лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

 

 

Метою дисципліни «Банківська статистика» є фор­мування у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількісно-якісної оцінки економічних явищ
і процесів у сфері банківської діяльності як об’єкта статистичного дослідження.
В процесі вивчення дисципліни розглядається взаємозв’язок показників банківської діяльності з показниками макро- та мікроекономіки. При цьому застосовується комплекс методів статистичного аналізу — групування, аналізу рядів динаміки, варіації, взаємозв’язків, індексного аналізу.
Для практичного забезпечення вивчення дисципліни застосовується статистична інформація про діяльність комерційних банків, їх регіональних підрозділів, інших фінансово-кредитних установ нашої країни та окремих країн з розвинутою економікою, що публікується в періодичних виданнях.
Вивчення дисципліни дозволить студентам на-
вчитися:

  • збирати, класифікувати та систематизувати статистичну інформацію про діяльність і розвиток банківської сфери;
  • застосовувати статистичні методи обробки даних, їх узагальнення та аналізу;
  • робити на цій основі узагальнюючі висновки
    та приймати управлінські рішення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.