лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

СТРУКТУРА ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

       

Капітал банку

Поточні депозити

Термінові депозити

Інші пасиви

1. Статутний фонд

4. Коррахунки ін­ших банків:
— у національній валюті;
— в іноземній валюті

6. Депозити юридичних осіб

9. Кредитори

2. Резервний фонд

7. Внески громадян

10. Міжфіліальні обороти

3. Інші фонди банку та засоби, прирівняні до них

8. Міжбанківський кредит

11. Інші пасиви,
в т. ч.:
— доходи майбут­ніх періодів;
— власна валюта банку

5. Поточні рахунки в грн

Аналіз формування кредитних ресурсів банку

Сума коштів банку характеризує їх загальний обсяг або так названі брутто-кошти (БК). Частина цих коштів не може бути використана для вкладень з метою одержання прибутку. Ця частина створює обсяг так званих іммобілізованих коштів (І) та розраховується відносно обсягу власних і залучених коштів. Вони пов’я­зані із:

  • спільною діяльністю;
  • вкладенням в недержавні цінні папери;
  • дебіторами по господарських операціях банку;
  • капіталізацією активів;
  • нематеріальними активами;
  • фінансуванням власних вкладень;
  • виключенням з розрахункових рахунків;
  • витратами майбутніх операцій;
  • витратами та збитками.

На підставі даних про загальний обсяг коштів (брутто-кошти) та суми іммобілізованих коштів і розраховується обсяг нетто-коштів (НК), які можуть бути використані як кредитні ресурси:
НК = БК – І.
Аналіз формування динаміки нетто-коштів здійснюються на основі таких показників:
Коефіцієнт іммобілізації:
.
Коефіцієнт нетто-коштів:
.
У процесі формування НК аналізується динаміка коефіцієнта нетто-коштів під впливом факторів у динамічному ряді:
.
Другим аспектом аналізу є характеристика динаміки за-
гального обсягу нетто-коштів за рахунок факторів виходячи
з формули:
НК = Кнк ? БК.
В даному випадку нетто-кошти та процес їх формування в цілому по банку та по окремих його підрозділах можна розглядати як результат взаємодії динаміки брутто-коштів (тобто загального обсягу мобілізованих коштів), з одного боку, та рівня їх мобілізації — з іншого. Відповідна динаміка обсягу нетто-коштів відображається такою формулою:

Розраховується також частка приросту за рахунок окремих факторів у загальному прирості нетто-коштів у процентах до підсумку за формулою:
.
Окремим аспектом аналізу є вивчення динаміки коефіцієн-
та нетто-коштів у середньому по банку. З цією метою використовується система взаємопов’язаних індексів. Індекс коефі-
цієнта нетто-коштів змінного складу розраховується за фор-
мулою:
,
де d — частка брутто-коштів окремих підрозділів банку в загальному обсязі:
.
Індекс коефіцієнта нетто-коштів фіксованого складу:
,

Індекс коефіцієнта нетто-коштів структурних зрушень:
,

Достатність та адекватність капіталу
у версії пасивних операцій
Власний капітал комерційних банків аналізується в різних аспектах, зокрема з точки зору його достатності.
Відносні показники достатності власного капіталу є провідними в системі аналізу фінансової стійкості банку.
Для оцінки достатності власного капіталу банку у версії пасив­ності операцій використовується коефіцієнт співвідношення влас­ного капіталу (ВК) і залучених коштів (ЗК):

Порядок розрахунку коефіцієнта К1 має суттєві недоліки, що знижують його привабливість при проведенні аналізу. До них, зокрема, відноситься те, що: не враховується рівень ризикованості активних операцій, в які вкладаються банківські ресурси; не беруться до уваги специфіка та призначення складових елементів власного капіталу, а також залучених коштів. Разом з цим, цей коефіцієнт показує, скільки власних коштів вистачить для забезпечення надійного зберігання коштів вкладників і кредиторів.
Для поглибленої оцінки власного капіталу комерційного банку використовуються такі коефіцієнти:А також коефіцієнт платоспроможності, що визначається як співвідношення нормативного власного капіталу (НВК) і сумарних активів, зважених щодо відповідності коефіцієнтів ризи-
ку (Акл):

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.