лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.5. Завдання для перевірки знань
1. В розподілі по установах банку за даними про обсяг прибут­ку (П) і середньої чисельності працівників (ЧП) банку для вивчення динаміки середнього рівня ефективності витрат праці (КЕ) за сукупністю установ банку наведіть формулу розрахунку індексу фіксованого складу цього коефіцієнта та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

2. В розподілі по установах банку за даними про обсяг прибут­ку (П) і середньої чисельності працівників (ЧП) банку для вивчення динаміки середнього рівня ефективності витрат праці (КЕ) за сукупністю установ банку наведіть формулу розрахунку індексу змінного складу цього коефіцієнта та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
3. В розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку (П) і середньої чисельності працівників (ЧП) банку для вивчення динаміки середнього рівня ефективності витрат праці (КЕ) за сукупністю установ банку наведіть формулу розрахунку індексу структурних зрушень цього коефіцієнта та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

4. В розподілі по установах банку за даними про обсяги власних коштів (ВК) і активів (А) банку для вивчення динаміки середнього рівня банківського ризику (коефіцієнта Кука) на­ведіть формулу розрахунку індексу цього коефіцієнта струк­турних зрушень та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

5. В розподілі по установах банку за даними про обсяги власних коштів (ВК) і активів (А) банку для вивчення динаміки серед­нього рівня банківського ризику (коефіцієнта Кука) наведіть фор­мулу розрахунку індексу цього коефіцієнта фіксованого складу та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

6. В розподілі по установах банку за даними про обсяги власних коштів (ВК) і активів (А) банку для вивчення динаміки серед­нього рівня банківського ризику (коефіцієнта Кука) наведіть фор­мулу розрахунку індексу цього коефіцієнта змінного складу та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
7. В розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку (П) і власних коштів (ВК) банку для вивчення динаміки середнього рівня рентабельності власних коштів (R) за сукупністю установ банку наведіть формулу розрахунку індексу структурних зру­шень цього коефіцієнта та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
8. В розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку (П) і власних коштів (ВК) банку для вивчення динаміки середнього рівня рентабельності власних коштів (R) за сукупністю установ банку наведіть формулу розрахунку індексу змінного складу цього коефіцієнта та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
9. В розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку (П) і власних коштів (ВК) банку для вивчення динаміки середнього рівня рентабельності власних коштів (R) за сукупністю установ банку наведіть формулу розрахунку індексу фіксо­ваного складу цього коефіцієнта та дайте його економічну інтерпретацію.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
10. За даними про динаміку прибутку (П), середнього рівня продуктивності праці (W) і середньої чисельності працівників (N) наведіть формулу розрахунку динаміки продуктивності праці за рахунок зміни чисельності правників.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
11. За даними про динаміку власних коштів (ВК), активів банку (А) та рівня банківського ризику (К) наведіть формулу розрахунку динаміки коефіцієнта Кука за рахунок власних коштів.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
12. За даними про динаміку власних коштів (ВК), активів
банку (А) та рівня банківського ризику (К) наведіть формулу розрахунку динаміки коефіцієнта Кука за рахунок динаміки об­сягу активів.
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

13. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг власних
коштів збільшився на 20 %, а активів — на 25 %. На скільки
процентів змінився рівень банківського ризику?
а) 5,0 %; б) –4,0 %; в) 4,2 %.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

14. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибут-
ку збільшився на 40 %, а чисельність працівників — на 30 %.
На скільки процентів змінився рівень ефективності витрат праці?
а) –7,1 %; б) 10,0 %; в) 7,7 %.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

15. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку банку збільшився на 36 %, а рівень рентабельності власних коштів — на 17,0 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу прибутку на 20 %. На скільки процентів у зв’язку з цим змінився рівень рентабельності власних коштів банку?
а) 20 %; б) 42,4 %; в) 9,4 %.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

 

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.