лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

Передмова................................................... 5
Розділ І. Загальні наукові засади економічної політики........... 5
Тема 1. Предмет і теоретичні засади економічної політики............. 5
§ 1. Економіка і політика: їхня сутність і взаємозв’язок............. 5
§ 2. Сутність, принципи і складові економічної політики.......... 12
§ 3. Концепції економічної політики.......................... 21
Тема 2. Основні принципи формування і реалізації економічної
політики............................................. 25
§ 1. Теорія суспільного вибору в економічній політиці............ 25
§ 2. Система цілей економічної політики....................... 37
§ 3. Механізм реалізації економічної політики.................. 43
Тема 3. Методи економічної політики............................ 50
§ 1. Методи і засоби економічної політики..................... 50
§ 2. Еволюція методів і засобів економічної політики............. 57
Тема 4. Економічна політика і суспільні інтереси.................... 66
§ 1. Система економічних інтересів суспільства................. 66
§ 2. Необхідність і механізми поєднання економічних інтересів..... 71
§ 3. Економічна політика як механізм поєднання
економічних інтересів.................................. 75
Тема 5. Інституціональні засади економічної політики............... 85
§ 1. Зростання ролі інституціональних факторів економічного
розвитку............................................. 85
§ 2. Методологічні аспекти інституціональних факторів
економічної системи................................... 88
§ 3. Вплив інституціональних факторів на економічну
політику............................................. 96
§ 4. Інституціональні засади перехідної економіки.............. 100
Розділ ІІ. Основні напрями економічної політики за умов
ринкових перетворень
................................ 104
Тема 6. Економічна політика за умов ринкової трансформації........ 104
§ 1. Вибір моделі розвитку України.......................... 104
§ 2. Економічна тактика перехідного періоду.................. 108
§ 3. Головні стратегічні напрями перехідного періоду........... 111
§ 4. Основні стратегічні напрями економічного розвитку до 2004 р. 114
Тема 7. Структурна політика в перехідній економіці України......... 118
§ 1. Структурні зрушення в економіці. Складові структурної
політики............................................ 118
§ 2. Механізм структурних змін в економіці.................... 124
§ 3. Напрями і пріоритети структурної політики в Україні........ 129
Тема 8. Макроекономічна політика перехідної економіки........... 141
§ 1. Сутність макроекономічної стабілізації та її моделі.......... 141
§ 2. Фінансова політика................................... 149
§ 3. Грошово-кредитна політика............................ 161
Тема 9. Регіональна економічна політика......................... 169
§ 1. Державна регіональна політика......................... 169
§ 2. Взаємовідносини держави і регіону як суб’єкта господарювання 181
§ 3. Особливості реалізації регіональної політики.............. 191
Тема 10. Соціальна політика перехідного періоду.................. 201
§ 1. Соціальна нерівність і її види............................ 201
§ 2. Основні напрямки соціальної політики.................... 205
§ 3. Пріоритети соціальної політики в перехідній економіці України 214
Тема 11. Зовнішньоекономічна політика України за умов сучасної
глобалізації......................................... 222
§ 1. Сутність і напрямки зовнішньоекономічної політики......... 222
§ 2. Зовнішньоекономічна діяльність держави за умов глобалізації  229
§ 3. Особливості зовнішньоекономічної політики України........ 237
Тема 12. Економічна політика та економічна безпека............... 244
§ 1. Сутнісні характеристики економічної безпеки.............. 244
§ 2. Економічна політика гарантування економічної безпеки...... 252
§ 3. Стратегія гарантування економічної безпеки України........ 258
Тема 13. Законодавча та інституціональна база економічної
політики в Україні................................... 267
§ 1. Діалектика взаємозв’язку економічних відносин і права...... 267
§ 2. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної
економіки України.................................... 272
Література................................................ 283

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.