лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тест № 7
Визначити склад документів, що є підставою для введення планових показників на початку бюджетного року в Державному казначействі:
а) річний розпис призначень Державного бюджету;
б) помісячний розпис асигнувань;
в) поквартальний розпис асигнувань;
г) зведений кошторис ГРК;
д) зведений план асигнувань ГРК;
є) кошторис РКІІ;
ж) план асигнувань РКІІ.
Тест № 8
За бухгалтерськими проведеннями визначити зміст даних операцій в органі ДК:
а) реєструються зобов’язання розпорядника    1) Д-т 9411 К-т 9413
коштів бюджету за загальним фондом
б) в органі ДК беруться на облік фінансові     2) Д-т 9921 К-т 9231
зобов’язання розпорядника коштів бюджету
за загальним фондом
в) на підставі індивідуальних показників       3) Д-т 9231 К-т 9411
бюджетних призначень формується
інформація за асигнуваннями на взяття
зобов’язань
Тест № 9
За бухгалтерськими проведеннями визначити зміст операцій
1) Д-т 3511 К-т 3521      а) перераховано кошти загального фонду РК ІІ ступеня на здійснення видатків РК ІІІ ступеня (ВДК РК ІІІ ст. не ввійшло до СЕП НБУ);
2) Д-т 3511 К-т 3911      б) перераховано кошти загального фонду РК ІІ ступеня на здійснення видатків РК ІІІ ступеня (ВДК РК ІІІ ст. є балансовим)
3) Д-к 3511 К-т 1222      в) перераховано кошти загального фонду РК ІІІ ступеня на здійснення видатків РК ІІІ ступеня (ВДК РК ІІІ ст. є безбалансовим)
Тест № 10
Підстава для здійснення оплати рахунків розпорядників коштів:

 1. доручення розпорядника коштів органу Державного казначейства;
 2. платіжне доручення;
 3. реєстр зобов’язань розпорядника коштів;
 4. реєстр фінансових зобов’язань розпорядника коштів;
 5. підтверджувальні документи щодо оплати.

Тест № 11
Підстава для відмови в оплаті рахунків РБК:

 1. відсутність затвердженого кошторису;
 2. відсутність затвердженого плану використання бюджетних коштів;
 3. відсутність підтверджувальних документів на оплату рахунків;
 4. відсутність у казначейському обліку прийнятих РБК зобов’язань;
 5. помилки в оформленні платіжних документів;
 6. порушення фінансової дисципліни в частині встановленого порядку використання коштів;
 7. відсутність (недостатність) коштів на рахунках РБК та бюджетних і кошторисних призначень.

Тест № 12
Визначити економічну сутність рахунків:
а) 3511                                         а) пасивний
б) 3521                                         б) активний
в) 8221                                         в) активно-пасивний
г) 8111                                         г) контрпасивний

Завдання № 1

На підставі даних по управлінню Державного казначейства як суб’єкта господарювання класифікувати проведені видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету.
1. Дані до завдання
Господарські операції управління Держказначействаз/п

Назва операції

КЕКВ

1

Нараховано заробітну плату керівним працівникам і спеціалістам управління Державного казначейства

 

2

Нараховано заробітну плату службовцям управління Державного казначейства

 

3

Нараховано заробітну плату за договором надання кон-
сультаційно-лекційних послуг канд. екон. наук, доценту кафедри «Казначейської справи» Фінансової Академії Д. В. Шмілю

 

4

Здійснено виплати за тимчасовою непрацездатністю за 14 днів хвороби спеціалісту 1 категорії Л. П. Шматько

 

5

Проведено видатки на створення і впровадження локальної обчислювальної мережі та підключення до глобальної мережі передачі даних

 

6

Закуплено картриджі для принтерів вартістю до 500 грн

 

7

Здійснено підписку спеціалізованого періодичного видання «Казна» на наступний рік

 

8

Закуплено і видано канцелярське приладдя у структурні підрозділи

 

9

Придбано медикаменти для поповнення аптечної установи

 

10

Отримані за попередньою проплатою занавіски тюльові для обладнання трьох кабінетів

 

11

Списано видатки на відрядження начальника обласного управління до м.Києва на 3 дні

 

12

Нараховано плату за міжміські та міжнародні розмови

 

13

Нараховано плату за користування засобами електронної мережі Інтернет (електронна пошта)

 

14

Оплачено послуги модернізації локальної мережі

 

15

Придбано активне мережеве обладнання, зокрема комутатори, маршрути, затори, сервери, мости — повторювачі

 

Закінчення табл.з/п

Назва операції

КЕКВ

16

За програмою створення локальної мережі отримано від постачальників оплачені попередньо монтажні шкафи і монтажні короби

 

17

Оплачено рахунок за ксерокопіювальний апарат

 

18

Отримано від постачальників оплачене канцелярське обладнання: столи комп’ютерні 20 шт.

 

19

Оплачено послуги з модернізації комп’ютерів — 5 шт.

 

20

Виплачено заробітну плату працівникам установи

 

Завдання № 2

На підставі поданих відомостей ввести планові показники до складу облікових даних, здійснивши необхідні проведення. Визначити розподіл коштів за умовними аналітичними рахунками, відкривши їх за КЕКВ та КФКВ.
1. Операції, що супроводжуються введенням планових показників в УДК Полтавської областіз/п

Назва операції

Сума, тис. грн

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

Отримано від ДКУ розпис призначень Державного бюджету за Полтавською областю на 2004 р., у тому числі за КВКВ:

 

 

180

9239

1183

210

112243

26354

220

79517

51628

100

69045

22624

110

103407

9321

170

3250

1235

230

45620

15350

240

12016

25012

Закінчення табл.з/п

Назва операції

Сума, тис. грн

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

250

21123

40342

280

39800

18640

661

847

1882

786

22569

1271

614

35708

3628

652

38768

2628

2

Отримано від ДКУ помісячний розпис асигнувань загального фонду Державного бюджету, в тому числі:

 

 

січень

45620

 

лютий

46310

 

березень

46250

 

квітень

50320

 

травень

51121

 

червень

52453

 

липень

52632

 

серпень

52346

 

вересень

52132

 

жовтень

48824

 

листопад

47570

 

грудень

47574

 

2. Розподіл призначень за КЕКВ за загальним фондом становить (крім КВКВ 240 та 250):
1110 — 50 %; 1120 — 18 %; 1130 — 10 %; 1140 — 6 % для всіх КВКВ, крім КВКВ 220, для якого встановлено 5 %.
1160 — 2 %; 1342 — 1 % для КВКВ 220;
2000 — 14 %.
3. Розподіл призначень за КЕКВ за спеціальним фондом (крім КВКВ 240 та 250):
1110 — 30 %; 1120 — 12 %; 1130 — 20 % (–2 % для КВКВ 220)
1140 — 10 %; 1160 — 10 %; 1342 — 2 %.
2000 — 18 %.

4. Розподіл коштів загального та спеціального фондів за кодом відомчої класифікації 250:
1110 — 5 %; 1120 — 2 %; 1130 — 2 %;
1140 — 1 %; 1160 — 1 %; 1341 — 80 %; 2000 — 9 %;
5. Розподіл коштів загального фонду за кодом 240:
1110 — 60 %; 1120 — 22 %; 1130 — 5 %; 1160 — 3 %;
1140 — 5 %; 2000 — 5 %.
6. Розподіл призначень спеціального фонду за КВКВ 240:
1110 — 1 %; 1120 — 0,4 %; 1130 — 10 %; 1170 — 60 %; 1140 — 10 %; 1160 — 5 %;
2000 — 13,6 %.
Завдання № 3
На підставі поданих відомостей ввести планові показники до складу облікових даних, здійснивши необхідні проведення. Визначити розподіл призначень за умовними аналітичними рахунками, відкривши їх за КЕКВ, КФКФ та кодом розпорядника коштів.
1. Операції, що супроводжують введення планових показників у Лисянському відділенні ДК Черкаської областіз/п

Назва операції

Сума, тис. грн

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

Отримано від УДК по Черкаській області розпис призначень державного бюджету за Лисянським районом на 200___р., у тому числі:

 

 

Науково-дослідний інститут аграрного розвитку (ГРК — Національна Академія наук України)

3500

1200

Педагогічний інститут (ГРК — Міністерство освіти і науки України)

10000

5320

Лисянський медичний інститут (ГРК — Міністерство охорони здоров’я)

6250

3640

Закінчення табл.з/п

Назва операції

Сума, тис. грн

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Контрольно-ревізійне відділення Лисянського району

1000

110

1

Державна податкова адміністрація Лисянського району

1350

120

Медично-реабілітаційний центр «Здоров’я»

1000

110

Школа-інтернат для дітей-сиріт

650

100

Відділення фізкультури і спорту Лисянського району

320

88

Дитячий медичний центр по лікуванню туберкульозу

500

112

Національний дитячий центр народного танцю «Веселка»

120

32

2

Отримано від УДК помісячний розпис асигнувань загального фонду Державного бюджету, у тому числі:

 

 

січень

1980

 

лютий

1960

 

березень

1980

 

квітень

2030

 

травень

2178

 

червень

2189

 

липень

2192

 

серпень

2101

 

вересень

2090

 

жовтень

1985

 

листопад

2000

 

грудень

2004,5

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.