лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Використання КІС може обмежуватися тестуванням окремих розділів або простежуванням шляху однієї суми, а може включати процедури, пов’язані з побудовою бухгалтерського балансу клієнта. МАСК може використовуватися для виконання різноманітних процедур перевірки, включаючи:

 • тестування подробиць обробки інформації в системі обліку клієнта;
 • аналітичний огляд процедур для виявлення незвичайних випадків;
 • доступ до файлів даних і бібліотек;
 • тести на відповідність програмних засобів і систем управління та обліку.

Ефективність аудиту має підвищитися за допомогою МАСК з огляду на отримання найкращих доказів.
Під час планування перевірки аудитор мусить розглянути відповідну комбінацію організації і методів аудиту при сприянні комп’ютера. Необхідно врахувати фактори, що впливають на прийняття рішень при використанні комп’ютера, а саме:

 • знання комп’ютера, кваліфікацію і досвід аудитора;
 • сумісність МАСК і технічних засобів, на яких програмне забезпечення буде функціонувати; ефективність;
 • синхронізацію у часі.

Коли аудитор починає аудит у середовищі електронної обробки даних (ЕОД), він повинен мати необхідні навички і досвід роботи з технікою, яка виконує підрахунки, або повинен залучити до роботи спеціаліста і делегувати йому частину своїх функцій. Аудитор має знати ЕОД, щоб спланувати, виконати і використати результати МАСК. Рівень необхідних знань залежить від складності і конфігурації конкретного методу аудиту і програмного забезпечення контролю, а також системи обліку клієнта. Аудитор мусить розуміти, що використання МАСК за конкретних обставин може вимагати від нього значно більшого рівня знань комп’ютера і навичок роботи на ньому.

 • Сумісність МАСК і технічних засобів, на яких вони будуть функціонувати

Аудитору слід проаналізувати відповідність МАСК засобам обслуговування комп’ютера і необхідним автоматизованим системам бухгалтерського обліку, а також картотекам. Аудитор може планувати використання інших засобів у обслуговуванні комп’ютера в тому разі, якщо виконання роботи з використанням МАСК на комп’ютерній техніці клієнта буде неефективним, надто дорогим і непрактичним, наприклад, через несумісність з операційною системою.
Може виникнути необхідність у використанні допомоги персоналу клієнта для забезпечення роботи технічних засобів у найсприятливіший для аудитора час, завантаження і запуску пакетів програм МАСК на комп’ютерах клієнта, забезпечення копій даних у формі, яка необхідна аудитору.
Значна більшість комп’ютеризованих систем бухгалтерського обліку виконує дії, які неможливо візуально прослідкувати, тобто документально засвідчити ці дії немає можливості. Недоліки дослідження системи баз комп’ютерів виявляються, наприклад, у випадках, коли:

 • не існує вхідного документа, тобто операція здійснена в діалоговому режимі, крім того, розрахунок сум по сплаті відсотків може бути здійснений, виходячи з вимог алгоритму, без можливості побачити процедуру розрахунку;
 • система не може показати контрольний слід операцій, оброблених тільки на комп’ютері;
 • перевірки кредитоспроможності клієнта можуть бути зроблені тільки шляхом виключення; в такій ситуації не може залишитися жодного свідчення, що всі операції були оброблені;
 • вихідна інформація може складатися тільки з підсумкової загальної кількості, в той час як окремі операції зберігаються в пам’яті комп’ютера.

Ефективність аналітичних процедур може бути поліпшена при використанні МАСК з точки зору отримання і оцінки контрольного доказу, наприклад, деякі операції можуть бути перевірені більш детально і ефективно, тому що при використанні ком­п’ютера можна охопити більший розмір вибірки, ніж при звичайному аналізі; під час аналітичних процедур можна проаналізувати ефективніше, ніж ручним методом, результати операцій у звітах і незвичайні величини; використання МАСК дає можливість більш ефективного проведення додаткових незалежних процедур перевірки для отримання необхідної оцінки засобів управління і контролю.
Деякі комп’ютерні файли зберігаються тільки протягом короткого часу і не можуть бути доступні у разі першої необхідності. Тому аудитор повинен вжити необхідних заходів для збереження в пам’яті комп’ютера даних, які, можливо, знадобляться йому в майбутньому, або він повинен буде змінити час звернення до клієнта для отримання тієї чи іншої інформації.
Основні дії аудитора під час використання прикладної програми МАСК:
а) визначення мети прикладної програми;
б) визначення змісту і доступності файлів об’єкта аудиту;
в) визначення типів операцій і шляхів, котрі необхідно перевірити;
г) визначення аудиторських процедур у системі програми;
д) визначення розподілу обов’язків між комп’ютерним персоналом та керівництвом;
е) зіставлення вигідності від використання ПЗК та витрат на її впровадження;
є) оцінка рівня впевненості, що ПЗК будуть правильно оформлені, зафіксовані і зареєстровані;
ж) визначення дефіциту в комп’ютерній техніці і вміння користуватися нею;
з) використання функцій програми і оцінка отриманих результатів.
Аудитор повинен керувати процесом використання програми МАСК. Таке керівництво забезпечить правильне виконання процедур програми, допоможе виключити доступ співробітників клієнта до управління МАСК. Специфіка роботи з прикладною програмою МАСК буде залежати від параметрів і властивостей самої програми, тому аудитору необхідно:

 • ухвалити технічні моменти і виконати огляд роботи з використанням МАСК;
 • зробити огляд засобів керування системою ЕОД підприємства, наприклад можливість внесення виправлень у систему програми і доступу до бази даних. Якщо аудитора не задовольняє організація робочого місця при використанні комп’ютера клієнта, він має право проводити обробку інформації за допомогою МАСК на іншому, більш придатному для поставленої мети, комп’ютері;
 • слід гарантувати відповідну інтеграцію та імплементацію висновків аудитора в процесі контролю.

Використовуючи МАСК, аудитор може визнати за необхідне залучення співробітника клієнта, який працює за комп’ютерним фахом.

  • Державне регулювання бухгалтерського та податкового обліку аграрних підприємств.
  • Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності.
  • Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку та показниками фінансової звітності.
  • Порядок проведення загального огляду фінансової звітності.
  • Відповідальність за складання та подання фінансової та податкової звітності підприємства.
  • Аудит балансу підприємства.
  • Аудит звіту про фінансові результати підприємства.
  • Події, що відбулися після дати складання фінансової звітності.
  • Особливості аудиту податкової звітності підприємства.
  • Суть та загальні принципи аудиту фінансового стану підприємства.
  • Основні показники фінансового стану підприємства та методика їх розрахунків.
  • Перевірка і оцінка балансу підприємства.
  • Аудит звіту про фінансові результати підприємства.
  • Основні методики оцінки фінансового стану підприємства.
  • Аудит ліквідності та платоспроможності підприємства.
  • Аудит фінансової стійкості.
  • Аудит ділової активності.
  • Аудит рентабельності підприємств.
  • Аудит динаміки валюти балансу та його структура.
  • Якими нормативно-правовими актами керується аудитор під час аудиту фінансових результатів підприємства?
  • Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом комп’ютерної техніки.
  • Які методи збирання аудиторських доказів?
  • Порядок оцінювання ризику внутрішнього контролю в умовах використання комп’ютерної техніки.
  • Порядок залучення експертів в умовах використання клієнтом комп’ютерної техніки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.