лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Інші принципи бухгалтерського обліку — це набір критеріїв і принципів, які використовуються для підготовки фінансової звітності і застосовуються щодо всіх її суттєвих елементів і є загально визнаними як в окремо взятій країні, так у багатьох країнах. Фінансова звітність може бути підготовлена зі спеціальною метою згідно з міжнародними обліковими принципами. До загальноприйнятих форм спеціальної фінансової звітності відносяться:

 • податкові декларації;
 • звіт про рух грошових коштів;
 • специфічна фінансова звітність, введена будь-яким регулюючим державним органом (наприклад, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановити спеціальні вимоги щодо форми і змісту подання фінансової звітності).

В аудиторському висновку про фінансову інформацію, підготовлену у відповідності з іншими міжнародними принципами бухгалтерського обліку, необхідно посилатися на ці принципи бухгалтерського обліку або на розділ фінансової звітності, в котрому міститься таке посилання. В аудиторському висновку вказується, чи підготовлена фінансова звітність у відповідності з такими принципами. Існують такі терміни, які використовуються для підготовки висновку аудитором: «дає правдиве і неупереджене уявлення», «представлена об’єктивно з усіх поглядів, що відповідають» і т. д. Приклади таких висновків наводяться у додатку до цього нормативу.

 • Аудиторський висновок про узагальнену фінансову звітність підприємства

У випадку, коли існує необхідність підготувати та оприлюднити фінансову звітність підприємства, що показує в динаміці його діяльність за декілька років, використовуючи звіти підприємства, які раніше були підтверджені аудитором, з метою найефективнішого інформування користувачів, які таким чином мають змогу отримати більш обґрунтоване уявлення про результати діяльності підприємства і зробити відповідні фінансові аналізи, — аудитор повинен скласти висновок про узагальнену фінансову звітність.
Узагальнена фінансова звітність — узагальнений фінансовий звіт, який готується з річною бухгалтерською звітністю та висновком аудитора з метою інформування окремих користувачів, яких цікавлять лише найголовніші показники діяльності та фінансового стану підприємства. Узагальнена фінансова звітність значно менше деталізована, ніж річна фінансова звітність по одній, окремо взятій юридичній особі. Тому в таких фінансових звітах необхідно чітко вказати, що вони є узагальненими.
Користувачу фінансової звітності для кращого розуміння фінансового стану підприємства і результатів його діяльності необхідно використовувати узагальнену фінансову звітність разом з останніми, підтвердженими аудитором фінансовими звітами підприємства, у яких наводилась інформація про систему бухгалтерського обліку, яка використовувалась на підприємстві.
Назва узагальненому фінансовому звіту підприємства присвоюється таким чином, щоб дати інформацію про ту річну фінансову звітність, на підставі котрої він був підготовлений, наприклад, «Узагальнений фінансовий звіт, підготовлений з використанням фінансової звітності (назва підприємств) станом на 01 січня 20__ року, яка перевірена аудитором (аудиторами)(назва аудитора чи аудиторів)».
Узагальнена фінансова звітність може не містити всіх передбачених законодавством форм фінансової звітності, що, як правило, підтверджуються аудитором. Тому такі фрази, як «представлена об’єктивно в усіх відношеннях» і «представлена неупереджено» не повинні використовуватися аудитором при формуванні ним висновку стосовно узагальненої фінансової звітності.
Висновок аудитора про узагальнену фінансову звітність підприємства повинен включати такі основні елементи:

 • назву незалежної аудиторської фірми;
 • назву підприємства; посилання на річну фінансову звітність, перевірену аудитором, на підставі котрої підготовлена ця узагальнена фінансова звітність підприємства;
 • відбиття дати аудиторського висновку про річну фінансову звітність і виду аудиторського висновку;
 • висновок аудитора про те, чи збігається за змістом інформація в узагальненій фінансовій звітності — річній звітності, яка підтверджена аудитором. У разі позитивного висновку про річну звітність і позитивного висновку про узагальнену фінансову звітність підприємства, в аудиторському висновку має бути вказано, що узагальнений фінансовий звіт відповідає повному річному фінансовому звітові, однак стосовно останнього був виданий позитивний висновок із зауваженнями (розкривається характер зауважень у цьому розділі або вони наводяться у додатку до аудиторського висновку);
 • заяву або посилання на відповідний розділ у примітках до фінансової звітності, де розповідається про те, що для кращого розуміння фінансових результатів, а також стану підприємства та виконаної аудитором роботи узагальнений фінансовий звіт слід вивчати разом з повною фінансовою звітністю і аудиторським висновком до неї;
 • дату висновку;
 • адресу аудитора;
 • підпис аудитора та печатку аудиторської фірми.

  • Аудиторський звіт та його сутність.
  • Процедури одержання аудиторських доказів для складання аудиторських висновків.
  • Зміст та структура аудиторського висновку.
  • Види аудиторських висновків.
  • Умови складання позитивного аудиторського висновку.
  • В якому випадку складається беззастережний аудиторський висновок?
  • В яких випадках аудитор може відмовитись від складання висновку?
  • Особливості складання аудиторських висновків спеціального призначення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.