лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у страхових організаціях

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

О. О. ГАМАНКОВА

 

Облік і аудит у страхових організаціях

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

ББК 65.052.5
Г 18                                                                                              

 

Рецензенти:
Д. Г. Буханець, канд. екон. наук
зам. головного бухгалтера ВАТ «СК “Алькона”»
А. М. Герасимович, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний економічний університет)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-218 від 04.02.03

 

 

Гаманкова О. О.
Г 18       Облік і аудит у страхових організаціях: Навч.-метод. посіб.
для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 183 с.
ISBN 966–574–573–5
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Облік і аудит у страхових організаціях» підготовлено відповідно до навчаль­ної програми цієї дисципліни, яка викладається для студентів V курсу, що навчаються в КНЕУ за магістерською програмою «Страховий менеджмент».
У посібнику в стислій формі викладено зміст десяти тем, передбачених навчальною програмою. Текст носить характер методичних порад і містить термінологічний словник, що є дуже важливо з огляду на мету використання даного посібника. Після короткого змісту кожної теми наведено літературу, яка може бути використана для опрацювання і поглибленого вивчення даної теми, а також перелік питань для самостійного опрацювання тем.

При самостійній підготовці дуже важливим моментом є можливість самоперевірки. З цією метою студенти можуть використовувати наведені після кожної теми тести і задачі, які враховують основні питання, що їх мають засвоїти студенти, опрацьовуючи дану тему.

ББК 65.052.5


© О. О. Гаманкова, 2004
ІSBN 966–574–573–5                                                                    © КНЕУ, 2004

Навчальне видання

 

 

 

Гаманкова Ольга Олексіївна

Облік і аудит у страхових організаціях

 

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 Редактор І. Судзиловська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Цимбалюк

Верстка Т. Мальчевської

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.