лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Варіант 18
 • Статистичний аналіз формування процентної маржі.
 • Задача.

Використовуючи дані, розрахувати показники пасивів балансу банку:

 • в абсолютному вираженні;
 • у відносному вираженні у процентах до підсумку.

Таблиця

(млн грн)


Статті пасиву

На початок року

На кінець року

Зобов’язання — всього

75,6

138,5

в тому числі:

 

 

кошти банків

30,0

33,4

кошти клієнтів

33,5

81,6

інші депозити

0,5

11,8

нараховані витрати до сплати

0,6

1,0

інші зобов’язання

11,0

10,7

Власний капітал — всього

28,5

41,6

в тому числі:

 

 

статутний капітал

24,0

36,0

резерви

3,4

3,8

нерозподілений прибуток

1,1

1,8

3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяг прибутку (П) і фондів (Ф) наведіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни середнього рівня прибутковості фондів за рахунок обсягу прибутку.
1. ; 2. ; 3. (П1 – П0)Ф0.

Варіант 19
 • Сутність і система показників економічної ефективності економіки. Система показників ефекту та ефективності діяльності банку.
 • Задача.

У таблиці наведено дані про фінансові показники банку за два періоди в абсолютному виражені:
Таблиця
(тис. грн)


Періоди

Доходи

Прибуток

Середня вартість

активів

капіталу

І квартал

1560

160

6000

3500

ІV квартал

1860

220

8700

3780

Здійснити факторний аналіз динаміки прибутку та прибутковості капіталу.
3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяг прибутку (П) і фондів (Ф) наведіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни прибутку за рахунок обсягу фондів.
1. (Ф1 – Ф0) R0; 2. (Ф1 – Ф0) R1; 3. (R1 – R0)Ф1.

Варіант 20
 • Статистичний аналіз достатності капіталу банків.
 • Задача.

У таблиці наведено дані про фінансові показники по відділенню банку.

Таблиця

(тис. грн)


Періоди

Доходи

Витрати

Середня вартість

активів

капіталу

І квартал

245

210

1520

500

ІV квартал

350

250

1804

604

Здійснити порівняльний аналіз динаміки:
а) доходів, витрат і прибутку;
б) доходів, активів і капіталу;
в) прибутку, активів і капіталу.
Зробити висновки.
3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяг прибутку (П) і фондів (Ф) наведіть формулу розрахунку абсолютної зміни прибутку за рахунок середнього рівня прибутковості фондів (R).
1. ; 2. (R1 – R0)Ф0; 3. (R1 – R0)Ф1.

Варіант 21
 • Предмет, метод і завдання курсу «Банківська статистика».
 • Задача.

Використовуючи дані таблиці, здійснити горизонтальний та вертикальний розрізи формування власних ресурсів банку.

Таблиця

(тис. грн)


Статті балансу

Регіональні відділення

І

ІІ

ІІІ

ІV

Статутний фонд

288

275

180,5

178,5

Резервний фонд

30

13,5

21,8

13,9

Спеціальні фонди

90

93,5

66,5

68,5

Фонд основних засобів

540

438,9

415,2

371,1

Фонд економічного стимулювання

156

187

180,5

174

Додатковий капітал

96

92,4

85,5

60,9

3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяг прибутку (П), фондів (Ф) і рівень прибутковості фондів (Rф) наведіть формулу розрахунку середнього рівня прибутковості по сукупності установ банку (R).
1. ; 2. ; 3. .

Варіант 22
 • Статистичний аналіз співвідношення доходів і витрат банку та формування прибутку.
 • Задача.

Використовуючи дані таблиці, визначити:

 • показники швидкості та часу обороту позик;
 • індекси динаміки швидкості та часу обороту позик змінного фіксованого складу та структурних зрушень;
 • зміну кредитового обороту під впливом окремих чинників.

Таблиця

(тис. грн)


Відділення
банку

Базовий період

Звітний період

Середній залишок позик

Кредитовий оборот

Середній залишок позик

Кредитовий оборот

А

120

186

240

384

Б

210

441

410

869

В

270

364

450

612

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг власних коштів збільшився на 50 %, а залучених — на 40 %. На скільки процентів змінився рівень забезпеченості залучених коштів власними?

 • – 6,7 %;
 • 10 %;
 • 7,2 %.
Варіант 23
 • Статистичний аналіз оборотності кредитної маси. Статистичний аналіз швидкості та тривалості обороту.
 • Задача.

Є дані по банку про рівень захищеності від ризику неповернення позик, який розраховується як відношення власних коштів до простроченої заборгованості по місяцях.
На основі цих даних:
Розрахувати індекси внутрірічних коливань, показники варіації, параметри рівняння, що характеризує основну тенденцію.

Таблиця

Місяць

Рівень

Січень

0,277

Лютий

0,054

Березень

0,212

Квітень

0,145

Травень

0,176

Червень

0,193

Сформулювати висновки.
3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг власних коштів збільшився на 20 %, активів — на 25 %. На скільки процентів змінився рівень банківського ризику?

 • – 4 %;
 • 4,2 %;
 • 5 %.
Варіант 24
 • Брутто- та нетто-кошти банку. Іммобілізація коштів банку.
 • Задача.

Є дані про розподіл по відділеннях банку власних коштів та зобов’язань:

Таблиця

Відділення банку

Частка власних коштів, %

Частка зобов’язань, %

І

6,3

4,8

ІІ

25,7

21,4

ІІІ

24

22,2

Закінчення табл.


Відділення банку

Частка власних коштів, %

Частка зобов’язань, %

ІV

19

18,2

V

12,4

15,1

VI

5,5

7,6

VII

7,1

10,7

Дайте оцінку пропорційності між наведеними розподілами на основі коефіцієнтів локалізації, концентрації та кривої Лоренца.
3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку збільшився на 40 %, а рівень рентабельності власного капіталу — на 10 %. На скільки процентів змінився обсяг прибутку за рахунок рівня рентабельності власного капіталу?

  • 110 %;
  • 10 %;
  • 13 %.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.