лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Головна причина такого стану в тому, що конкурентоспроможність української економіки базується переважно на використанні національних порівняльних переваг у ціновій конкуренції. Однак дія одного з ключових факторів конкурентоспро­можності — дешевої робочої сили, як правило, нівелюється низькою продуктивністю праці. Зокрема, надзвичайно низькою є продуктивність праці в українській металургійній галузі — провідній у забезпеченні експортної виручки України. Наприклад, кількість працівників у цьому секторі в Бразилії, яка виробляє приблизно стільки ж сталі, як і Україна, становить близько третини кількості зайнятих у цій галузі в Україні. Продуктивність праці, що вимірюється обсягом виробництва сталі на одного робітника, в Україні становить чверть аналогічного показника ЄС . Отже, не варто й говорити про високу конкурентність українських товарів на міжнародних ринках (а часто і на власному), особливо якщо враховувати ще й низьку якість вітчизняної продукції.
Навіть у випадках, коли внутрішній потенціал українських підприємств-експортерів відповідає критеріям міжнародної цінової конкуренції, на заваді ефективному виходу на зовнішні ринки стає нерозвиненість відповідної інфраструктури. Так, за підрахунками експертів, операційні витрати експортерів у 2000 р. становили в Україні близько 40 % прибутку (в розвинених країнах 3—5 %). Йдеться про оподаткування, бюрократичні процедури, неякісну роботу митних служб, банків тощо .
Наявність значних площ орних земель не створює додаткової конкурентної якості через недостатню забезпеченість аграрного сектору високоефективною технікою, нерозвиненість ринкової агроінфраструктури тощо.
Слід зазначити, що в Україні спостерігається і обмеженість (вичерпаність) окремих традиційних природних ресурсів, зокрема енергетичних. Так, за рахунок власних джерел потреби в паливно-енергетичних ресурсах задовольняються менше як на 50 %. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) України не в змозі забезпечувати поточні потреби економіки і населення в електричній енергії і паливі, про що свідчать постійні порушення частотних стандартів електропостачання, масові відключення населених пунктів і цілих регіонів, інші кризові ситуації, що регулярно виникають.
Водночас вітчизняна промисловість характеризується значною енергоємністю виробництва, обумовленою високою питомою вагою застарілих енергозатратних технологій. Питомі витрати енергоносіїв на виробництво основних видів продукції в Україні в 1,5—3,5 раза вищі, ніж у розвинених країнах світу і продовжують збільшуватися, а енергетична ефективність економіки України (сукупні енергетичні витрати на виробництво одиниці реального ВВП) значно нижча порівняно навіть із перехідними економіками.
За зарубіжними експертними оцінками, рівень відкритості української економіки був і є порівняно незначним — так відповідне дослідження, виконане The Heritage Foundation i Wall Strect Jornal у 2001 р., позиціонувало Україну за індексом економічної свободи на 133-му місці із 155 країн (табл. 1.6). У 1998 р. вона була на 124-му місці і на 8-му серед країн СНД і Балтії, а у 1999 р. експерти Світового банку оцінювали економіку України взагалі як «закриту».
Таблиця 1.6
ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ, 2001 р.


Рейтинг

Країна

Загальний бал

Торгівля

Фіскальний тягар

Втручання уряду

Монетарна політика

Іноземні інвестиції

Банки / фінанси

Зарплатня / ціни

Права власності

Регулювання

Чорний ринок

1

Гонконг

1,30

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

2

Сингапур

1,55

1,0

2,5

3,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3

Ірландія

1,65

2,0

3,5

2,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

4

США

1,75

2,0

3,5

2,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

5

Велика
Британія

1,80

2,0

4,0

2,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Чехія

2,20

2,0

4,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Угорщина

2,55

2,0

4,5

2,0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

43

Литва

2,55

1,0

3,5

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна на міжнародних ринках: проблеми та перспективи: Аналітична доповідь УЦЕПД. — Центр Разумкова 2000. — К., 2001. — С. 421—422.

Те саме.

Продовження табл. 1.6


Рейтинг

Країна

Загальний бал

Торгівля

Фіскальний тягар

Втручання уряду

Монетарна політика

Іноземні інвестиції

Банки / фінанси

Зарплатня / ціни

Права власності

Регулювання

Чорний ринок

46

Латвія

2,65

2,0

3,5

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Польща

2,75

2,0

4,5

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

2,0

3,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Словаччина

2,85

2,0

4,5

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Словенія

2,90

3,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Вірменія

2,95

1,0

3,5

3,0

5,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Болгарія

3,30

4,0

4,0

2,0

5,0

2,0

3,0

3,0

3,0

4,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Хорватія

3,45

3,0

4,5

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

Китай

3,55

5,0

2,5

4,0

1,0

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

115

Грузія

3,55

3,0

1,5

3,0

5,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Молдова

3,60

3,0

4,0

3,0

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Киргизстан

3,65

4,0

3,5

3,0

5,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

125

Румунія

3,65

3,0

2,0

2,0

5,0

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Росія

3,70

4,0

4,0

3,0

5,0

3,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

130

Казахстан

3,75

4,0

2,5

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Україна

3,85

3,0

4,5

4,0

5,0

3,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 1.6


Рейтинг

Країна

Загальний бал

Торгівля

Фіскальний тягар

Втручання уряду

Монетарна політика

Іноземні інвестиції

Банки / фінанси

Зарплатня / ціни

Права власності

Регулювання

Чорний ринок

139

Азербайджан

3,95

4,0

3,5

3,0

3,0

4,0

4,0

5,0

4,0

4,0

5,0

140

Таджикистан

3,95

3,5

3,5

3,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

141

Боснія
і Герцеговина

4,00

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

Білорусь

4,25

3,0

4,5

3,0

5,0

4,0

4,0

5,0

4,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Туркменістан

4,40

5,0

4,0

4,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

149

Узбекистан

4,45

5,0

4,5

3,0

5,0

4,0

5,0

4,0

4,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

Північна
Корея

5,00

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Водночас за окремими кількісними показниками, зокрема співвідношенням обсягів експортно-імпортної діяльності та ВВП (близько 90 %), Україна демонструє достатньо високий рівень відкритості економіки (для порівняння: у Польщі відповідний показник співвідношення становить 53 %, в Угорщині — 67 %, Румунії — 60 %, Росії — 44 %). Однак ця відкритість віддзеркалює не зростаючу конкурентоспроможність українських товарів та послуг, а величезні структурні диспропорції — залежність від імпорту енергоносіїв та від експорту низькотехнологічної металургійної продукції, виробництво якої поглинає значну частку «критичного» енергоімпорту. Географічна диверсифікація українського експорту є не стільки цілеспрямованим процесом, скільки результатом утрати Україною традиційних ринків збуту, виштовхуванням її продукції на нові зовнішні ринки та стагнації її внутрішнього ринку.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.