лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Варіант 6
 • Статистичний аналіз формування процентних доходів банку під впливом окремих чинників.
 • Задача.

Використовуючи дані таблиці, розрахувати показники динаміки залучених коштів банку:

 • в абсолютному вираженні;
 • у відносному вираженні у процентах до підсумку.

Таблиця

(тис. грн)


Статті пасиву

На початок
року

На кінець
року

Кошти банків

10 910

3050

Кошти клієнтів

13 530

42 650

Боргові цінні папери, емітовані банком

65

20

Нараховані витрати до сплати

430

230

Інші зобов’язання

1290

2350

Усього зобов’язань

26 225

48 300

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг валового внутрішнього продукту збільшився на 15 %, а обсяг наданих банком кредитів — на 19 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу ВВП на 20 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться обсяг наданих кредитів?

 • 25,3 %;
 • 15,8 %;
 • 115,8 %.
Варіант 7
 • Сутність і значення прибутків банку. Види прибутків і методи їх розрахунку.
 • Задача.

Є дані про склад залучених коштів по регіональних відділеннях банку. На їх основі виконати горизонтальний та вертикальний розрізи аналізу формування залучених коштів:

Таблиця

(тис. грн)


Статті балансу

Регіональні відділення

І

ІІ

ІІІ

ІV

Депозитні організації

155

175

48

48

Вклади населення

217

225

480

64

Розрахункові та поточні рахунки

2061

1695

2880

2688

Бюджетні рахунки

620

375

1269

320

Ресурси, придбані в інших банках

46

30

96

80

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг реалізації акцій компанії збільшився на 25 %, а рівень ліквідності акцій — на 30 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу реалізації акцій на 35 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться рівень ліквідності акцій компанії?

 • 29,2 %;
 • 42 %;
 • 129,2 %.
Варіант 8

1. Рейтингова система оцінки банків (відділень банку) за рівнем ефективності їх діяльності.
2. Задача.
Використовуючи дані таблиці, розрахувати:

 • коеф. Нетто-коштів та іммобілізації;
 • показник динаміки цих коефіцієнтів у цілому та під впливом окремих складових.

Таблиця

(тис. грн)


Кошти банку

Базовий період

Звітний період

Брутто-кошти

1369,7

1292,1

Іммобілізація всіх коштів

555,5

512,1

Нетто-кошти

838,2

780

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг статутного фонду банку збільшився на 15,5 %, а рівень рентабельності власного капіталу — на 14,5 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу статутного фонду на 17,5 %. На скільки процен-
тів у зв’язку з цим зміниться рівень рентабельності власного капіталу банку?

 • 13,5 %;
 • 16,4 %;
 • 32,0 %.
Варіант 9

1. Статистичний аналіз управління активами банку. Ефективність використання активів банку.
2. Задача.
Є дані про витрати та прибуток банку по кварталах року.

 

Таблиця

(тис. грн)


Квартал

Доходи

Витрати

І

195

175

ІІ

160

130

ІІІ

170

141

ІV

150

132

Зробити порівняльний аналіз динаміки доходів, витрат та балансового прибутку; показників прибутковості доходів (факторний) та питомих витрат (факторний). Зробити висновок.
3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг зобов’язань бан­ку збільшився на 56 %, а рівень ліквідності балансу — на 65 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу зобов’язань на 40 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться рівень ліквідності балансу банку?

 • 46,4 %;
 • 34,5 %;
 • 146,4 %.
Варіант 10

1. Структура активних операцій банку. Статистичний аналіз активів банку за ступенем ліквідності.
2. Задача.
Використовуючи дані таблиці, розрахувати:

 • обсяг класифікованих кредитів;
 • середні коефіцієнти ризику;
 • коефіцієнти якості позик.

 

Таблиця

(тис. грн)


Регіони

Разом

Обсяг заборгованості по кредитах

У тому числі

стан-
дартних

під конт­ролем

субстандартних

сумнів­них

безнадійних

Коефіцієнти ризику, %

2

5

20

50

100

1

7030

4380

770

665

890

325

2

19 000

10 450

3040

2280

1900

1330

3

16 960

8800

3100

2350

1680

1030

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку банку збільшився на 15,6 %, а рівень рентабельності власних
коштів — на 17,0 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу прибутку на 12 %. На скільки процентів у зв’яз­ку з цим зміниться рівень рентабельності власних коштів
банку?

 • 12,1 %;
 • 13,1 %;
 • 11,0 %.
Варіант 11
 • Статистичний аналіз витрат банку. Склад витрат банку.
 • Задача.

Використовуючи дані таблиці, виконати аналіз пропорційності розподілу наведених показників:

Таблиця

(%)


Відділення банку

Питома вага власних коштів

Питома вага залучених коштів

І

8,3

6,7

ІІ

7,0

4,9

ІІІ

36,0

23,7

ІV

5,6

3,8

V

19,6

17,7

VI

16,1

23,3

VII

7,4

19,9

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку від дов­гострокових кредитів збільшився на 55 %, а обсяг цих кредитів — на 45 %. На скільки процентів змінився рівень прибутковості дов­гострокових кредитів?

  • 22,2 %;
  • 10 %;
  • – 18,2 %.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.