 9611 «Нараховані доходи за коштами до запитання в НБУ»

в) активно-пасивний

г) контрпасивний

в) 1314 «Прострочено заборгованість за депозитами Державного бюджету в НБУ»

д) контрпасивний

г) 2311 «Депозити, отримані Державним бюджетом»

 

Тест № 7
Повернення бюджетних позичок супроводжується у відділенні Державного казначейства кореспонденцією рахунків:
а) 1122, 3112, 8921, 8121;
б) 1122, 3113, 4421, 1512, 7921, 7131;
в) 1222, 3113, 4421, 4512, 7921, 7131;
г) 1222, 3112, 8921, 8121.
Тест № 8
За бухгалтерськими проведеннями визначити зміст операції:


а) Д-т 3112 К-т 1111

а) залучено кошти як позичка від банківської установи з метою поповнення загального фон­ду Державного бюджету

Д-т 7111 К-т 7911

Д-т 8311 К-т 8911

б) Д-т 1111 К-т 3222

б) перераховано дотації місцевим бюджетам

Д-т 2211 К-т 4421

Д-т 8921 К-Т 8727

Тест № 9
Визначити економічний зміст рахунків групи 442 щодо операцій:


а) отримання кредитів для підкріплення загального фонду ДБ

а) активно-пасивний

б) активний

в) пасивний

б) видача кредитів із загального фонду Державного бюджету

 

Тест № 10
За поданими операціями визначити склад бухгалтерських проведень:


а) віднесено на взаємні розрахунки суму коштів за надходженнями, яку необхідно одер­жати Державному бюджету з місцевого бюджету

а) Д-т 1621 К-т 4112

Д-т 7111 К-т 7911

б) віднесено на взаємні розрахунки суму коштів за видатками, яку необхідно одержати Державному бюджету з місцевого.

б) Д-т 1621 К-т 4111

Д-т 6911 К-т 6111

Тест № 11
За наведеними операціями вибрати групування проведень, що супроводжує здійснення останніх:
а) отримано кошти від емісії облігацій;
в) погашення облігацій;
г) залучені кошти на депозит;
д) видано казначейський вексель.
Тест № 12
Міжбюджетні трансферти включають:

 1. дотації вирівнювання;
 2. субвенції;
 3. фінансування відповідного бюджету;
 4. кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
 5. інші дотації;
 6. передані доходи за взаєморозрахунками.

Завдання № 1

 1. На підставі наведених даних визначити коди видів доходів, видатків, фінансування боргу, оформивши результати у вигляді таблиці.
 2. Перелік об’єктів ідентифікації


з/п

Назва об’єкта

Вид об’єкта

Код

1

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

 

 

2

Дивіденди, нараховані на акції (частини, паї) господарських товариств, які є у державній власності

 

 

3

Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств державної власності

 

 

4

Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та /або під державні гарантії

 

 

5

Плата за користування позиками, виданими за рахунок коштів, залучених державою

 

 

6

Відсотки, за користування пільговими довгостроковими кредитами, наданими молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

 

 

7

Кошти, що надходять до Державного бюджету за взаємними розрахунками з місцевих бюджетів

 

 

8

Гранти (дарунки), що надійшли до Державного бюджету

 

 

9

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

 

10

Кредити, надані органам державного управління інших рівнів

 

 

11

Кредити, одержані з державних фондів

 

 

12

Погашені позики, видані бюджету НБУ

 

 

13

Позики, одержані від банківських установ

 

 

14

Надходження від приватизації державного майна

 

 

15

Позики, одержані від міжнародних організацій економічного розвитку

 

 

Закінчення табл.з/п

Назва об’єкта

Вид об’єкта

Код

16

Розміщення коштів на депозитах

 

 

17

Пред’явлення цінних паперів

 

 

18

Випуск довгострокових зобов’язань

 

 

19

Випуск векселів

 

 

20

Надходження від приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми

 

 

21

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів

 

 

22

Заборгованість за позиками, одержаними від НБУ

 

 

23

Заборгованість за позиками, отриманими від міжнародних організацій економічного розвитку

 

 

24

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

 

 

25

Надходження від продажу землі

 

 

Виконанню завдання має передувати ретельне вивчення поданої у наказі Міністерства Фінансів України від 27.12.01 № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» класифікації доходів, видатків, фінансування та боргу бюджету.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.