лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

С. В. СВІРКО

 

ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

для студентів магістерської програми
«Облік і аудит»

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 


ББК 65.052
С 24

 

 

Рецензенти:
В. Г. Лінник, д-р екон. наук., проф.
(Київський національний економічний університет)
Є. В. Мних, д-р екон. наук, проф.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)


 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-219 від 04.02.03

 

Свірко С. В.
С 24  Облік виконання бюджету: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (для студентів магістерської програми «Облік і аудит»). — К.: КНЕУ, 2004. — 290 с.
ISBN 966-574-649-9

У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні основи обліку виконання бюджету, розглянуто методику обліку виконання дохідної та видаткової частини як державного, так і місцевих бюджетів, надано характеристику основних напрямів оперативного обліку в органах ДПС та його методичні схеми; подано до ознайомлення основи процесу складання звітності по виконанню бюджету.
Дане навчальне видання призначене для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за програмою «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими установами».
ББК 65.052
Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ забороняється
a С. В. Свірко, 2004
ISBN 966-574-649–9                                                                       a КНЕУ, 2004
Навчальне видання

 

 

 

СВІРКО Світлана Володимирівна


ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

(для студентів магістерської програми «Облік і аудит»)

 

 

 

 

Редактор Л. Мержвинська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Гордієнко
Верстка Н. Коломієць

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.