лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правові основи державного управління економікою України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

Передмова................................................... 3
Розділ 1. Конституційні засади правового регулювання ЕКОНОМІЧНИХ процесів в Україні       3
1.1. Сутність і характер державного управління економікою. .......... 3
1.2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання
у сфері економіки.............................................. 7
1.3. Загальна характеристика законодавства у сфері економіки....... 13
Розділ 2. Основні напрями організаційно-
правового впливу на економічну діяльність
... 18
2.1. Правовий статус Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України................................. 18
2.2. Правовий статус Державної інспекції з контролю за цінами....... 33
2.3. Місцеві органи виконавчої влади та їхня компетенція
у сфері економіки............................................. 37
2.4. Правовий статус Міністерства промислової політики України..... 50
2.5. Правовий статус Державного департаменту транспортного
і сільськогосподарського машинобудування....................... 62
2.6. Правовий статус Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва   67
2.7. Правовий статус Антимонопольного комітету України........... 75
2.8. Фонд державного майна та його компетенція................... 86
2.9. Адміністративна відповідальність за правопорушення
в промисловості.............................................. 97
Розділ 3. Система органів управління сільським
господарством (аграрним сектором економіки)
та їхня компетенція
............................ 100
3.1. Правові засади управління сільським господарством
(аграрним сектором економіки). Загальна характеристика
законодавства в галузі сільського господарства................... 100
3.2. Правовий статус Міністерства аграрної політики України....... 102
3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства...... 115
3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного
господарства............................................... 122
3.5. Правовий статус Державного департаменту ветеринарної медицини 129
3.6. Правовий статус Головного управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації 139
3.7. Правовий статус управління (відділу) сільського господарства
районної державної адміністрації.............................. 146
3.8. Правовий статус інспекції якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської міської
державної адміністрації...................................... 150
3.9. Правовий статус інспекції державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації............................................... 154
3.10. Адміністративна відповідальність за правопорушення
у сільському господарстві (аграрному секторі економіки)........... 159
Розділ 4. Організаційно-правові засади управління
паливно-енергетичним комплексом України
.. 162
4.1. Правові засади управління паливно-енергетичним комплексом України 162
4.2. Правовий статус Міністерства палива та енергетики України..... 163
4.3. Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості 175
4.4. Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження 179
4.5. Правовий статус Національної комісії регулювання
електроенергетики України................................... 184
4.6. Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України 189
Розділ 5. Організаційно-правові засади управління
в галузі використання та охорони
природних ресурсів
............................ 198
5.1. Правові засади управління в галузі використання та охорони
природних ресурсів.......................................... 198
5.2. Правовий статус Міністерства екології та природних
ресурсів України............................................ 200
5.3. Правовий статус Державного комітету України
по водному господарству..................................... 214
5.4. Правовий статус Державного комітету України
по земельних ресурсах....................................... 221
5.5. Правовий статус Державного комітету лісового господарства України 228
5.6. Державний контроль у галузі використання та охорони
природних ресурсів. ......................................... 234
5.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі
використання та охорони природних ресурсів.................... 247
Розділ 6. Державне регулювання зовнішньо-
економічної діяльності
........................ 252
6.1. Організаційно-правові засади управління митною справою...... 252
6.2. Органи управління митною справою......................... 259
6.3. Державна служба експортного контролю України.............. 268
6.4. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил... 274
6.5. Адміністративна відповідальність за порушення в галузі торгівлі.. 277
6.6. Торговельно-економічна місія у складі дипломатичного
представництва України за кордоном........................... 280
Розділ 7. Державне управління бюджетно-фінансовою, кредитною та податковою діяльністю................................................. 285
7.1. Правові засади управління бюджетно-фінансовою, кредитною
та податковою діяльністю..................................... 285
7.2. Правовий статус Рахункової палати......................... 288
7.3. Національний банк України................................ 293
7.4. Правовий статус Міністерства фінансів України............... 300
7.5. Державне казначейство України............................ 306
7.6. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні.............. 307
7.7. Правовий статус Державної податкової адміністрації України.... 311
7.8. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.......................................... 322
Розділ 8. Державне управління транспортом, зв’язком, будівництвом та житлово-комунальним
господарством
................................ 338
8.1. Правові засади управління транспортом, зв’язком, будівництвом
та житлово-комунальним господарством........................ 338
8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України............. 340
8.3. Правовий статус Державної адміністрації залізничного
транспорту України......................................... 351
8.4. Правовий статус Державного департаменту авіаційного транспорту 356
8.5. Правовий статус Державного департаменту морського
і річкового транспорту....................................... 362
8.6. Правовий статус Державного департаменту автомобільного транспорту    367
8.7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України    372
8.8. Правовий статус Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства........................... 380
8.9. Правовий статус Державного комітету України з будівництва
та архітектури.............................................. 386
8.10. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства............................................... 394
8.11. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті,
у галузі шляхового господарства і зв’язку та житлово-комунального
господарства............................................... 418
Розділ 9. Державна статистична діяльність............ 422
9.1. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності. 422
9.2. Органи державної статистики та їх компетенція................ 423
Рекомендована література.................................... 428

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.