лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Так, на рівні відділення Державного казначейства при надходженні доходів на підставі платіжних доручень платників податків та органів Державного казначейства, завірених з виписками банків, здійснюється кореспонденція:

 • за коштами, що відносяться до загального фонду Державного бюджету

Дебет 1122, 1222       Кредит 3111
Дебет 6911                 Кредит 6111

 • за коштами, що відносяться до спеціального фонду Держав­ного бюджету

Дебет 1122, 1222       Кредит 3121
Дебет 6911                 Кредит 6112
3) за коштами, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами
Дебет 1122, 1222       Кредит 3131
Дебет 6911                 Кредит 6113

 • за коштами, що підлягають розподілу між Державним і місцевим бюджетами

Дебет 1122, 1222       Кредит 3311
Дебет 6911                 Кредит 6211

 • за коштами, що тимчасово віднесені на доходи

Дебет 1122, 1222       Кредит 3411, 3412
Дебет 6911                 Кредит 6411, 6412
Повернення коштів на підставі висновку органу податкової служби та платіжного документа відділення Державного казначейства супроводжується зворотною кореспонденцією відносно попередньо наведених проведень.
При розмежуванні доходів між Державним і місцевим бюджетом на підставі меморіального документа Державного казначей-
ства здійснюється наступна кореспонденція рахунків:
Дебет 3311 Кредит 3111, 3141, 3151, 3161, 3321, 1122, 1222
Дебет 6911 Кредит 6111, 6121, 6122, 6123, 6221
а також при розмежуванні доходів між рівнями місцевих бю-
джетів:
Дебет 3321 Кредит 3141
Дебет 6911 Кредит 6121
При розподілі коштів, що тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету, відділення здійснює таку кореспонденцію:
Дебет 3411 Кредит 3111, 3141, 3121, 3512, 1122, 1222, 3522
Дебет 6911 Кредит 6111, 6121, 6112
чи
Дебет 3412 Кредит 3111, 3121, 3141, 3141, 1122, 1222
Дебет 6911 Кредит 6111, 6112, 6121, 6122
Особливістю відображення в системі рахунків операцій за доходами у відділеннях Державного казначейства є те, що зарахування коштів на «котлові» рахунки здійснюється одночасно з перерахуванням коштів на рівень управлінь Державного казначей­ства. Так, на підставі виписок банків за перерахуванням коштів здійснюється наступна кореспонденція:

 • за коштами загального фонду

Дебет 3111        Кредит 3112
Дебет 3112        Кредит 1122, 1222
Дебет 8211        Кредит 8911

 • за коштами спеціального фонду

Дебет 3121        Кредит 3122
Дебет 3122        Кредит 1122, 1222
Дебет 8212        Кредит 8911
3) за коштами, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами
Дебет 3131        Кредит 3132
Дебет 3132        Кредит 1122, 1222
Дебет 8213        Кредит 8911
У свою чергу в управлінні Державного казначейства отримання коштів від відділень фіксується у відповідних облікових реєстрах на підставі виписок банку зі здійсненням такої кореспонденції:

 • за коштами загального фонду:

Дебет 1122, 1222       Кредит 3112
Дебет 8921                 Кредит 8121

 • за коштами спеціального фонду

Дебет 1122, 1222       Кредит 3122
Дебет 8921                 Кредит 8122

 • за доходами, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

Дебет 1122, 1222       Кредит 3131
Дебет 8921                 Кредит 8123
Перерахування коштів з рівня управлінь на центральний рівень супроводжується наступною кореспонденцією на підставі виписок банків:

 • за коштами загального фонду

Дебет 3112                 Кредит 1122, 1222
Дебет 8211                 Кредит 8911

 • за коштами спеціального фонду:

Дебет 3122                 Кредит 1122, 1222
Дебет 8212                 Кредит 8911

 • за коштами, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

Дебет 3132                 Кредит 1122, 1222
Дебет 8213                 Кредит 8911
На центральному рівні — у Державному казначействі — відбувається накопичення коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету. При надходженні коштів від управлінь Державного казначейства на підставі файлів початкових платежів від СЕП НБУ або виписки банку здійснюється кореспонденція наступних рахунків:

 • за коштами загального фонду

Дебет 1111, 1122       Кредит 3112
Дебет 8921                 Кредит 8121

 • за коштами спеціального фонду

Дебет 1111, 1122       Кредит 3122
Дебет 8921                 Кредит 8122

 • за коштами, що підлягають розподілу на центральному рівні між загальними та спеціальним фондами

Дебет 1111, 1122       Кредит 3132
Дебет 8921                 Кредит 8123
при розподілі означених коштів відповідно до меморіальних документів Державного казначейства здійснюються наступні проведення:
Дебет 3132                 Кредит 3111, 3121
Дебет 6911                 Кредит 6111
Дебет 6911                 Кредит 6112
Для фіксації облікової інформації на етапі поточного обліку призначена система облікових реєстрів, до яких відносяться сальдова та оборотно-сальдова відомість (форми 7—1 та 7—2 відповід­но). Виписки за аналітичними рахунками 3111, 3121, 3131, 3311, 3411, 3412 складаються за результатами обробки інформації на початок наступного операційного дня, але не пізніше 9 годин ранку, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та паперових носіїв. До виписок із зазначених рахунків задається реєстр розрахункових документів з повним переліком реквізитів.

Контрольні запитання
 • У чому полягає сутність і призначення доходів бюджету?
 • Яка балансова протилежність існує між фінансовими ресурсами та доходами бюджету як об’єктами бухгалтерсь­кого обліку?
 • Який склад функції визначено щодо органів Державного казначейства по виконанню доходної частини Державного бюджету?
 • Що таке бюджетна класифікація?
 • Які класифікаційні ознаки та угруповання бюджетної класифікації ви знаєте?
 • Що являє собою Єдиний казначейський рахунок?
 • Який загальний механізм дії Єдиного казначейського рахунка?
 • Що являє собою СЕП НБУ?
 • Які завдання в межах виконання Державного бюджету вирішуються за допомогою Єдиного казначейського рахунка?
 • Які первинні документи є підставою для зарахування надходжень до складу доходів Державного бюджету?
 • Який механізм зарахування надходжень до складу загального та спеціального фондів Державного бюджету?
 • Який порядок відшкодування платникам податку на додану вартість?
 • Який порядок повернення надмірно або помилково сплачених платежів?
 • Який порядок розподілу коштів між загальним/спе­ціальним фондами, між Державним/місцевими бюджетами?
 • Які рахунки першої складової частини Плану рахунків (балансові) використовуються для обліку доходів Державного бюджету?
 • Які рахунки другої складової частини Плану рахунків (бюджетні) використовується для обліку доходів Державного бюджету?
 • Які рахунки третьої складової частини Плану рахунків (управлінські та позабалансові) використовуються для обліку доходів Державного бюджету?
 • У чому полягає методика відкриття аналітичних рахунків обліку за розглянутими у темі балансовими рахунками?
 • Які облікові реєстри застосовуються в обліку доходів Державного бюджету?

Тема 3. Бухгалтерський облік видатків
державного бюджету

1. Поняття та завдання обліку видатків бюджету.
2. Класифікація видатків бюджету.
3. Поняття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами та порядок їх відкриття.
4. Порядок обліку планових показників бюджету та зобо­в’язань розпорядників коштів.
5. Порядок обліку проведення видатків державного бю-
джету.
1. Під видатками бюджету розуміють кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Сутність здійснення видатків бюджету полягає в реалізації покладених на державу функцій управління, охорони, надання соці-
альних послуг її громадянам тощо. Напрямки здійснення бю-
джетних видатків залежать від перелічених вище функцій і зумовлюються необхідністю утримання бюджетних установ різних профілів, дотримання збалансованого розвитку окремих регіонів держави, зв’язку державного та місцевих бюджетів у їх видатковій частині та ін.
Відповідно до бюджетного устрою України серед видатків бюджету виділяють видатки Державного бюджету, які являють собою суму коштів, що призначені для виконання державою відповідних її функцій на загальнодержавному рівні. Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені Законом України «Про Державний бюджет України», перелік яких визначено ст. 87 Бюджетного кодексу України. Виконання Державного бюджету за видатками являє собою складний за структурою процес, що включає такі послідовні етапи:

 • Установлення бюджетних асигнувань розпорядниками бюджетних коштів на основі затвердженого розпису.
 • Затвердження кошторисів розпорядниками бюджетних коштів.
 • Взяття останніми бюджетних зобов’язань.
 • Отримання товарів, робіт і послуг розпорядниками коштів.
 • Здійснення платежів розпорядниками коштів.
 • Використання товарів, робіт і послуг на виконання бюджетних програм останніми.

Основні функції по використанню Державного бюджету в цілому і, зокрема, ведення бухгалтерського обліку за відповідними операціями здійснює Державне казначейство України. Відповідно до виокреслених раніше функцій та характеристик об’єкта обліку можна визначити коло завдань бухгалтерського обліку виконання видатків у цілому:

 • реалізація через облікову систему принципів виконання видаткової частини Державного бюджету;
 • забезпечення чіткої та своєчасної інформації про видатки бюджету в розрізі бюджетної класифікації видатків;
 • здійснення ефективного фінансового контролю за виконанням зобов’язань розпорядників та одержувачів коштів.

2. Видатки бюджету виступають як складна економічна категорія, яка потребує класифікації. Відповідно до Бюджетного кодексу України видатки бюджету класифікуються в розрізі:

 • Функцій, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків).
 • Ознак головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків).
 • Бюджетних програм (програмна класифікація видатків).
 • Економічних характеристик операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків).

Функціональна класифікація видатків виділяє такі рівні деталізації:

  • розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здій­снення відповідно загальних функцій держави, Автономної Респуб­ліки Крим чи місцевого самоврядування. Серед них виокремлюють: 0100 загальнодержавні функції; 0200 оборона; 0300 громадський порядок, безпека та судова влада; 0400 економічна діяльність; 0500 охорона навколишнього середовища; 0600 житлово-кому­нальне господарство; 0700 охорона здоров’я; 0800 духовний та фізичний розвиток; 0900 освіта; 1000 соціальний захист та соці-
   альне забезпечення;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.