лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Ділова рада ініціювала створення Чорноморського банку торгівлі і розвитку (ЧБТР), що почав свою діяльність з червня 1994 р. зі статутним капіталом в 1 млрд дол. Відповідно до положень Угоди про заснування ЧБТР стратегія його діяльності полягає в забезпеченні процесів економічної трансформації країн Чорноморського регіону. Одним із пріоритетних напрямів діяльності є кредитування зовнішньоторговельних операцій, підтримка фінансових систем країн-учасниць. З огляду на мету створення ЧБТР мав діяти скоріше як банк розвитку, банк інформації, аніж комерційний банк. Важливими напрямами його діяльності буде налагодження співробітництва з іншими міжнародними фінансовими інститутами (Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, фінансо­вими інститутами ЄС), всіляке сприяння залученню інвестицій.
На сьогодні ОЧЕС є досить інституалізованим регіональним економічним угрупованням (рис. 4.4).
Важливим чинником у подальшому розвитку ЧЕС буде скоор­динованість його існування з процесами європейської інтеграції. Стратегічними завданнями ЧЕС, на досягнення яких має бути зорієнтована його діяльність у середньо- та довгостроковому плані, варто зазначити такі:
1. Посилення взаємозв’язку розвитку регіонального співробітництва та процесів загальноєвропейської інтеграції, що має відбуватися у кількох напрямах:

  • започаткування політичного діалогу з ЄС;
  • інституціалізація взаємовідносин завдяки набуття статусу спостерігача в ЧЕС країнами — членами ЄС і, можливо, Європейською Комісією;
  • співпраця з ЄК в аспекті розробки та реалізації конкретних проектів співробітництва, передусім в галузі транспорту, енергетики, охорони довкілля, боротьби з організованою злочинністю тощо.

2. Зростання ролі ЧЕС у сприянні процесам економічної трансформації в країнах з перехідною економікою2.
Незважаючи на коротку історію існування, ЧЕС уже має певну вагу (про це свідчить, зокрема, те, що велика кількість країн виявили бажання приєднатись до ЧЕС або мати статус спостерігача), співробітництво з міжнародними організаціями набуло стабільного характеру — здобутки і досягнення ЧЕС визнані світовим співтовариством.
___________
Чорноморське співробітництво: час дій // Урядовий кур’єр. — 1993. — 21 груд.
2 ЧЕС на порозі ХХІ століття (Круглий стіл м. Тбілісі, 9—10 березня 1999 року) // Зовнішня торгівля. — 1999. — № 3—4.Рис. 4.4.Інституційна структура ОЧЕС


Україна може відігравати в ОЧЕС одну з лідируючих ролей, одночасно поліпшуючи загальноєвропейські інтеграційні позиції, зважаючи, зокрема, на порівняно значні обсяги торговельно-економічних відносин (табл. 4.11), потенціал співробітництва у транспортно-енергетичній та інвестиційних сферах.
Таблиця 4.11
Зовнішня торгівля України товарами
з країнами ОЧЕС, млн дол. США


Країна

Експорт

Імпорт

1999 р.

2000 р.

І півріччя 2001 р.

1999 р.

2000 р.

Азербайджан

29,4

40,8

22,4

33,8

23,8

Болгарія

294,5

382,5

127,3

67,5

60,4

Вірменія

11,6

12,1

9,1

1,8

3,4

Греція

75,0

48,1

103,5

54,5

38,5

Грузія

42,1

37,8

16,7

6,0

10,3

Молдова

122,8

176,3

107,7

24,8

35,3

Росія

2396,4

3515,6

2181,2

5592,2

5824,9

Румунія

75,6

164,6

126,0

52,3

48,2

Туреччина

673,4

868,5

350,9

142,7

159,9

Всього

3720,0

5246,3

3044,8

5975,6

6204,7

Специфічне місце в системі пріоритетів регіонального співробітництва України займає ГУУАМ . Основою інтеграції Грузії, України, Узбекистану, Азербайджану, Молдови є такі основні спільні інтереси :

  • альтернативні до російських джерела енергоресурсів та шля­хи їх транспортування;
  • спільна зацікавленість у максимальному використанні переваг свого географічного та геополітичного положення як з’єдну­вальної ланки між Європою та Азійсько-Тихоокеанським регіоном, зокрема, у створенні та ефективному функціонуванні євразійського транспортно-комунікаційного коридору «Європа — Кавказ — Азія» і вільному пересуванні по ньому товарів, послуг, капіталів та трудових ресурсів;
  • участь країн об’єднання у здійсненні спільних масштабних проектів;
  • зміцнення існуючого транспортно-комунікаційного потенціалу;
  • незалежне надходження товарів на світові ринки, розширення ринків збуту національної продукції і послуг країн — учасниць об’єднання;
  • створення спільних підприємств, транснаціональних фінансово-промислових структур, нових робочих місць;
  • колективний захист спільного ринку від конкуренції товарів інших макрорегіональних об’єднань і підвищення економічної, політичної, соціальної та екологічної безпеки країн ГУУAM.

Разом з тим слід враховувати і те, що, з одного боку, концентрація енергетичних потоків і відповідних транспортних інфраструктур підвищує значимість України як важливого фактора розвитку економік європейських і азійських країн, регіо­нів та субрегіональних економічних структур, а з другого, веде до посилення її залежності від екзогенних факторів, причому з боку держав з нестійкою економічною та політичною ситуацією.


Утворено Грузією, Україною, Азербайджаном, Молдовою 2000 року. У 2001 році до об’єднання приєднався Узбекистан.

Негель Л. С. Економічне співробітництво України з країнами ГУУАМ: Сучасний стан і перспективи // Стратегічна панорама. — 2002. — № 2. — С. 112.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.