лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЕРЕДМОВА

   Достовірність облікової і звітної інформації про діяльність підприємств особливо необхідна в умовах ринкової економіки. Ця інформація потрібна власникам підприємств для підвищення ефективності їхньої роботи, комерційним банкам та іншим кредиторам — для компетентної оцінки платоспроможності підприємств і ймовірності повернення кредитів, акціонерам — для контролю за діяльністю акціонер­них товариств, постачальникам — для впевненості щодо повноти оплати за відвантажені товари і надані послуги, потенційним інвесторам — для зменшення ризику при вкладенні капіталу.
Аудиторська діяльність, яка передбачає об’єктивність оцінки облікової та звітної інформації про фінансово-госпо­дарську діяльність юридичних осіб, базується на взаємній зацікавленості держави, адміністрації підприємства та їх власників у підтвердженні її достовірності. Особливу роль при цьому відіграє незалежний аудит, який набуває вагомого значення в процесі приватизації та акціонування державних підприємств. Повною мірою це відноситься і до підприємств агропромислового комплексу.
Ринкова економіка в складних умовах конкурентної боротьби пред’являє високі вимоги до рівня професійної підготовки спеціалістів з обліку і аудиту. Проблема організації і розвитку аудиту, як внутрішнього так і зовнішнього, на підпри­ємствах агропромислового комплексу останнім часом стала досить актуальною. Від організації та розвитку внутрішнього аудиту залежить не тільки сучасна постановка бухгалтерського обліку, а й оперативне вирішення багатьох управлінських, правових, податкових та інших проблем, в кінцевому підсумку — стійкий фінансовий стан аграрного підприємства.
Метою вивчення дисципліни «Аудит в АПК» є засвоєння студентами теоретичних основ аудиту і аудиторської діяльності в Україні, оволодіння практичними навичками методики проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства.
При вивченні дисципліни «Аудит в АПК» студенти мають засвоїти суть аудиту, його цілі та завдання, організацію аудиторської діяльності. опанувати стандартами аудиту та іншими нормативно-правовими актами щодо врегулювання аудиторської діяльності, питаннями бухгалтерського обліку, складання звітності та засвоїти основи методики проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства.
Мета посібника — доступно та у достатньому обсязі викласти теоретичні основи аудиторської діяльності в Україні та у міжнародній практиці, надати можливість здобути знання з основних методичних підходів до проведення аудиту агропромислових підприємств і оцінки їхньої фінансової звітності.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.