лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Абсолютний приріст ПК за рахунок усіх факторів розраховується як різниця між чисельником і знаменником індексу:

А. Зміна ПК за рахунок маржі прибутку (МП):
,
відповідно,

Б. Зміна ПК за рахунок коефіцієнта використання акти-
вів (ДА):


В. Зміна ПК за рахунок мультиплікатора капіталу:


Взаємозв’язок між цими показникам:

Напрями і методи аналізу прибутку
та прибутковості банківської діяльності
1. Аналіз динаміки прибутку (П).


Абсолютний приріст:

.

Темп зростання:

.

Темп приросту:

.

Абсолютне значення од-
ного процента приросту:

.

Середньорічний темп
зростання:

.

2. Аналіз динаміки прибутковості (R).
Аналогічно п. 1.
3. Аналіз динаміки середнього рівня  в розподілі по установах банку.


Індекс змінного складу:

.

Індекс фіксованого складу:

.

Індекс структурних зрушень:

.

 

Із.с = Іф.с ? Іс.з

4. Абсолютна зміна рівня R у розподілі банківських установ.


Абсолютний приріст
(зменшення) рівня R:

5. Аналіз впливу на динаміку прибутку окремих факторів (на прикладі обсягу активів).


Абсолютний приріст (зменшення) прибутку

Всього, у т. ч. за рахунок:

 

прибутковості:

обсягу активів:

6. Аналіз впливу на динаміку R окремих факторів.


Абсолютний приріст (зменшення) R за рахунок:

Прибутку:

Обсягу активів:


7. Аналіз розподілу прибутку та прибутковості


Аналіз диференціації при­бутку і прибутковості

 .
 .

8. Аналіз пропорційності розподілу прибутку та активів (див. методику в попередніх розділах).
9. Аналіз динаміки прибутку в розподілі по 4 установах (див. методику в попередніх розділах).
10. Факторний аналіз динаміки обсягу прибутку за методом декомпозиційного аналізу:

в результаті отримуємо:

З цього випливають формули факторного аналізу:

11. Аналіз ролі окремих складових у формуванні прибутковості капіталу (див. вище).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.