лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у страхових організаціях

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

*Рядки 030—045 та 060—062 розраховано актуарієм _____________ _____________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові підпис
диплом (сертифікат) №_____ від ___________ 200__ р.


Розділ 3
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДІВ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ,
ІНШИХ НІЖ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ


 

Показники

Код рядка

Всього:

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів добровільного страхування, які визначаються відповідно до чинних на дату складання звітності нормативно-правових актів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження страхових платежів (премій, внесків), у тому числі :

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників-громадян

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників, із них -

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників-нерезидентів

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (пре­мій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахуваль­никам), у тому числі:

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхувальникам-громадянам

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам, із них

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам-нерезидентам

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (пре­мій, внесків), які сплачуються перестраховикам, у тому числі:

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестраховикам-нерезидентам

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (пре­мій, внесків), які повертаються перестраховиками, у тому числі:

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестраховиками-нерезидентами

041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина технічних резервів, ін­ших ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат/від­шкодувань

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати / відшкодуван­ня, у тому числі:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхувальникам-громадянам

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам, із них —

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам-нерезидентам

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

Код рядка

Всього:

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів добровільного страхування, які визначаються відповідно до чинних на дату складання звітності нормативно-правових актів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат / відшкодувань, що отримуються від перестраховиків, у тому числі:

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестраховиків-нерезидентів

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова виплата/ відшкодування за окремим стра­ховим випадком

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених упродовж звітного періоду, у тому числі

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зі страхувальниками-громадянами

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова сума за окремим об’єктом страхування (за окремою застрахованою особою)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов’язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду, у тому числі:

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за договорами страхування, укла­деними із страхувальниками-гро­мадянами

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ


 

Показники

Код рядка

Всього:

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів обов’язкового страхування, які визначаються відповідно до чинних на дату складання звітності нормативно-правових актів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження страхових платежів (премій, внесків), у тому числі:

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від страхувальників-громадян

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників, із них -

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестрахувальників-нерезидентів

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (пре­мій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахуваль­никам), у тому числі:

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхувальникам-громадянам

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам, із них

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам-нерезидентам

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (пре­мій, внесків), які сплачуються перестраховикам, у тому числі:

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестраховикам-нерезидентам

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

Код рядка

Всього:

Кількість та номер або визначення (назва) вписуваних граф залежить від здійснених у звітному періоді видів обов’язкового страхування, які визначаються відповідно до чинних на дату складання звітності нормативно-правових актів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових платежів (пре­мій, внесків), які повертаються перестраховиками, у тому числі:

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестраховиками — нерезидентами

041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина технічних резервів, ін­ших ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка перестраховиків у резервах, інших ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про здійснення страхових виплат / відшкодувань

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати / відшкодуван­ня, у тому числі:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхувальникам-громадянам

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам, із них —

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перестрахувальникам-нерезидентам

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частки страхових виплат / відшкодувань, що отримуються від перестраховиків, у тому числі:

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від перестраховиків-нерезидентів

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова виплата / відшкодування за окремим стра­ховим випадком

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених упродовж звітного періоду, у тому числі

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зі страхувальниками-громадянами

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальна страхова сума за окремим об’єктом страхування (за окремою застрахованою особою)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, за якими не виконано страхові зобов’язання у визначений договором страхування термін на кінець звітного періоду, у тому числі:

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за договорами страхування, ук­ладеними із страхувальниками-громадянами

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.