лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Показниками Державного бюджету України затверджується обсяг дотації вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і районним бюджетам визначається як перевищення обсягу відповідних видатків (який обраховано із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів): над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування — для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст респуб­ліканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; над доходами, визначеними частиною другою ст. 66 Бю-
джетного Кодексу України для районних бюджетів.
Розподіл обсягу дотацій вирівнювання коштів, що передаються з інших місцевих бюджетів до Державного бюджету та місцевих бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автоном­ної Республіки Крим, міст обласного значення і районним бюджетами, визначається на основі формули, яка затверджується Кабінетом Міністрів України і повинна враховувати такі параметри:

 • фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;
 • кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;
 • індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району, який є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно–територіальної одиниці у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні в розрахунку на одного мешканця;
 • прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст облас-
  ного значення і прогноз доходів, визначених частиною другою статті 66 цього Кодексу, — для районних бюджетів;
 • коефіцієнт вирівнювання, який являє собою коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, з метою зміцнення доходної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Перерахування дотацій здійснюється органами Державного казначейства за наступною схемою: управління Державного казначейства у регламентований час здійснюють перерахування сум дотацій на рахунки фінансових органів, які відкриті в органах Державного казначейства, для їх зарахування до складу коштів відповідних місцевих бюджетів. По факту отримання означених сум коштів на відповідні рахунки управління та відділення готують і надають відповідним фінансовим органам виписки з рахунків. Подальший рух коштів до безпосередніх користувачів означених фінансових ресурсів відбувається за платіжними доручен­нями фінансових органів, якими здійснюється перерахування на рахунки установ, підприємств, організацій, які отримують кошти місцевих бюджетів.
Для посилення дієвості контролю за виконанням даних умов чинного законодавства органи державної податкової служби за окремим запитом подають управлінням Державного казначейства інформацію за даними особових рахунків, зборів (обов’язкових платежів), передбачених відповідно до ст. 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік», та невідшкодованих сум податку на додану вартість за формою, визначеною Державним казначейством за погодженням з Державною податковою адміністрацією. Органи Державного казначейства, у свою чергу, щодекади подають місцевим фінансовим органам інформацію про фактичне надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі, визначених ст. 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік».
Інша категорія міжбюджетних трансфертів — субвенції державного бюджету — виділяються з зазначеного джерела місцевим бюджетам для:

 • здійснення видатків, що передбачені державними програмами соціального захисту;
 • компенсації втрат доходів означеного рівня бюджетів на виконання власних повноважень унаслідок наданих державних податкових пільг;
 • виконання інвестиційних проектів;
 • інші субсидії.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4.03.2002 р. № 256 «Про затвердження фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» схема руху інформації щодо процесу надання — отримання субсидій у цілому, та облікового процесу зокрема виглядає наступним чином: відповідно до помісячних розписів асигнувань державного бюджету Державне казначейство, двічі на місяць (5 та 25 числа) здійснює перерахування сум субвенцій на зазначені цілі з подальшим зарахуванням їх на рахунки місцевих бюджетів, відкриті Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, у відповідних територіальних управліннях Державного казначейства. Зарахування здійснюється пропорційно обсягам субвенції, передбаченим у державному бюджеті для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів в особі керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних підрозділів місцевих держадміністрацій, виконавчих органів влади щомісяця готують дані про нараховані суми щодо пільг ветеранам війни і праці, допомоги сім’ям з дітьми, додаткових виплат населенню на покриття витрат з оплати житлово–комунальних послуг, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами-постачальниками відповідних соціальних послуг і направляють їх до фінансових органів районних держадміністрацій, виконкомів, міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) до 15 числа місяця, що настає за звітним. Фінансові органи районних держадміністрацій, виконкомів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) на підставі отриманих актів звіряння щомісяця готують реєстри нарахованих сум означених видів виплат та направляють їх до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінансових органів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до 20 числа місяця, що настає за звітним. Зазначені установи протягом двох операційних днів після отримання коштів субвенції надають органам Державного казначейства платіжні доручення щодо перерахування цих коштів на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення в розмірах нарахованих сум та з урахуванням фактичної кредиторської заборгованості відповідних бюджетів. Управління Державного казначейства протягом операційного дня з часу отримання відповідних платіжних доручень направляють кошти субвенції на рахунки вищевказаних місцевих бюджетів, що відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства. На рахунки місцевих бюджетів щомісячна сума субвенції перераховується з урахуванням їх обсягів, передбачених у відповідних вищестоящих бюджетах. Отримані місцевими бюджетами суми субвенції надалі перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників коштів, відкриті в територіальних управліннях Державного казначей-
ства, для здійснення відповідних видатків. Невикористані голов­ним розпорядником коштів протягом року за призначенням суми субвенцій перераховуються органами Державного казначейства до державного бюджету в останній робочий день бюджетного року.
Субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів надаються з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя з їх подальшим перерозподілом щодо бюджетів місцевого самоврядування. Означений вид міжбюджетних трансфертів здійснюється на засадах конкурентності між бюджетами місцевого самоврядування та передбачає фінансову участь бюджету — отримувача субвенції — у здійсненні програми чи проекту. При цьому органи місцевого самоврядування, в яких середньорічний фактичний обсяг видатків на утримання бюджетних установ за три останні бюджетні періоди менший за обсяг, визначений згідно з фінансовими нормативами бюджетної забезпече­ності, мають пріоритетне право на отримання субвенції на виконання інвестиційних проектів. Перерахування субвенцій із Державного бюджету України місцевим бюджетам здійснюється з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського значення і районним бюджетам.
Відображення інформації щодо зазначених операцій по перерахуванню та зарахуванню міжбюджетних трансфертів у межах виконання Державного бюджету здійснюється за вже відомими рахунками:

 • 3112 «Загальний фонд Державного бюджету»;
 • 3122 «Кошти спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки»;
 • 1111 «Єдиний казначейський рахунок»;
 • 6111 «Доходи загального фонду бюджету»;
 • 6112 «Доходи спеціального фонду бюджету»;
 • 7111 «Видатки загального фонду Державного бюджету»;
 • 7112 «Видатки спеціального фонду Державного бюджету»;
 • 8311 «Кошти, передані органам Державного казначейства з загального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим, обласним, міст Києва та Севастополя»;
 • 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами».

Після затвердження бюджету в процесі його виконання можливими є зміни щодо розподілу доходів і видатків між окремими бюджетами. До причин, що викликають такі структурні зрушення відносять: зміни у частині регламентації процесу виконання бюджету; зміни адміністративно-територіального поділу; передача з одного бюджету до іншого фінансування відповідних заходів; зміни відомчої підпорядкованості підприємств, установ та організацій. У результаті зазначеного в межах одних бюджетів утворюється нестача доходів, а в інших — на відповідну суму їх надлишок. Для відновлення збалансованості цих бюджетів задіюється механізм взаєморозрахунків.
Означений механізм ґрунтується на наступних принципах:

 • розрахунки проводять виключно між безпосередньо пов’яза­ними в ієрархічній структурі вищестоящими і нижчестоящими бюджетами. Наприклад, між державним і обласним бюджетами, між обласним і районними і т. ін.
 • на взаємні розрахунки відносять усю річну заплановану суму доходів та видатків, незалежно від того, яка сума коштів надійшла чи скільки їх витрачено до моменту виникнення розрахунків, при цьому одержану суму доходів та здійснені видатки передають іншому бюджету.

Розрахунки за взаємними вимогами мають бути завершені до кінця бюджетного року.
Взаємні розрахунки враховуються одночасно в органах Державного казначейства на рахунках виконання державного бюджету та місцевого бюджету відповідно. Підставою для оформлення взаємних розрахунків є відповідні рішення органів дер­жавної влади і державного управління. Відображення всіх даних щодо проведення взаєморозрахунків здійснюється у Повідомленні про взаєморозрахунки.
Для обліку взаємних розрахунків щодо державного бюджету в системі рахунків бухгалтерського обліку призначено такі з груп:

 • 162 «Активи державного бюджету за взаємними розрахунками»;
 • 241 «Зобов’язання державного бюджету за взаємними розрахунками»;
 • 411 «Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами за коштами загального фонду»;
 • 412 «Взаємні розрахунки з місцевим бюджетом за коштами спеціального фонду»;
 • 611 «Доходи державного бюджету»;
 • 6911 «Контррахунок за операціями за доходами бюджету»;
 • 711 «Видатки загального фонду державного бюджету»;
 • 712 «Видатки спеціального фонду державного бюджету» та субрахунок 7911 «Контррахунок за видатковими операціями».

Реєстрація інформації за наведеними операціями в системі облікових реєстрів здійснюється у загальному порядку, описаному раніше.
Контрольні питання для перевірки знань за темою 4

  • Які складові входять до групи активів державного бю-
   джету?
  • Які види зобов’язань бюджету виокремлюють щодо об’єктів обліку виконання бюджету?
  • У чому полягає завдання обліку активів та зобов’язань державного бюджету?
  • Який порядок відкриття небюджетних рахунків в органах державного казначейства?
  • Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються для відображення операцій з клієнтами, що здійснюють операції за небюджетними рахунками?
  • В якому порядку здійснюється готівкове обслуговування коштів бюджетів?
  • Який нормативний акт визначає можливість розміщення коштів бюджетів на депозитних рахунках банківських установ?
  • Які рахунки першого класу використовуються для відображення інформації за розміщеними депозитами?
  • До яких складових бюджету відносяться дивіденди, отри­мані від акцій, що знаходяться в активі державного бюд­жету?
  • За яких умов виникає ситуація тимчасового перебування активів бюджету в дорозі?
  • Яка класифікація державних кредитів виданих з бюджету покладена в основу виділення відповідних балансових рахунків?
  • Які складові зобов’язань державного бюджету знайшли відображення в Плані рахунків бухгалтерського обліку?
  • Які цінні папери випущені в обіг державою Ви знаєте?
  • У чому полягає особливість випуску казначейських векселів?
  • Які рахунки бухгалтерського обліку застосовуються для відображення операцій видачі та погашення казначейських векселів?
  • Яка класифікаційна ознака облігацій покладена в основу виокремлення відповідних балансових рахунків і яким чином здійснюється випуск облігацій?
  • Які рахунки використовуються для відображення операцій по державних облігаціях та казначейських зобов’я­заннях?
  • Який порядок зарахування кредитів на рахунки бухгалтерського обліку виконання державного бюджету?
  • Що таке міжбюджетні трансферти та в чому полягає їх призначення?
  • Які рахунки виділено в Плані рахунків для відображення операцій по трансфертах?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.