лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зайнятість на гро­мадських роботах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Громадяни Украї­ни, які тимчасово працюють за кордоном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Іноземні громадяни, які тимчасово працюють в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Максимально можливий фонд робочого часу

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Неявки з поважних причин

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Втрати робочого часу

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Неявки з ініціативи адміністрації

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Фонд відпрацьованого часу

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Добровільна неповна зайнятість

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Вимушена неповна зайнятість

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Надання відпусток

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Продовження табл.


Назва показника

Статистична форма, №№

1-ПВ

2-ПВ

3-ПВ

6-ПВ

1-ПВ
(заборгованість)

1-ПВ
(умови праці)

I-ПВ (страйк)

9-ДС

1-АС

1-ВС

1-ПН

3-ПН

4-ПН

2-ПН

1-ТМ

2-ТМ

Гнучкості праці

Витрат на
робочу силу

В економічної
активності

Фонд оплати праці

X

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Основна заробіт­на плата

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Додаткова заробітна плата

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Інші заохочуваль­ні та компенсаційні виплати

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Номінальна заро­бітна плата за мі­сяць

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата

Х

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Кількість праців­ників, яким своє­часно не виплаче­но заробітну плату

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Підготовка кадрів

Х

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

Кількість тих, хто працює в умовах, що не відповіда­ють санітарно-гігі­єнічним нормам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Стан укладання колективних договорів

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Кількість праців­ників, які брали участь у страйках

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Втрати робочого часу через страй­ки

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги недоданої продукції, невиконаних робіт че­рез страйки

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова кількість усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.