лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Формування новітньої національної доктрини відкритості та включення України до процесів глобалізації відбуваються за умов руйнації старої, із нечіткими обрисами майбутньої суспільно-економічної моделі, за умов невизначеності ставлення світової спільноти до неї як економічного партнера. На сьогодні важливими є неупереджені оцінки як у теоретико-методологічному, так і в практичному планах.
Інтеграція України у глобалізований економічний простір на паритетних засадах ставить перед вітчизняною економічною наукою низку надзвичайно актуальних завдань, зокрема, діалектичних та історико-логічних за змістом дослідженнь умов і наслідків поєднання національних та інтернаціональних інтересів.

Рис. 3.9. Суперечності й виклики глобалізації
Національні інтереси, насамперед економічні, мають визначати пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики, конфігурацію і спрямування системи національної економічної безпеки (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Система національної економічної безпеки України
Зрозуміло, що виразником національних економічних інтересів є держава, керівництво якої має забезпечувати не тільки добробут, а й безпечний розвиток нації. Саме втрата національних ідеалів та орієнтирів перешкоджала відродженню України, її становленню як самодостатнього суб’єкта глобалізованої економіки, освоєнню сучасної інноваційної моделі розвитку.
Особливе місце в системі національних економічних інтересів України посідають інтереси геоекономічні, що обумовлюють її геополітичну ідентифікацію. Очевидна необхідність застосування у теоретичних дослідженнях перспектив розвитку України підходів, альтернативних класичним (неоліберальним), зумовлена різноманітністю та суперечливістю проявів закономірностей і викликів глобалізації у контексті національно-державного розвитку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.