лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.4.7. В таблиці наведені дані про доходи та прибуток по відділеннях банку:


Відділення
банку

Доходи, тис. грн

Прибуток, тис. грн

Базисні

Звітні

Базисний

Звітний

1

1000

1650

60

70

2

1800

2400

110

140

3

2650

3100

160

220

Обчисліть:

 1. рентабельність доходів у кожному періоді по відділеннях банку та в цілому по банку;
 2. індекси рентабельності доходів змінного складу, фіксованого та структурних зрушень;
 3. абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок динаміки доходів та їх рентабельності.

Зробіть висновки.
5.4.8. В таблиці наведені дані про витрати та прибуток по відділеннях банку:


Відділення
банку

Витрати, тис. грн

Прибуток, тис. грн

Базисні

Звітні

Базисний

Звітний

1

2000

3000

70

110

2

1600

2200

60

90

3

2400

3800

80

120

Обчисліть:

 1. рентабельність витрат у кожному періоді по відділеннях банку та в цілому по банку;
 2. індекси рентабельності витрат змінного складу, фіксованого та структурних зрушень;
 3. абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок динаміки витрат та їх рентабельності.

Зробіть висновки.
5.4.9. В таблиці наведені дані про доходи та витрати банку по кварталах поточного року:


Квартали

Доходи, тис. грн

Витрати, тис. грн

І

160

144

ІV

190

163

Обчисліть:

 1. балансовий прибуток і рентабельність доходів і витрат у кожному кварталі;
 2. абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок динаміки доходів та їх рентабельності;
 3. зміну рентабельності доходів у цілому та за рахунок динаміки доходів та прибутку;
 4. абсолютний приріст прибутку за рахунок зміни витрат та їх рентабельності;
 5. зміну рентабельності витрат у цілому та за рахунок динаміки витрат та прибутку;

Зробіть висновки.
5.4.10. В таблиці наведені фінансові показники відділення банку за два квартали:
(тис. грн)


Квартали

Доходи

Витрати

Середня вартість

активів

капіталу

І

260

234

1200

400

ІV

320

280

1540

560

Здійсніть факторний аналіз динаміки прибутку і прибутковості капіталу. Зробіть висновки.

5.4.11. В таблиці наведені фінансові показники по відділенню банку за два квартали:
(тис. грн)


Квартали

Доходи

Прибуток

Середня вартість

активів

капіталу

І

1250

125

4810

2830

ІV

1420

170

6700

2950

Здійсніть факторний аналіз динаміки прибутку та прибутковос­ті капіталу. Зробіть висновки.

5.4.12. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг активів банку збільшився на 15 %, а рівень їх прибутковості — на 12 %. У прогнозному періоді передбачається збільшення обсягу активів на 18 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться рівень прибутковості банку?

5.4.13. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг прибутку відділення банку збільшився на 20 %, а рівень рентабельності власного капіталу — на 10 %. На скільки процентів змінився обсяг прибутку за рахунок динаміки рівня рентабельності та обсягу власного капіталу?

5.4.14. У звітному періоді порівняно з базисним рівень прибут­ковості активів збільшився на 8 %, а обсяг активів — на 10 %.
На скільки процентів змінився обсяг прибутку в цілому та в тому числі за рахунок динаміки рівня прибутковості активів?
5.5. Завдання для перевірки знань
1. В розподілі по установах банку за даними про обсяги прибутку (П) та статутного фонду (СФ) банку для вивчення динаміки середнього рівня рентабельності власного капіталу (RВК) за сукупністю установ банку наведіть формулу розрахунку індексу фіксованого складу цього коефіцієнта та дайте його економічну інтерпретацію:
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.