лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Варіант 12
 • Статистичний аналіз прибутковості.
 • Задача.

Використовуючи дані таблиці, розрахувати показники балансу банку:

 • в абсолютному вираженні;
 • у відносному вираженні у процентах до підсумку.

Таблиця
(тис. грн)


Активи

На початок року

На кінець року

1. Кошти та залишки в НБУ

3110

2165

2. Кошти в інших банках

620

1050

3. Цінні папери на продаж

3470

2220

Закінчення табл.


Активи

На початок року

На кінець року

4. Кредити та заборгованість клієнтів

11950

16635

5. Інвестиційні цінні папери

30

30

6. Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

155

155

7. Основні засоби та нематеріальні активи

790

625

8. Нараховані доходи до отримання

315

1140

9. Інші активи

330

2490

Усього активів

20760

26510

3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяги середнього залишку позичок (Кр) і кредитового обороту (Ко) позичкових рахунків для вивчення динаміки середнього рівня оборотності кредитів (S) наведіть формулу розрахунку індексу швидкості змінного складу та дайте його економічну інтерпретацію.
1. ; 2. ; 3. .

Варіант 13

1. Факторний аналіз ефекту діяльності банку.
2. Задача.
Є такі дані по установі банку:

Таблиця

(тис. грн)


Період

Прибуток

Середня вартість активів

І квартал

130

9500

ІV квартал

164

9700

На основі цих даних:

 • порівняти динаміку прибутку, активів і прибутковості активів;
 • проаналізувати приріст прибутку за рахунок динаміки активів та їх прибутковості;
 • проаналізувати динаміку прибутковості за рахунок прибут­ку та активів.

Зробити висновок.
3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку від короткострокових кредитів (Пкк) і кредитів (К) банку для вивчення динаміки середнього рівня прибутковості короткострокових кредитів (Rпк) наведіть формулу розрахунку індексу коефіцієнта структурних зрушень та дайте його економічну інтерпретацію.
1. ; 2. ; 3. .

Варіант 14
 • Статистичний аналіз ефективності та інтенсифікації банківської діяльності за допомогою виробничих функцій.
 • Задача.

Є такі дані по банку про коефіцієнт покриття, що розраховується як відношення власних коштів до зобов’язань по місяцях. На основі цих даних:

Таблиця

Місяць

Рівень

Січень

0,09

Лютий

0,02

Березень

0,079

Квітень

0,062

Травень

0,046

Червень

0,038

3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяги власних (ВК) і залучених (ЗК) коштів для вивчення динаміки середнього рівня забезпеченості залучених коштів власними (Кз) наведіть формулу розрахунку індексу цього коефіцієнта фіксованого складу та дайте його економічну інтерпретацію.
1. ; 2. ; 3. .

Варіант 15
 • Сутність і економічна характеристика грошових ресурсів комерційного банку. Структура ресурсів.
 • Задача.

Є дані про ліквідні активи та зобов’язання по відділеннях банку:

Таблиця

(тис. грн)


Відділення
банку

Базовий період

Звітний період

Ліквідні
активи

Зобов’язання банку

Ліквідні
активи

Зобов’язання банку

А

639

1540

874

1710

Б

245

700

266

684

В

345

1200

633

1406

Здійсніть аналіз динаміки наведених показників у взаємозв’язку з ризиком ліквідності.
Зробіть повний індексний аналіз динаміки рівня ризику ліквід­ності.
3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяг прибутку (П) та активів (А) для вивчення динаміки середнього рівня прибутковості активів (Rn) наведіть формулу розрахунку індексу прибутковості структурних зрушень і дайте його економічну інтерпретацію.
1. ; 2. ; 3. .

Варіант 16
 • Статистичний аналіз формування прибутків. Статистичний аналіз формування процентних і непроцентних прибутків.
 • Задача.

Є дані по банку про рівень простроченої заборгованості, що розраховується як відношення обсягу простроченої заборгованості до загальної суми кредитів по місяцях.
На основі цих даних:

 • розрахувати індекси внутрірічних коливань, показники варіації, параметри рівняння, що характеризують основну тенденцію;
 • сформулювати висновки.
Таблиця

Місяць

Рівень

Січень

0,461

Лютий

0,381

Березень

0,482

Квітень

0,422

Травень

0,456

Червень

0,350

3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяги розміщених коштів (Рк) та фондів (Ф) банку для вивчення динаміки середнього рівня співвідношення розміщених коштів і фондів (Крф) наведіть формулу розрахунку індексу цього коефіцієнта фік­сованого складу та дайте його економічну інтерпретацію.
1. ; 2. ; 3. .

Варіант 17
 • Статистичний аналіз кредитних операцій банку. Класифікації та групування, що використовуються під час аналізу кредит­них операцій банку.
 • Задача.

Є дані по банку про коефіцієнт абсолютної ліквідності, що розраховується як відношення ліквідних активів до обсягу зобов’язань до запитання по місяцях.
На основі цих даних:

 • розрахувати індекси внутрірічних коливань, показники варіації, параметри рівняння, що характеризує основну тенденцію;
 • сформулювати висновки.
Таблиця

Місяць

Рівень

Січень

0,48

Лютий

0,44

Березень

0,49

Квітень

0,45

Травень

0,36

Червень

0,32

3. Тест.
У розподілі по установах банку за даними про обсяг прибутку (П) і фондів (Ф) наведіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни обсягу прибутку за рахунок фондів.
1. ; 2. (Ф1 – Ф0) R0; 3. .

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.