лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.4.4. За даними табл. 4 виконайте вертикальний аналіз формування власних ресурсів по регіональних відділеннях банку.

Таблиця 4

(млн грн)


Власні кошти

Регіональні відділення банку

1

2

3

4

Статутний капітал

10,2

7,5

6,8

5,5

Резервний фонд

2,7

4,1

3,3

3,0

Спеціальні фонди

10,1

9,8

10,6

8,8

Фонд основних засобів

30,6

22,5

20,4

16,5

Додатковий капітал

3,4

2,5

2,3

1,8

2.4.5. За даними табл. 5 обчисліть нетто-кошти банку, коефіцієнти нетто-коштів та іммобілізації, зміну обсягу нетто-коштів та коефіцієнтів у цілому та під впливом окремих факторів.

Таблиця 5

РЕСУРСИ БАНКУ ЗА ДВА ПЕРІОДИ


Показники

Базисний період

Поточний період

Брутто-кошти, млн грн

2400

2250

Іммобілізація коштів, млн грн

720

450

2.4.6. За даними табл. 6 обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта нетто-коштів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

Таблиця 6

ПОКАЗНИКИ ОБСЯГУ РЕСУРСІВ ПО ВІДДІЛЕННЯХ
БАНКУ ЗА ДВА ПЕРІОДИ

(тис. грн)


Відділення банку

Базисний період

Звітний період

Брутто-кошти

Нетто-кошти

Брутто-кошти

Нетто-кошти

1

2500

1250

2800

1700

2

2400

720

3200

1280

3

1600

640

2600

1300

2.4.7. За даними табл. 7 обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта іммобілізації змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

Таблиця 7

ПОКАЗНИКИ ОБСЯГУ РЕСУРСІВ ПО ВІДДІЛЕННЯХ
БАНКУ ЗА ДВА ПЕРІОДИ

(тис. грн)


Відділення банку

Базисний період

Звітний період

Брутто-кошти

Іммобілізація

Брутто-кошти

Іммобілізація

1

1600

400

1800

540

2

2500

500

3000

450

3

3600

1080

4200

1260

2.4.8. У таблиці наведені дані про власні та залучені кошти банку, тис. грн.

Таблиця 8

Показники

Базисний період

Звітний період

Власні кошти

2160

2250

Залучені кошти

7200

4500

За наведеними даними обчисліть:

  1. коефіцієнт достатності капіталу в кожному періоді;
  2. зміну коефіцієнта достатності капіталу в цілому та за рахунок зміни власних і залучених коштів.

Зробіть висновки.
2.4.9. У таблиці наведені дані про власні та залучені кошти по відділеннях банку, тис. грн.

Таблиця 9

Відділення
банку

Власні кошти

Залучені кошти

Базисні

Звітні

Базисні

Звітні

А

4000

4500

8000

7500

Б

6000

7500

12 000

10 000

Разом

10 000

11 500

20 000

17 500

Обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта достатності капіталу змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
2.4.10. За даними табл. 10 обчисліть і проаналізуйте індекси коефіцієнта достатності капіталу банку змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

Таблиця 10

Відділення банку

Коефіцієнт достатності
капіталу

Частка залучених
коштів, %

базисний

звітний

базисна

звітна

1

0,31

0,33

30

20

2

0,26

0,28

40

50

3

0,23

0,25

30

30

2.4.11. В таблиці наведені дані про розподіл по відділеннях банку власних коштів та зобов’язань.

Таблиця 11

Відділення банку

Власні кошти, тис. грн

Зобов’язання, тис. грн

1

70

107

2

58

76

3

190

220

4

124

171

5

63

98

6

240

288

Разом

745

960

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.