лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Посередній метод показує рівень безробіття можливого в населенні, що вивчається, за умови інтенсивності безробіття, як у стандартному населенні:
.
Цей метод використовується, коли відомо склад кожного населення, що порівнюється, та часткові рівні безробіття для стандарту.
В обох методах потрібно знати загальний рівень безробіття стандарту.
Задача 1
Маємо дані про розподіл зайнятого населення за галузями економіки, млн осіб.


Галузі економіки

1990

1997

2001

Промисловість

7,8

4,9

3,9

Сільське і лісове господарство

5

3

2,4

Будівництво

2,4

1,2

0,8

Транспорт і зв’язок

1,8

1,3

1,1

Житлово-комунальне господарство і невиробничі види послуг

1

0,8

0,7

Апарат органів державного та господарського управління, кооперативних і громадських організацій

0,4

0,8

0,9

Інші галузі

7

10,6

11,1

Всього в галузях економіки

25,7

22,6

20,9

Провести дослідження зайнятості населення в економіці за галузями та визначити:
1. Абсолютні та відносні показники динаміки зайнятого населення за галузями економіки (базисні та ланцюгові).
2. Структуру зайнятості населення за кожний рік.
3. Показники структурних зрушень — абсолютні, відносні.
4. Обчислені показники внести до таблиць і проаналізувати.

Задача 2
Маємо дані про статевий склад безробітних за 1991—2001 рр. (станом на кінець року).


Стать безробітних

1991

2001

Чоловіки

1073

1414

Жінки

5683

1341

Всього

6756

2755

Провести дослідження статевого складу безробітних та проаналізувати:
1. Показники динаміки кількості безробітних.
2. Статевий склад за кожний рік та його зміни (використайте відносні, абсолютні показники структурних зрушень).
3. Відносні величини координації для характеристики співвідношення безробітних жінок та чоловіків за кожний рік.
Зробити висновок.

Задача 3
Маємо дані про населення зайняте економічною діяльністю за статусами зайнятості та формами власності за 2000—2001 рр.

Населення

тис. осіб

2000

2001

Все населення зайняте економічною діяльністю

20 419,8

20 238,1

У тому числі за статусами зайнятості:

 

 

працюють за наймом

14 986,9

18 068,6

роботодавці

154,1

198,4

самозайняті

1638,7

1717,6

безоплатно працюючі члени сімей

218,9

253,5

члени колективних підприємств

3421,3

У тому числі за формами власності:

 

 

державна

8967,8

8713,8

колективна

2644,9

6684,9

приватна

4129,9

4807,6

кооперативи та підприємства споживчої кооперації

37

31,8

господарчі товариства

398

громадські об’єднання

4126,1

спільні підприємства

17,4

Інші

98,7

Визначити:
1. Структуру та структурні зрушення (характеристика абсолют­на та відносна) населення, зайнятого економічною діяльністю за статусами зайнятості за 2000—2001 рр.
2. Структура та структурні зрушення (характеристика абсолют­на та відносна) населення, зайнятого економічною діяльністю за формами власності за 2000—2001 рр.
3. Обчислені показники внести до таблиці та проаналізувати.
Задача 4
Маємо дані про чисельність безробітного населення за місцем проживання у 2000—2001 роках (тис. осіб).


Місце проживання

2000

2001

Міське населення

2250

2050

Сільське населення

458

467

Всього

2508

2517

Провести дослідження складу безробітних за місцем проживання та проаналізувати:
1. Показники динаміки числа безробітних.
2. Склад безробітних за кожний рік та його зміни (використайте абсолютні та відносні характеристики структурних зрушень).
3. Відносні величини координації для характеристики співвідношення безробітних за місцем проживання за кожний рік.
Зробити висновки.

Задача 5
Маємо дані про економічну активність населення за статтю та віковими групами у 2001 році.


Показники

Всього тис. осіб

Відсотків за віковими групами, років

15—19

20—29

30—39

40—49

50—59

60—70

Економічно активне населення:

22 755

2,2

23,9

26,3

27,8

15

4,8

жінки

11 076,5

2,2

22,3

26,5

29,6

14,7

4,7

чоловіки

11 678,5

2,2

25,4

26,1

26,1

15,2

5

Зайняті:

20 238,1

1,6

22,7

26,2

28,5

15,6

5,4

жінки

9863,4

1,6

21,3

26,5

29,9

15,5

5,2

чоловіки

10 374,7

1,6

24,1

26

27

15,8

5,5

Безробітні:

2516,9

6,8

33,2

26,5

23,3

9,8

0,4

жінки

1213,1

7,2

30,4

26,7

26,3

9

0,4

чоловіки

1303,8

6,4

35,9

26,2

20,6

10,5

0,4

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.