лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.2. План практичного заняття
Аналіз формування окремих видів прибутків.
Аналіз динаміки прибутку.
Аналіз розподілу прибутку банку.
Аналіз формування та динаміки системи показників прибутковості діяльності банку.
Декомпозиційний аналіз динаміки прибутковості капіталу бан­ку за моделлю Дюпона.
Аналіз формування прибутку банку за моделлю Дюпона.
Аналіз пропорційності розподілу по установах банку прибутку та активів.
5.3. Термінологічний словник
Прибуток банку — перевищення доходів над витратами банку.
Операційний прибуток (збиток) — прибуток, створений на основі процентних доходів за позиками за виключенням процентів спла­чених.
Прибуток від операцій з цінними паперами — різниця між доходами від операцій з цінними паперами та витратами на їх здійснення.
Прибуток від неопераційної діяльності — різниця між прибутком, одержаним в результаті формування доходів по комісії, одержання плати за доставку цінностей та обслуговування рахунків, отримання штрафів тощо, і витратами по забезпеченню функціональної діяльності банку (витрати на утримання апарату управління, господарські витрати, амортизаційні витрати, ремонт основних засобів), а також іншими витратами (виплачена комісія, штрафи сплачені, поштово-телеграфні та інші витрати).
Рівень прибутковості — процентне відношення суми одержаного прибутку до доходу, витрат, активів, капіталу тощо.
5.4. Навчальні завдання
5.4.1. В таблиці наведені дані про обсяг власного капіталу та прибуток по регіональних установах:


Регіональні
установи

Власний капітал, тис. грн

Прибуток, тис. грн

Базисний

Звітний

Базисний

Звітний

1

1700

3600

34

144

2

2100

4200

63

210

3

800

1200

32

72

Обчисліть і проаналізуйте індекси середнього рівня прибутковості власного капіталу змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
5.4.2. В таблиці наведені фінансові показники регіональних ус­танов:


Показники

Базисний квартал

Звітний квартал

Доходи, тис. грн

120

165

Витрати, тис. грн

80

65

Середня вартість капіталу, тис. грн

2000

4000

Обчисліть:

 1. прибуток та прибутковість капіталу в базисному та звітному кварталах;
 2. абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок зміни вартості капіталу та його прибутковості;
 3. зміну прибутковості в цілому та за рахунок динаміки прибутку та вартості капіталу.

Зробіть висновки.
5.4.3. В таблиці наведені дані про прибуток і середній рівень статутного капіталу по регіональних установах:


Регіональні
установи

Прибуток, тис. грн

Статутний капітал, тис. грн

Базисний

Звітний

Базисний

Звітний

1

700

1750

5300

7000

2

500

1000

3700

5500

3

240

430

2000

2700

Обчисліть:

 1. прибутковість статутного капіталу по окремих відділеннях банку та по банку в цілому;
 2. індекси прибутковості статутного капіталу змінного складу, фіксованого та структурних зрушень;
 3. абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок динаміки статутного капіталу та його прибутковості;

Зробіть висновки.
5.4.4. В таблиці наведені дані про статутний капітал і обсяг прибутку по установі банку:


Показники

Базисний період

Звітний період

Статутний капітал, тис. грн

4200

4800

Прибуток, тис. грн

250

350

Обчисліть:

 1. прибутковість статутного капіталу в кожному періоді;
 2. абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок динаміки статутного капіталу та його прибутковості;
 3. зміну прибутковості в цілому та за рахунок динаміки прибутку та статутного капіталу.

Зробіть висновки.
5.4.5. В таблиці наведені дані про прибуток і середню вартість активів по відділеннях банку:


Відділення
банку

Середня вартість активів, тис. грн

Прибуток, тис. грн

Базисна

Звітна

Базисний

Звітний

1

11 200

10 000

138

140

2

15 500

18 000

165

270

3

13 000

20 000

158

300

Обчисліть:

 1. прибутковість активів по окремих відділеннях банку та по банку в цілому;
 2. індекси прибутковості активів змінного складу, фіксованого та структурних зрушень;
 3. абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок динаміки середньої вартості активів та їх прибутковості.

Зробіть висновки.
5.4.6. В таблиці наведені дані про середню вартість активів
та обсяг прибутку по установі банку:


Показники

Базисний період

Звітний період

Середня вартість активів, тис. грн

7500

8000

Прибуток, тис. грн

150

200

Обчисліть:

 1. прибутковість активів у кожному періоді;
 2. абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок зміни середньої вартості активів та їх прибутковості;
 3. зміну прибутковості активів у цілому й за рахунок зміни прибутку та середньої вартості активів.

Зробіть висновки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.