лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Мета вивчення взаємозв’язку між зайнятістю і доходами — а) проаналізувати спроможність різних видів економічної діяльності приносити дохід; б) виявити кількість та характеристики осіб, які не спроможні забезпечити власний економічний добробут на основі доступних їм можливостей для працевлаштування.
Трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Трудовий конфлікт — ситуація, коли виникає суперечка між трудящими і роботодавцями з окремих питань (групи питань), або з приводу яких трудящі чи роботодавці виявили невдоволення, або у зв’язку з якими трудящі чи роботодавці підтримують вимоги чи невдоволення інших трудящих чи роботодавців.
Статистика трудових конфліктів має охоплювати такі основні дані:

 • кількість страйків і локаутів;
 • кількість трудящих, залучених у страйки і локаути;
 • тривалість страйків і локаутів;
 • кількість часу, невідпрацьованого трудящими через участь у страйках і локаутах;
 • кількість залучених підприємств, закладів;
 • кількість інших видів акцій у зв’язку із трудовими конфліктами.

Ці показники можуть розраховуватись у середньому на 1000 працівників або на один страйк чи локаут.
Фактично відпрацьований робочий час охоплює:

 • години в межах нормального робочого часу;
 • час, відпрацьований понад нормативний робочий час;
 • час, витрачений на робочому місці на підготовку робочого місця, ремонт, обслуговування тощо;
 • час, витрачений на робочому місці через брак роботи, поломку обладнання, нещасний випадок тощо, а також час, витрачений на робочому місці без роботи, який підлягає оплаті згідно з трудовим договором;
 • час коротких періодів відпочинку на робочому місці.

До фактично відпрацьованого часу не входять оплачений, але не відпрацьований час (щорічна відпустка, святкові дні, оплачуваний час хвороби тощо), перерви на прийняття їжі, час, затрачений на поїздку на роботу та з роботи.
Часткове безробіття — тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством тривалості робочого часу. У близький до цього стан призводять перерви в отриманні заробітку або скорочення його розміру внаслідок тимчасової зупинки виробництва з економічних, технологічних, структурних чи інших причин без припинення трудових відносин.
За своїм змістом часткове безробіття схоже з поняттям видимої фор­ми неповної зайнятості. Відмінність полягає в тому, що в стан часткового безробіття потрапляють трудящі, які до цього моменту працювали повний робочий час. Крім того, немає критеріїв пошуку додаткової роботи й готовності приступити до такої роботи.
У національному законодавстві часткове безробіття визначено як втрата працівниками частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості робочого часу та (або) перерви в отриманні заробітної плати чи скорочення її розмірів у зв’язку з тимчасовим припиненням виробництва без переривання трудових відносин із причин економічного, технологічного та структурного характеру. Встановлено такі умови надання допомоги по частковому безробіттю:

 • простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва, що має невідворотний та тимчасовий характер, який триває не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця;
 • простій протягом місяця, що охопив не менш як 30 % кількості працівників або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину простою з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові розряду, і її розмір не може перевищувати прожиткового мінімуму. Тривалість її виплати не може перевищувати 180 календарних днів протягом року.
Але ці статті ще не набули чинності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.