лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.4. Навчальні завдання
Тема 1. Предмет, методи
і завдання дисципліни

Невід’ємним елементом ринкової економіки виступає ринок праці. Без вивчення ринку праці, тобто оцінки ринкової ситуації щодо зайнятості населення та безробіття, характеристики тенден­цій та пропорцій ринку, виявлення всіх складних взаємозв’язків, які виникають у процесі трудової діяльності людей, визначення ефективності попиту та пропозиції на робочу силу, функціонування робочих місць, регулювання трудових відносин, соціального захисту населення, не можна планувати діяльність ринкових структур на всіх рівнях, реформувати економіку України.
Для дослідження ринку праці застосовується весь статистичний інструментарій. Методи загальної теорії статистики, методи статистики населення, методи статистики праці та інші. Студентам пропонується дослідити окремі ринки праці, використати показники динаміки, інтенсивності, структури, координації.
Важливе значення має вивчення вивільнення працівників та потреби в них. Для цього застосовуються такі показники, як інтенсивність вивільнення, вакантність робочих місць та вакантних посад. Перший — показує відсоткову частку працівників, які підлягали вивільненню (або вивільнених працівників) у середньообліковій чисельності працівників за період. Другий — кількість вільних робочих місць та вакантних посад на 100 працівників.
Для характеристики обігу робочої сили на ринку праці використовують коефіцієнти обороту по прийому та звільненню, коефіцієнти плинності та скорочення штатів, що розраховують як відсоткову частку відповідного обігу робочої сили в середній чисельності працівників за період.
Названі показники використовуються для порівняння процесів на різних ринках праці, в окремих господарствах, галузях економіки, територіях тощо.

Задача 1
Маємо дані про розподіл населення за економічною активністю (тис. осіб):


Показники

Роки

1999

2000

2001

Економічна активність населення

22 747

23 127,4

22 755

працездатного віку

21 219,8

21 479,6

21 251

старше працездатного віку

1527,2

16478

1504

Зайняті

20 048,2

20 419,8

20 238,1

працездатного віку

18 565,8

18 797,3

18 748,9

старше працездатного віку

1482,4

1622,5

1489,2

Безробітні

2698,8

2707,6

2516,9

працездатного віку

2654

2682,3

2502,1

старше працездатного віку

44,8

25,3

14,8

Економічна неактивність населення

13 782,7

13 275,3

13 528,9

працездатного віку

7778,1

7581,9

7919,9

старше працездатного віку

6004,6

5693,4

5609

Визначити:
1. Зміну чисельності населення за економічною активністю, використовуючи абсолютні та відносні показники динаміки.
2. Структуру населення за економічною активністю за кожний рік та структурні зрушення (абсолютна та відносна характеристика).
Зробити висновки.

Задача 2
Маємо дані про розподіл зайнятого населення за місцем проживання (тис. осіб):


Показники

Роки

1999

2000

2001

Зайняте населення

20 048,2

20 419,8

20 238,1

міське зайняте населення

14 049,9

14 164,3

14 169,1

сільське зайняте населення

5998,3

6255,5

6069

Визначити:
1. Зміну чисельності зайнятого населення за місцем проживання, використовуючи абсолютні та відносні показники динаміки.
2. Структуру зайнятого населення за місцем проживання за кожний рік та структурні зрушення (абсолютна та відносна характеристика).
3. Відобразити структуру зайнятого населення за місцем проживання за кожний рік за допомогою кругових діаграм.
Зробити висновки.

Задача 3
Маємо дані про розподіл безробітних за тривалістю незайнятості (тис. осіб):

Показники

Роки

1999

2000

2001

Всього безробітних

2698,8

2707,6

2561,9

із них особи, які раніше мали роботу

2134,3

2157,3

2025,3

у тому числі за тривалістю незайнятості, %

 

 

 

до 1 місяця

2,6

2,5

2,8

1—3

8,8

8,2

8,8

4—6

11,6

8,9

9,1

7—9

8,7

7,8

8,3

10—12

10,2

9,1

8,3

Більше 1 року

58,1

63,5

62,7

Середня тривалість незайнятості, міс.

21

23

23

 

Визначити:
1. Зміну чисельності безробітних за тривалістю незайнятості за 1999—2001 роки, використовуючи абсолютні та відносні показ­ники динаміки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.