лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БОНДАР Микола Іванович


АУДИТ В АПК


Навчальний посібник
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


ББК 65.32
         Б 81
Рецензенти:
Г. Г. Кірейцев, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний аграрний університет)
Ю. І. Осадчий, д-р екон. наук, проф.
(Міжгалузевий інститут управління)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-856  від 19.05.03

 

Бондар М. І.
Б 81        Аудит в АПК: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. —
188 с.
ISBN 966–574–545–Х
Підготовлено відповідно до програми навчання бакалаврів економічних вузів аграрного спрямування з урахуванням чинних нормативно-правових актів та практики аудиторської діяльності в Україні. У посібнику викладено основні теоретичні положення створення та організації аудиторської діяльності в Україні з урахуванням міжнародної аудиторської практики. В посібнику розглянуто основні положення та методичні підходи до проведення аудиту фінансової звітності підприємств АПК із врахуванням галузевих особливостей. До кожної теми визначено основні запитання для самоконтролю рівня знань теоретичного матеріалу дисципліни.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аудиторів, бухгалтерів та керівників підприємств.
ББК 65.32
Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© М. І. Бондар, 2003
ISBN 966–574–545–Х                                                                          © КНЕУ, 2003


Навчальне видання


БОНДАР Микола Іванович


АУДИТ В АПК

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Редактор  І. Судзіловська
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  Г. Дубовецька
Верстка  О. Михолат

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.