лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. Бухгалтерський облік
виконання місцевих бюджетів

 • Учасники процесу виконання місцевих бюджетів. Сутність, функції та завдання обліку виконання бюджету.
 • Порядок обліку доходів місцевих бюджетів.
 • Порядок обліку видатків місцевих бюджетів.
 • Облік активів, зобов’язань та розрахунків місцевих бю-
  джетів.
 • Облік виконання бюджету сільських та селищних рад.

1. Місцеві бюджети є складовою бюджетної системи України, яка включає в себе надходження і видатки на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Виконання місцевих бюджетів включає в себе певний комплекс заходів та учасників. До складу останніх входять:

 • Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;
 • місцеві державні адміністрації;
 • виконавчі органи рад;
 • міські голови;
 • селищні голови;
 • сільські голови;
 • місцеві фінансові органи;
 • органи Державного казначейства;
 • місцеві органи податкової служби.

Кожний з учасників процесу виконує відповідні функції, як то: загальна організація і управління, координація діяльності учас­ників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, обслуговування та безпосереднє виконання, які в цілому і являють процес виконання бюджету. Функція бухгалтерського обліку донедавна була прерогативою місцевих фінансових органів, у межах якої останні повинні були забезпечувати відповідні рівні виконавчої влади повною і своєчасною інформацією про виконання дохідної і видаткової частини бюджету, необхідної для контролю та управління процесом виконання бюджету. З моменту реформування фінансової системи України та утворення системи органів Державного казначейства (1995) постало питання про передачу повноважень щодо виконання Державного бюджету (наказ Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 14.01.1997 р. № 13 «Про впровадження казначейської системи виконання бюджету»), а згодом і місцевих бюджетів до функціональних завдань останнього. Дані структурні зрушення за повноваженнями по виконанню місцевого бюджету закріплено в наказі Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». Таким чином до функцій органів Державного казначейства щодо виконання місцевих бюджетів на сьогодні входить:

 • обслуговування місцевих бюджетів за доходами, видатками та фінансуванням;
 • установлення порядку відкриття та закриття рахунків в управліннях Державного казначейства України для зарахування податків, зборів (обов’язкових платежів) у розрізі видів платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування), а також рахунки в органах Державного казначейства України розпорядникам коштів місцевих бюджетів у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації видатків;
 • здійснення операцій на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України;
 • здійснення розподілу платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством, та перерахування розподілених коштів за належністю;
 • проведення повернення надміру та/або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі висновків органів виконавчої влади;
 • здійснення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;
 • щоденне перерахування залишків надходжень на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів;
 • надання фінансовим органам виписки з рахунків для обліку руху коштів відповідних місцевих бюджетів;
 • установлення порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку всіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів і складання та власне складання фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів, (крім звіту про виконання плану по штатах і контингентах);
 • здійснення попереднього контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;
 • здійснення операцій щодо оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих зобов’язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів розпорядників бюджетних коштів;
 • ведення обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів;
 • здійснення кредитування місцевих бюджетів для покриття тимчасових касових розривів;
 • подання звітності Міністерству фінансів України, органам місцевої влади та самоврядування у встановлені терміни за формами, погодженими з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.

Склад об’єктів обліку виконання місцевих бюджетів аналогічний за своєю структурою складу об’єктів обліку виконання державного бюджету, а саме до них відносяться:

 • доходи;
 • видатки;
 • активи;
 • зобов’язання;
 • розрахунки.

Завдання обліку також не мають відмінностей і полягають у:

 • формуванні достовірної, своєчасної та якісної інформації щодо доходів місцевих бюджетів;
 • відповідному до нормативної бази відображенні інформації щодо видатків місцевих бюджетів;
 • забезпечені ефективності використання бюджетних коштів за визначеними місцевими радами напрямками;
 • контроль за використанням коштів розпорядниками коштів за всіма рівнями місцевого бюджету;
 • забезпеченні системи якісних і достовірних звітних показників для здійснення процесів управління, планування, контролю органами місцевої виконавчої влади.

2. Склад та структура доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Основою доходів місцевих бюджетів виступають надходження від юридичних і фізичних осіб як платників податків. Платники податків вносять відповідну суму коштів через установи банків, у яких вони обслуговуються, установи Державного комітету зв’язку та інформатизації України за місцезнаходженням платника (у безготівковій або готівковій формі) на відпо-
відні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного казначейства України. Платежі провадяться при безготівковій формі оплати, за розрахунковими документами (останні мають відповідати вимогам «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою прав­ління НБУ від 29.03.2001 р. № 135), що подані платниками до установ банків, здійснюється перерахування коштів через Систему електронних платежів Національного банку України на рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації доходів.
Підставою для зарахування до місцевих бюджетів готівкових платежів є наступні документи:

 • копії платіжних доручень банку та корінці прибуткових документів (повідомлення при сплаті платежів через відділення Ощадбанку) про приймання установою банку платежів місцевих бюджетів готівкою;
 • копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків, разом з описом до них;
 • платіжні доручення установ Державного комітету зв’язку та інформатизації України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв’язку).

На основі вищевказаних документів уповноважені установи банків та регіональні відділення НБУ платежі до місцевих бюджетів зараховують на рахунки, відкриті управлінню Державного казначейства.
Управління Державного казначейства здійснює реєстрацію первинних даних на основі вказаних документів та виписок банківських установ, а також проводить операції з обробки платежів, зокрема: повернення надміру та помилково сплачених коштів; розподіл платежів до бюджетів за встановленими нормативами та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет; перерахування до Державного та місцевих бюджетів коштів місцевих бюджетів; проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами; перерахування залишків надходжень на рахунки для обліку коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.
Для відображення інформації про надходження, що відповідно до нормативної бази класифікуються як доходи загального фонду місцевого бюджету використовуються такі субрахунки:

 • 1111 «Єдиний казначейський рахунок»
 • 1231 «Рахунки місцевих бюджетів в установах банків». За дебетом відображається сума коштів місцевого бюджету, що надійшли на рахунок в установах банків, а кредитом — списання сум із зазначених рахунків.
 • 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюдже­тів». За кредитом субрахунка здійснюється зарахування сум податків і зборів відповідно до законодавства; за дебетом відображається сума зайво внесених, надмірно сплачених податків і зборів та акумуляція коштів загального фонду місцевого бю-
  джету.
 • 6121 «Доходи загального фонду місцевого бюджету». За кредитом відображаються суми зарахованих податків, зборів і платежів, за дебетом — повернення останніх як зайво чи комп­лексно внесених, а також списання сум отриманих доходів на результат виконання бюджету наприкінці року.
 • 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів.

Слід зауважити, що субрахунки 1111 та 1231 використовуються паралельно, зокрема:

 • органами Державного казначейства, які є учасниками СЕП НБУ, відкриваються аналітичні рахунки за субрахунком 1111;
 • органами Державного казначейства, які не є учасниками СЕП НБУ, а мають відкриті рахунки в установах уповноважених банків фіксація інформації здійснюється на аналітичних рахунках субрахунку 1231.

Надходження платежів, які відповідно до Закону Про Держбюджет та рішення місцевих рад відносяться до спеціального фонду місцевих бюджетів, відображається за таким угрупованням кореспондуючих субрахунків відповідно:

 • 1111 «Єдиний казначейський рахунок»;
 • 1231 «Рахунки місцевих бюджетів в установах банків»;
 • 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки». За кредитом фіксується сума податків і зборів зарахованих до складу спеціального фонду місцевого бюджету; за дебетом — сума зайво внесених та надмірно сплачених платежів, а також щоденне віднесення до коштів спеціального фонду, що направляються на спеціальні рахунки;
 • 6122 «Доходи спеціального фонду місцевого бюджету». За кредитом відображається сума поповнення доходів місцевого бюджету в частині спеціального фонду; за дебетом — суми повернутих платежів та віднесення доходів спеціального фонду місцевих бюджетів на результат виконання відповідного бюджету;
 • 6911 «Контррахунок за операціями за доходами бюджетів».

Окремі платежі, відповідно до рішення місцевої ради поточного року, повинні бути розподілені між загальним та спеціальним фондами даного бюджету. Відображення надходження означених платежів на підставі платіжних доручень платників, звірених з випискою банків, здійснюється на аналітичних рахунках:

 • 1111 «Єдиний казначейський рахунок»;
 • 1231 «Рахунки місцевих бюджетів в установах банків»;
 • 3161 «Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів». За кредитом відображаються суми однойменних надходжень; за дебетом — повернення зайво та помилково внесених сум, а також віднесення означених коштів до складу відповідних фондів;
 • 6126 «Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами». За кредитом відображається сума доходів до розподілу; за дебетом — повернення сум означених доходів, у частині зайво або помилково внесених, а також щорічне списання зазначених доходів. 6911 «Контррахунок за операціями за доходами бюджетів». Подальший розподіл доходів здійснюється відповідним працівником управління Держав­ного казначейства за нормами, встановленими бюджетним законодавством з кінцевим узагальненням інформації у вигляді Відомості розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету. Відображення інформації в системі бухобліку здійснюється на таких субрахунках:
 • 3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів»;
 • 3151 «Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів»;
 • 3161 «Кошти, які розподіляються між загальним та спеці­альним фондами місцевих бюджетів»;
 • 6911 «Контррахунок за операціями за доходами бюджетів»;
 • 6121 «Доходи загального фонду місцевих бюджетів»;
 • 6122 «Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

Подальші операції з коштами, віднесеними за адресою до відповідних фондів, проводиться у вищевказаному порядку. Перерахування на відповідні рахунки розподілених коштів відбувається у регламентований час засобами програмного забез­печення.
Надходження платежів, які згідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради у поточному році розподіляють між рівнями місцевих бюджетів, відображається на вже відомих субрахунках 1111, 1231, 6911, а також субрахунках:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.