лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання № 3

На підставі цифрових даних за проведеними операціями: а) здійснити бухгалтерські проводження; б) скласти оборотно-сальдовий баланс за балансовими рахунками 3111, 1111, 6911, 6111 станом на 12 липня 2004 р.; в) визначити первинні документи за кожною операцією.
1. Виписка з оборотно-сальдового балансу управління Держав­ного казначейства за 12 липня 2004 р.


Балансові
рахунки

Сальдо на початок дня

Обороти за день

Сальдо
на кінець дня

Дебет

Кредит

1111

286532

384500

552300

?

3111

2340

163500

145500

?

3122

153200

156500

?

6111

28232500

2350

145500

?

6112

25254300

3520

156500

 

6911

80620350

202000

5770

 

2. Операції за 12 травня 2004 р.з/п

Назва операції

Сума (грн)

1

Надійшли доходи загального фонду Державного бюджету на рахунок обласного управління Державного казначейства, у тому числі:
а) податок на прибуток підприємств, що перебувають у державній власності
б) платежі за користування надрами загальнодержавного значення
в) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення
г) рентна плата за нафту та природний газ, що видобувається в Україні
56500

6350

6200

8600

Закінчення табл.з/п

Назва операції

Сума (грн)

2

Надійшли доходи до спеціального фонду Державного бюджету, в тому числі:
а) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету
б) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
15200

88350

3

Здійснюються повернення помилково сплачених податків та зборів, у тому числі:
а) збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
б) податку на прибуток підприємств2000

8600

4

Надійшли платежі, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету, в тому числі:
а) портовий збір
б) надходження до Державного спеціалізованого фон­ду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність
4500

15380

5

Надійшли кошти в частині сплати збору на розвиток виноградарства і садівництва для подальшого розподілу та ідентифікації як доходів бюджету

3100

6

Надійшли кошти в частині сплати фіксованого сільськогосподарського податку для подальшого розподілу та ідентифікації як доходів бюджету

6250

7

Наприкінці дня зараховуються надходження до загального фонду на «котловий» рахунок за коштами загального фонду

?

8

Наприкінці дня зараховуються надходження до спеціального фонду на рахунок по доходах спеціального фонду

?

9

Наприкінці дня зараховуються надходження, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету на «котловий» рахунок

?

10

Перераховано кошти загального фонду бюджету, одержані впродовж 13 травня управлінням ДК до Державного казначейства України

?

11

Перераховано кошти спеціального фонду бюджету, отримані впродовж 13 травня управлінням ДК до Державного казначейства України

?

12

Перераховано кошти Державного бюджету, що підлягають розподілу до Державного казначейства України

?

При виконанні завдання № 3 слід керуватись такими норматив­ними документами:

 • Бюджетний кодекс України.
 • Закон «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
 • Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 № 320-ХІУ зі змінами і доповненнями.
 • Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садів­ництва і хмелярства» від 9.04.99 № 587-ХІУ.
 • Наказ «Державного казначейства».

Завдання № 4

На підставі наведених даних відобразити на рахунках Держав­ного казначейства операції та здійснити розподіл коштів між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету відповідно до нормативів чинного законодавства.

 • Перелік операцій за 16 липня 2004 р.


з/п

Назва операції

Сума, тис. грн

1

Надійшли доходи загального фонду від управління Державного казначейства в Полтавській області, у тому числі:
— податок на прибуток підприємств
— збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду
— податок на додану вартість
— ввізне мито
— рентна плата за нафту, що видобувається в Україні
— державне мито
— платежі за користування надрами загальнодержавного значення
188, 42

8,16

195, 64

12, 32

3, 16
2,11

2

Надійшли доходи загального фонду від управління Державного казначейства в Херсонській області, у тому числі:
— податок на прибуток підприємств
— збір за спеціальне використання водних ресурсів та за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
— податок на додану вартість
— плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон
160, 28
2, 31


172, 30

0,62

Закінчення табл.з/п

Назва операції

Сума, тис. грн

3

Надійшли доходи спеціального фонду від управління Державного казначейства у Рівненській області
— збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
— частина прибутку (доходу) державних підприємств, що включається до бюджету31, 28

39, 16

4

Надійшли кошти Державного бюджету з рахунків обласного управління Державного казначейства у Республіці Крим для розподілу останніх між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, у тому числі:
— мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що вводяться суб’єктами підприємницької діяльності
— портовий збір


25


0,655

5

Надійшли кошти Державного бюджету з рахунків обласного управління Державного казначейства у Закарпатській області
— акцизний збір на вироблену виноробну продукцію
— акцизний збір на ввезені ювелірні вироби
— акцизний збір на ввезені на територію України тютюнові вироби
32, 623

0,035

1,286

6

Проведено розмежування між загальним і спеціальними фондами державного бюджету надходжень за операціями № 4,5

?

Для виконання завдання слід керуватись такими нормативними актами:

 • Бюджетний кодекс України.
 • Закон України «Про Державний бюджет на відповідний рік».
 • Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» № 329/95-ВР від 15.09.95 з доповненнями і змінами.
 • Декрет Кабінету Міністрів «Про акцизний збір» від 26.12. 92 № 18-92 зі змінами і доповненнями.
 • Наказ Державного казначейства України від 19.12.00 № 131 «Про затвердження Порядку виконання Державного бюджету за доходами».
 • Наказ Державного казначейства України № 142 від 28.12.00 «Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню Державного бюджету».

Завдання № 5

Розробити схему документообігу наступних первинних документів щодо обліку доходів Державного бюджету:

 • Платіжне доручення.
 • Чек.
 • Акредитив.
ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 3
Тест № 1

Видатки Державного бюджету — це:

 • фінансування головних розпорядників коштів з Державного бюджету;
 • сума коштів, що спрямовуються на виконання державою відповід­них її функцій на загальнодержавному рівні;
 • витрати Державного бюджету по виконанню відповідних держав­них програм;
 • кошти Державного бюджету, які розподіляються між місцевими бюджетами.

Тест № 2
Бюджетна класифікація видатків включає такі складові:

 • функціональну;
 • відомчу;
 • територіальну;
 • програмну;
 • економічну;
 • галузеву.

Тест № 3
За економічною класифікацією видатків виділяють:

 • поточні видатки;
 • капітальні видатки;
 • постійні видатки;
 • тимчасові видатки;
 • нерозподілені видатки;
 • кредитування з вирахуванням погашення.

Тест № 4
Дібрати у правій колонці правильне визначення понять:


а) реєстраційні рахунки

а) рахунки, які відкриваються в орга­нах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів (крім розпорядників ІІІ ступеня) для зарахування коштів без зазначення кодів функціональної класифікації видатків, що підлягають подальшому перерахуванню на особові і реєстраційні рахун­ки

б) спеціальні реєстраційні рахунки

б) рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів  (крім розпорядників ІІІ ступеня) для зарахування  коштів, що підлягають подальшому розподілу та перерахуванню конкретному розпоряднику  (одержувачу) бюджетних коштів

в) особові рахунки

в) рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам та одержувачам  коштів Державного бюджету для обліку операцій за коштами загального фонду бюджету

г) зведені особові рахунки

г) рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів Державного бюджету всіх ступенів та одержувачам коштів Державного бюджету для обліку доходів і видатків, передбачених їх кошторисами в частині спеціального фонду

Тест № 5
Для відкриття бюджетних рахунків військові частини (установи) до органу Державного казначейства подають такі документи:
1) дозвіл на відкриття рахунка;
2) заяву на відкриття рахунка;
3) копію статуту (положення);
4) копію довідки про включення до ДРПОУ;

 • копію документа про взяття останніх на податковий облік;
 • картку зі зразками підписів осіб (командира частини та начальника фінансового органу);
 • довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду;
 • документ, що підтверджує реєстрацію клієнта як платника соціального страхування внесків;
 • лімітну довідку;
 • затверджений кошторис.

Тест № 6
Бюджетні рахунки клієнтів закриваються:
а) планово щорічно до 31 грудня;
б) щоквартально до 5 числа наступного за даним звітним періодом місяця;
в) за першою вимогою клієнта;
г) у день, зазначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування як дата закриття рахунка.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.