лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Маніпуляція обліковою політикою — навмисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проводок або сторнуючих записів із метою перекручення даних обліку і звітності.
Фальсифікація бухгалтерських документів і записів — оформлення заздалегідь неправильних або сфальсифікованих документів бухгалтерського обліку і записів у регістрах бухгалтерського обліку.
Невідповідне відображення записів у облікових регістрах — ненавмисне або навмисне відображення фінансової інформації в системі рахунків у неповному обсязі або в оцінці, що відрізняється від прийнятих норм, тощо.
Незвичайні операції — угоди і господарські операції, платежі, які на думку аудитора, є зайвими, недоречними або надмірними за певних обставин.
Відповідальність за фінансову звітність підприємства, вклю­чаючи і відповідальність за попередження та виявлення фактів шахрайства та помилок, покладається на керівництво підприємства.
Аудитор відповідає за аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства, але він не відповідає за виявлення абсолютно всіх фактів шахрайства і помилок, що можуть істотно вплинути на достовірність фінансової звітності підприємства. Аудитор матеріально відповідає (в межах умов укладеного договору) за порушення, пов’язані з невідповідним виконанням ним своїх обов’язків, що стали причиною матеріальних збитків клієнта.
У разі виявлення фактів помилок та шахрайства аудитор повинен обов’язково повідомити про це керівництву підприємства, навіть якщо він лише припускає, що помилки чи факти шахрайства можуть існувати або ефект від них неістотний і не впливає на фінансову звітність підприємства.
В обов’язки аудитора не входить повідомлення про знайдені ним порушення ані фізичних, ані юридичних осіб, крім керівництва або власників підприємства. Сторонні користувачі фінансової звітності підприємства мають право вимагати інформацію про результати проведеного аудиту тільки від керівництва або власників підприємства.
Виявлені випадки фактів шахрайства та значних помилок мають бути доведеними. Якщо аудитор має сумніви щодо непричетності керівництва підприємства до виявлених порушень, аудитору необхідно порадитись з юристом щодо застосування відповідних законодавчих процедур.
Причиною неефективності аудиту у виявленні випадків шахрайства часто буває відсутність професійного скептицизму.
У процесі господарської діяльності суб’єктів господарювання можуть існувати певні умови та події, що збільшують ризик шахрайства і мають бути враховані аудитором під час перевірки. Такі умови та події можна поділити на кілька груп:
1. Цілісність або компетентність управлінського персоналу — це значне та довготривале недоукомплектування облікового персоналу, наявність недоліків в усуненні слабких сторін внутрішнього контролю та часті зміни в юридичному відділі або у відділі внутрішнього аудиту.
2. Наявність впливу зовнішніх факторів: криза відповідної галузі може призвести до ризику банкрутства підприємства; підприємство має внески в галузі, що переживають кризу; підприємство значною мірою залежить від одного замовника або невеликої групи замовників; скорочені строки складання фінансової звітності.
3. Незвичайні операції: наявність незвичайних угод, особливо наприкінці звітного періоду, що суттєво впливають на фінансові показники; наявність платежів за певні послуги (маркетингові, юридичні тощо), що не відповідають кількості та якості таких послуг, а також необхідності їх здійснення.
4. Проблеми одержання необхідних аудиторських доказів через: неадекватність записів та документального оформлення операцій, відсутність підтверджуючих документів та зміну документів; відхилення від облікових записів та даних підтверджень третьої сторони тощо.
Випадки шахрайства частіше стосуються ліквідних активів та засобів загальногосподарського призначення. Для визначення шахрайства аудитору необхідно:

 • визначити мотиви шахрайства у клієнта;
 • ознайомитись із персоналом, особливо з керівним, оцінити умови та порядок оплати його праці, наявність засобів (дорогих автомобілів, приміських котеджів тощо), вартість яких не відповідає одержаним доходам працівника;
 • встановити наявність умов, що можуть сприяти можливості здійснення випадків шахрайства;
 • виявити ознаки шахрайства шляхом виконання аналітичних процедур;
 • провести суцільну та вибіркову перевірку об’єктів із найбільшим ризиком невиявлення порушень.

Існують певні ознаки, що свідчать про можливості здійснення шахрайства на підприємстві. Основними з них є:

 • наявність несанкціонованих операцій;
 • відсутність первинних документів, облікових регістрів, договірної документації тощо;
 • необґрунтоване коливання цін за один і той самий звітний період;
 • наявність надмірних повернень реалізованих товарів, анульованих (недійсних) продажів, безнадійних боргів та встановлення необґрунтованих фактів нестач запасів;
 • агресивна реакція керівництва на проведення аудиторської перевірки;
 • наявність значних матеріальних винагороджень, що пов’я­зані з досягненням запланованого рівня прибутку або продажу;
 • керівництво підприємства та інші співробітники уникають запитань і не хочуть (не можуть) надати документи, що їх вимагає аудитор для перевірки;
 • зосередження влади в руках одного або невеликої групи менеджерів.

Шахрайство, в контексті проведення аудиту, означає шахрайські дії, що призводять до викривлення фінансової звітності. З ним пов’язано два види викривлень:
— викривлення, що виникають у результаті шахрайства при складанні фінансової звітності. Як правило, здійснюється керівництвом підприємства;
— викривлення в результаті незаконного привласнення або використання активів. Як правило, здійснюється працівниками підприємства поза інтересами компанії.
Розглядаючи та аналізуючи факти шахрайства на підприємстві, можна прослідкувати взаємопов’язаний трикутник здійснення та обґрунтування шахрайства (рис. 3.4):

Рис. 3.4. Трикутник здійснення та обґрунтування шахрайства

Необхідність або тиск зовнішніх обставин:

 • фінансовий тиск (жадібність, життя не за доходами, великі борги, відсутність коштів на рахунку, значні фінансові витрати, непередбачена потреба в коштах);
 • тиск вад та згубних звичок;
 • тиск, пов’язаний з роботою;
 • інші види тиску зовнішніх обставин.

Можливість:

 • відсутній або недостатній вплив контролю;
 • неможливість або неспроможність оцінити якість роботи;
 • відсутність виробничої дисципліни;
 • байдужість керівництва до того, що відбувається;
 • відсутність аудиторських перевірок.

Виправдовуючи свої дії, працівник думає:

 • що моя фірма мені заборгувала;
 • я позичу кошти на якийсь час, а потім поверну;
 • від цього гірше нікому не стане;
 • це спрямовано на благородні цілі;
 • чимось потрібно жертвувати — або репутацією, або собою.

У практиці аудиту не існує поняття «незначне шахрайство», це просто шахрайство, що не доведене до кінця. Шахрайство, раз здійснене, буде здійснюватися і надалі, його розміри будуть зростати, доки воно не буде виявлено і призупинено.
У західних країнах існують «золоті правила» аудиторів щодо виявлення шахрайства:
1. Намагатись з’ясувати причину відхилень.
2. Не слід питання довіри до людей розглядати тільки в залежності від їхнього становища в суспільстві.
3. Не припускатися думки, що шахрайство неможливе на цьому підприємстві.
4. Відчувати особисту відповідальність за виявлення шахрайства.
5. При виявленні потенційних проблем посилити контроль з метою зниження ризику.
6. Знати ситуації, що супроводжуються значним ризиком шахрайства, та їх ознаки.

  • Що є підставою для проведення аудиту?
  • Які необхідні процедури треба провести перед укладанням договору?
  • Сутність та структура договорів на проведення аудиту.
  • Як оцінити вартість аудиторських послуг?
  • Як отримати загальну інформацію про підприємство-замовника?
  • Яку мету передбачає детальне вивчення системи обліку клієнта ?
  • Чи має право замовник самостійно обирати аудиторську фірму (аудитора) для проведення аудиту?
  • Який документ визначає права та обов’язки замовника?
  • У чому полягає відповідальність замовника аудиту?
  • Хто визначає форми і методи проведення аудиторської перевірки?
  • Види документації в аудиті.
  • Сутність та порядок складання робочої документації аудиту.
  • Підсумкова документація аудитора.
  • Поняття про аудиторські докази.
  • Які є види аудиторських доказів?
  • Достатність і надійність аудиторських доказів.
  • Фактори, що впливають на достатність та надійність аудиторських доказів.
  • Процедури одержання аудиторських доказів.
  • Прийоми аудиту, за допомогою яких одержують аудиторські докази.
  • Як має поставитися аудитор до початкових залишків на рахунках бухгалтерського обліку?
  • Доцільність застосування вибіркового дослідження в аудиті.
  • Переваги та недоліки вибіркової аудиторської перевірки.
  • Види аудиторської вибірки.
  • Класифікація прийомів проведення вибіркової аудиторської перевірки.
  • Чи можливе використання матеріалів іншого аудитора та експерта?
  • Які взаємовідносини діючого аудитора з попереднім аудитором?
  • Помилки та шахрайство, що виявлені у ході аудиту.
  • Основні умови та події, що можуть збільшувати ризик шахрайства.
  • Основні ознаки наявності фактів шахрайства на підприємстві.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.