лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4.3. Взаємодія з міжнародними організаціями


Необхідною умовою ефективного економічного розвитку Украї­ни з досягненням належного рівня конкурентоспроможності є продуктивна взаємодія з міжнародними економічними організаціями: СОТ, МВФ, Світовим банком, спеціалізованими урядовими і неурядовими організаціями в галузі зв’язку та V-інфор­маційного обміну, транспорту, енергетики, праці (МОП), торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), промислового розвитку (ЮНІДО), сільського господарства і продовольства (ФАО) та ін. Такий підхід забезпечить швидку адаптацію країни до міжнародних уніфікованих норм господарської і торговельної поведінки у відповідних сегментах світового ринку.
При цьому важливо усвідомлювати те, що вже на сьогодні міжнародні організації є потужними регулятивними структурами глобальної економіки (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Міжнародні організації
глобального типу у світовій
регулятивній інфраструктурі
Їх діяльність має універсальний характер як за охопленням сегментів світового ринку, так і за охопленням країн світу. Функ­ції міжнародних організацій постійно розширюються, формуючи в цілому дійові механізми регулювання світогосподарських відносин .
Важливо, щоб сучасна зовнішньоекономічна політика України передбачала поступове і диференційоване за секторами відкриття українського ринку із дотриманням необхідних і прийнятих у світовій практиці заходів щодо стимулювання національного виробництва. Насамперед, інтеграція України до світового економічного простіру має дедалі більше набувати рис керованого державою процесу трансформації торговельного режиму на засадах СОТ.
Як відомо, Україна розпочала процес приєднання до системи ГАТТ/СОТ у 1994 р. На сьогодні Україна перебуває в стані двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів та послуг, що є однією з основних складових процесу набуття членства у СОТ, з 24 державами — членами Робочої групи з розгляду заяви України про вступ до СОТ.
Ключовими етапами завершення Україною процедури вступу до СОТ є:

 • укладення протоколів з доступу до ринку товарів та послуг з державами — членами Робочої групи;
 • взяття Україною зобов’язань щодо трансформації державної підтримки сільського господарства відповідно до норм СОТ;
 • гармонізація національного законодавства з нормами то вимогами СОТ .

Виходячи із сучасної ролі СОТ, масштабів її діяльності і перспектив розвитку, очевидним є системні наслідки вступу України до цієї організації .
Експерти вказують на такі можливі позитивні наслідки для виробників:

 • отримання полегшеного доступу до світових ринків товарів, послуг, технологій, капіталів; міжнародно визнаних прав для захисту національних економічних інтересів на цих ринках (відповідно до норм і правил СОТ);
 • зниження комерційних ризиків унаслідок встановлення більш стабільного режиму торгівлі, що сприятиме зниженню ціни пропозиції і тим самим підвищенню конкурентоспроможності української продукції на відповідних ринках;
 • пожвавлення виробництва в окремих експортно-орієнтова­них галузях економіки внаслідок лібералізації режиму доступу до зовнішніх ринків.
 • зменшення втрат українських експортерів від дискримінаційних заходів (які, за окремими даними, становлять 2—3 млрд дол. США на рік), зокрема, через можливість отримання недискримінаційних умов застосування антидемпінгових механізмів;
 • зменшення транспортних витрат унаслідок гарантування свободи транзиту товарів територією країн — членів СОТ, що сприятиме зниженню загальної собівартості української продукції, і, відповідно, підвищенню конкурентоспроможності українських компаній;
 • прискорення структурних реформ і створення стимулів для підвищення конкурентоспроможності. Структурні пріоритети визначатимуться потенціалом конкурентоспроможності галузей і підприємств на зовнішніх ринках, а спрощення процедур доступу до цих ринків має прискорити структурні зміни;
 • посилення стимулів для інновацій унаслідок кращого захисту інтелектуальної власності;
 • зменшення витрат унаслідок відмови від подвійних стандартів — для внутрішнього ринку та експорту;
 • застосування механізмів справедливого вирішення торговельних спорів;
 • отримання міжнародно визнаного права застосування комплексу виважених (обґрунтованих) заходів захисту внутрішнього ринку, окремих галузей економіки.

Можливі позитивні наслідки для споживачів проявляються у розширенні асортименту та поліпшенні якості пропонованих товарів і послуг, зниження їх ціни.


Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації. — К.: КНЕУ, 2001.

Програма заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі. — К.: Міжнародна комісія з питань фінансової безпеки  при Раді Національної безпеки і оборони України, 2002. — С.3.

Національна безпека і оборона // Центр Разумкова. — 2002. — № 6. — С. 31—40; Мазуренко В. І. Україна — ГАТТ/СОТ: В кн.: Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — С. 408—425.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.