лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

 

 

Тема 2. Статистика ресурсів комерційних банків

На основі даних періодичних публікацій в журналах «Банковский аудит», «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Деньги и кредит», «Финансовые риски» за останні два роки зробити огляд:

 • методичних положень по аналізу формування ресурсів банків;
 • публікацій про сучасний стан формування ресурсів банків;
 • даних про формування ресурсів і обсяг активів окремих комерційних банків України.

На основі цих даних:

 • здійснити порівняльний аналіз динаміки по окремих групах і по всій сукупності банків основних складових банківських ресурсів: капіталу, зобов’язань, коштів на коррахунках, коштів на поточних рахунках;
 • здійснити аналіз пропорційності розподілу основних скла­дових банківських ресурсів у взаємозв’язку з розподілом активів.
Тема 3. Статистика використання ресурсів банків

На основі даних періодичних публікацій в журналах «Банковс­кий аудит», «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Деньги и кредит», «Финансовые риски» зробити огляд:

 • методичних положень по аналізу кредитної діяльності банків;
 • публікацій про сучасний стан кредитної діяльності банків;
 • даних про кредитні вкладення та обсяги активів окремих комерційних банків України.

На основі цих даних:

 • здійснити порівняльний аналіз динаміки по окремих групах і по всій сукупності банків: загального обсягу активів, обсягу позичок, ризикових активів, коефіцієнта достатності капіталу;
 • обчислити показники зв’язку зміни обсягу позичок ризикових активів, коефіцієнта достатності капіталу залежно від обсягу активів банків;
 • здійснити індексний та факторний аналіз коефіцієнта достатності капіталу;
 • здійснити аналіз пропорційності розподілу обсягів позичок та ризикових активів у взаємозв’язку з розподілом активів;
 • за даними цього групування здійснити аналіз формування структури кредитних вкладень;
 • обчислити характеристики групування: середні, моду, медіану, показники варіації. Зробити висновки.
Тема 4. Статистика доходів і витрат банку

На основі даних періодичних публікацій в журналах «Банковский аудит», «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Деньги и кредит», «Финансовые риски» зробити огляд:

 • методичних положень по аналізу доходів і витрат банків;
 • публікацій про сучасний стан доходів і витрат комерційних банків;
 • даних про обсяги доходів, витрат та активів банку окремих комерційних банків України.

На основі цих даних:

 • здійснити порівняльний аналіз динаміки по окремих групах і по всій сукупності банків: загального обсягу доходів і витрат, процентних доходів і витрат, коефіцієнта дохідності витрат;
 • обчислити показники зв’язку зміни названих показників залежно від обсягу активів;
 • здійснити індексний та факторний аналіз динаміки коефіці-
  єнта дохідності витрат;
 • здійснити аналіз пропорційності розподілу по групах банків обсягів перелічених вище категорій доходів і витрат у взаємозв’язку з розподілом активів.
Тема 5. Статистика прибутку
комерційного банку

На основі даних періодичних публікацій в журналах «Бан-
ковский аудит», «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Деньги и кредит», «Финансовые риски» зробити огляд:

 • методичних положень по аналізу прибутку та прибутковості комерційних банків;
 • публікацій про сучасний стан прибутковості комерційних банків;
 • даних про обсяги прибутку та активів і рівень прибутковості окремих комерційних банків України.

На основі цих даних:

 • здійснити порівняльний аналіз по окремих групах і по всій сукупності банків: обсягу прибутку, рівнів прибутковості активів (ROA), капіталу (ROE) та витрат:
 • обчислити показники зв’язку зміни названих показників залежно від обсягу активів;
 • здійснити порівняльний індексний та факторний аналіз динаміки, перелічених показників прибутковості;
 • здійснити порівняльний факторний декомпозиційний аналіз динаміки прибутковості капіталу та обсягу прибутку по окремих групах банку та всій їх сукупності.
Тема 6. Статистика ефективності
банківської діяльності

На основі даних періодичних публікацій в журналах «Бан-
ковский аудит», «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Деньги и кредит», «Финансовые риски» зробити огляд:

 • методичних положень по аналізу ефективності комерційних банків;
 • публікацій про сучасний стан ефективності комерційних банків;
 • даних про рівні ефективності та обсяги активів окремих комерційних банків України.

На основі цих даних:

 • здійснити порівняльний аналіз динаміки по окремих групах і по всій сукупності банків основних показників ефекту та витрат;
 • здійснити порівняльний індексний і факторний аналіз показ­ників ефекту та ефективності;
 • здійснити аналіз абсолютної та відносної економії ресурсів (капіталу, активів, зобов’язань) та витрат (загального обсягу витрат і процентних витрат);
 • дати рейтингову оцінку банків за ефективністю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.