лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3311 «Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами». За кредитом субрахунка зараховують суми податків і зборів (обов’язкових платежів), які підлягають розподілу між Державним та місцевими бюджетами відповідно до законодавства, за дебетом відбивається перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками податків, зборів (обов’язкових платежів), а також віднесення коштів до відповідних рівнів бюджету.
3411 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу», 3412 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету». За кредитом субрахунків фіксується зарахування однойменних сум коштів, за дебетом — перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та відображення операцій щодо подальшого руху коштів відповідно до визначеної адресності.
3512 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду Державного бюджету». За кредитом відображається зарахування коштів, виділених головним розпоряд­никам та розпорядникам другого ступеня зі спеціального фонду Державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами, за дебетом — суми коштів, направлені на реєстраційні рахун­ки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня.
3522 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеці-
ального фонду Державного бюджету». За кредитом фіксується зарахування коштів, виділених розпоряднику зі спеціального фонду бюджету та коштів, що віднесені до власних надходжень, останньої: за дебетом — суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника згідно з кошторисом доходів і видатків щодо спеціального фонду.
6111 «Доходи загального фонду Державного бюджету», 6112 «Доходи спеціального фонду Державного бюджету».
За кредитом рахунків здійснюється зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) до однойменних фондів Державного бюджету у кореспонденції із контррахунком даного класу; за дебетом — протягом року відбиваються виключно операції щодо повернення сум податків і зборів (обов’язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з вказаним контррахунком, а в кінці року віднесення доходів загального (спеціального) фонду Державного бюджету на результат виконання бюджету в кореспонденції з однойменним рахунком.
6113 «Доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами». За кредитом субрахунка відображається зарахування однойменних сум доходів, у кореспонденції з відповідним контррахунком; за дебетом протягом року фіксуються повернення сум, які були зайво або помилково внесені платниками податків та віднесені відповідні доходи, а також списання в кінці року сум однойменних доходів, у кореспонденції з відповідним контррахунком класу.
6211 «Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами». За кредитом субрахунка здійснюється зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів), які підлягають відповідному розподілу; за дебетом протягом року відоб­ражається повернення сум коштів, що сформували означену категорію доходів та списання в кінці року сум даного виду доходів.
6411 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету». За кредитом субрахунка відображається зарахування сум однойменних надходжень, у кореспонденції з відповідним контррахунком; за дебетом — протягом року фіксується повернення сум надходжень зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум надходжень даного виду.
6911 «Контррахунок за операціями за доходами бюджетів». Зазначений рахунок призначено для забезпечення подвійного запису між рахунками 6 класу «Доходи бюджету».
8121 «Кошти загального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства», 8122 «Кошти спеціального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства».
За кредитом рахунків відображається зарахування сум однойменних коштів у кореспонденції із субрахунком 8921 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами», за дебетом — повернення зайво або помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства коштів загального або спеціального фондів Державного бюджету в кореспонденції з означеним контррахунком.
8123 «Кошти Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства». За кредитом рахунка здійснюється зарахування коштів державного бюджету отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства, що підлягають відповідному розподілу в кореспонденції з рахунком 8921 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами»; за дебетом — повернення зайво або помилково отриманих коштів.
8211 «Кошти загального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства». За дебетом рахунка відображається зарахування коштів загального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з субрахунком 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами», за кредитом — зарахування повернутих зайво або помил­ково переданих вищестоящим органам Державного казначейства коштів загального фонду Державного бюджету в кореспонденції зі вказаним контррахунком.
8212 «Кошти спеціального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства». За дебетом рахунка відображається зарахування коштів спеціального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції із субрахунком 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами», за кредитом — зарахування повернутих зайво або помилково переданих вищестоящим органам Державного казначейства коштів спеціального фонду Державного бюджету в кореспонденції з означеним контррахунком.
8213 «Кошти Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондом, передані вищестоящим органам Державного казначейства». За дебетом рахунка фіксується факт зарахування коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з контррахунком 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами»; за кредитом — зарахування повернутих зайво або помилково переданих коштів вище­стоящим органам Державного казначейства, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету в кореспонденції з означеним контррахунком.
Для аналітичного обліку за означеними балансовими рахунками призначені аналітичні рахунки, порядок відкриття яких регулюється наказом Державного казначейства від 28.11.2000 р. № 119 «Про затвердження інструктивної бази». Відкриттю аналітичних рахунків передує організація аналітичного обліку, яка полягає у розробці параметрів аналітики. Означені параметри повинні відповідати ознакам загального механізму кодування, визначених вищевказаним нормативним документом.
Так, для формування аналітичної інформації щодо надходжень до бюджету використовуються наступні параметри:
ВВВВ — номер балансового рахунка;
К — ключ або контрольний розряд, який визначається відповідно до стандарту СЕП НБУ;
SSS — символ звітності, який відповідає коду бюджетної класифікації;
Н — ознака зведеного рахунка для зарахування податків щодо відповідної території;
RR — параметр, що відповідає коду відомчої класифікації видатків або іншій ознаці (в разі необхідності деталізації інформації);
ТТТ — порядковий номер, що кодується відповідно до прийнятої класифікації адміністративно-територіальних одиниць бю-
джетів;
DDD — додатковий параметр для забезпечення накопичення надходжень на «карткових» рахунках, який має такі значення: щодо надходжень, з яких здійснюється відрахування дотацій, — 991; щодо надходжень, з яких не здійснюється відрахування дотацій, — 992; щодо надходжень від повернення бюджетних позичок або кредитів, наданих під державні гарантії, — 993.
Відповідно до наведених параметрів здійснюється укладання загальних схем аналітичного кодування за видами рахунків, зокрема:
а) для рахунків за надходженнями до бюджетів застосовується схема — BBBBKSSSHRRTTT;
б) для рахунків, призначених для зібрання коштів: загального фонду бюджету — BBBBKDDHRRTTT; спеціального фонду бюджету — BBBBKSSSHRRTTT; (параметри HRR приймаються як цифровий символ 900);
в) для рахунків, призначених для нагромадження коштів та перерахуванню на центральний рівень: за загальним фондом — BBBBKC (С — порядковий номер рахунка для акумулювання); за спеціальним фондом — BBBBKSSS.
Відкриття аналітичних рахунків супроводжується реєстрацією останніх у книзі реєстрації відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі балансових рахунків. Даний обліковий реєстр має бути пронумерований, прошнурований, засвідчений підписами керівника і головного бухгалтера органу Державного казначейства та скріплений відбитком гербової печатки органу Державного казначейства. Зберігається книга реєстрації відкритих рахунків у призначеної наказом відповідальної особи.
Кореспонденція рахунків щодо відображення операцій з обліку доходів визначається наказом Державного казначейства України від 28.12.2000 р. № 112 і залежить від умов функціонування окремих органів Державного казначейства в межах СЕП НБУ.
Так, в управліннях Державного казначейства, всі відділення якого перейшли в СЕП НБУ, на суму надходжень доходів здій­снюється наступна кореспонденція рахунків на підставі файлів початкових платежів від АРМ—2 (рівень територіальних управлінь НБУ):

  • за коштами, що відносяться до загального фонду

Дебет 1111 Кредит 3111
Дебет 6911 Кредит 6111

  • за коштами, що відносяться до спеціального фонду

Дебет 1111 Кредит 3121
Дебет 6911 Кредит 6112
3) за коштами, що підлягають розподілу між спеціальним і загальним фондом
Дебет 1111 Кредит 3131
Дебет 6911 Кредит 6113

  • за коштами, що підлягають розподілу між Державним і місцевим бюджетом

Дебет 1111 Кредит 3311
Дебет 6911 Кредит 6211

  • за коштами, що тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету

Дебет 1111 Кредит 3411, 3412
Дебет 6911 Кредит 6411, 6412
При поверненні зайво або помилково сплачених коштів платників податків, зборів, інших обов’язкових платежів на підставі платіжного документа Державного казначейства та висновку органів податкової служби здійснюється зворотна до наведених варіантів кореспонденція в розрізі видів надходжень та напрямків доходів.
Здійснення розмежування доходів між Державним та місцевим бюджетом на підставі меморіальних і платіжних документів Державного казначейства супроводжується наступною кореспонденцією.
Дебет 3311 Кредит 3111, 1111, 3141, 3151, 3161, 3321
Дебет 6911 Кредит 6111, 6121, 6122, 6123, 6221,
а також при розмежуванні доходів між рівнями місцевих бю-
джетів
Дебет 3321 Кредит 3141
Дебет 6911 Кредит 6121
При проведенні розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету на підставі вищевказаних документів, здійснюється проведення:
Дебет 3411 Кредит 3111, 3141, 3121, 3512, 1111, 3522,
Дебет 6911 Кредит 6111, 6121, 6112
або
Дебет 3412 Кредит 3111, 3121, 1111
Дебет 6911 Кредит 6111, 6112
Зарахування коштів на котлові рахунки, яке здійснюється щоденно наприкінці дня управліннями Державного казначейства на основі меморіального документа, супроводжується кореспонденцією:

  • за коштами загального фонду

Дебет 3111 Кредит 3112

  • за коштами спеціального фонду

Дебет 3121 Кредит 3122
3) за коштами, що потребують розподілу між загальним і спеціальним фондами
Дебет 3131 Кредит 3132
При перерахуванні коштів на центральний рівень (Державне казначейство), яке оформлюється платіжним документом, управління здійснюють проведення:

  • за коштами загального фонду Державного бюджету

Дебет 3112 Кредит 1111
Дебет 8211 Кредит 8911

  • за коштами спеціального фонду Державного бюджету

Дебет 3122 Кредит 1111
Дебет 8212 Кредит 8911

  • за коштами, що підлягають розподілу

Дебет 3132 Кредит 1111
Дебет 8213 Кредит 8911
У разі, якщо відділення Державного казначейства ще не вві­йшли в СЕП НБУ, рух інформації про доходи здійснюється по вертикальній направляючій: відділення Державного казначейства ® управління Державного казначейства ® Державне казначейство (центральний рівень).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.