лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Обчисліть дохідну маржу в цілому та по кожному виду операційної діяльності. Проаналізуйте структуру дохідної маржі.
4.4.10. В таблиці наведені дані про надані кредити та залучені кошти по установі банку за два квартали:


Квартали

Залучені кошти

Видані позики

Сума, тис. грн

% річних

Сума, тис. грн

% річних

ІІІ

2100

15

1500

25

ІV

2200

18

1800

27

Обчисліть в кожному кварталі:
а) процентні витрати; б) процентні доходи; в) маржу та чистий спред.
Здійсніть факторний аналіз динаміки маржі:
а) за рахунок зміни процентних доходів; б) за рахунок зміни процентних витрат.
Зробіть висновки.

4.4.11. В таблиці наведені дані про доходи за процентними активами та витрати за процентними пасивами:
(млн грн)


Квартали

Процентні
активи

Дохід
за процентними
активами

Процентні
пасиви

Витрати
за процентними
пасивами

І

600

50

670

20

ІV

750

65

930

35

Обчисліть:

 • дохідність процентних активів і вартість процентних пасивів.
 • абсолютний приріст процентних доходів у цілому та за рахунок динаміки процентних активів та їх дохідності.
 • абсолютний приріст процентних витрат у цілому та за рахунок динаміки процентних пасивів та їх вартості.

Зробіть висновки.

4.4.12. Динаміка доходів та витрат відділення банку характеризується такими даними:
 (тис. грн)


Показники

Квартали

ІІ

ІV

Доходи — всього

150

170

 • в тому числі

 

 

 • процентні

60

70

 • комісійні

70

75

 • інші

20

25

Витрати — всього

135

143

 • в тому числі

 

 

 • процентні

22

20

 • комісійні

4

5

 • інші

109

118

Обчисліть:
1) показники дохідності витрат;
2) зміну показника дохідності витрат у цілому та за рахунок динаміки окремих складових доходів і витрат.
Зробіть висновки.
4.5. Завдання для перевірки знань
1. При дослідженні пропорційності розподілу по регіональних установах банку доходів і витрат використовуються такі показники:
а) коефіцієнти еластичності;
б) параметри рівнянь регресії;
в) коефіцієнти локалізації та концентрації.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

2. У розподілі по регіональних установах банку індекси рівня процентної кредитної ставки фіксованого складу показують, як змінився:
а) рівень процентної ставки в окремих групах;
б) рівень процентної ставки в середньому по банку під впливом зміни процентних ставок в окремих установах банку;
в) рівень процентної ставки в середньому по банку під впливом зміни розподілу кредитів по установах банку.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

3. В розподілі по установах банку індекс рівня процентної кредитної ставки структурних зрушень показує, як змінився:
а) рівень процентної ставки в окремих групах;
б) рівень процентної ставки в середньому по банку під впливом зміни процентних ставок в окремих установах банку;
в) рівень процентної ставки в середньому по банку під впливом зміни розподілу кредитів по установах банку.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

4. При побудові індексу середнього рівня процентних кредитних ставок за вагу приймається:
а) обсяг кредитів;
б) обсяг процентних доходів;
в) рівень процентних ставок.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.
5. При побудові індексів середнього рівня процентних депо-
зитних ставок за вагу приймається:
а) обсяг депозитів;
б) обсяг процентних витрат;
в) рівень процентних депозитних ставок.
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.
6. Абсолютний обсяг зміни процентних доходів (W) за рахунок динаміки обсягу кредитів (КР) розраховується за формулою (Ркр — процентна кредитна ставка):
а) ; б) ; в) ; г) .
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
7. Абсолютний обсяг зміни процентних доходів за рахунок зміни процентних кредитних ставок (Ркр) розраховується за фор­мулою:
а) ; б) ; в) ; г) .
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
8. Абсолютний розмір зміни процентних витрат (V) за раху-
нок обсягу депозитів (D) розраховується за формулою (Рq — про­центна депозитна ставка):
а) ; б) ; в) ; г) .
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
9. Абсолютний розмір зміни процентних витрат (V) за рахунок процентних депозитних ставок (Рq) розраховується за формулою:
а) ; б) ; в) ; г) .
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
10. Абсолютний розмір зміни процентної кредитної ставки (Ркр) за рахунок обсягу процентних доходів (W) розраховується за формулою:
а) ; б) ; в) ;
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.
11. Абсолютний розмір зміни процентної кредитної ставки за рахунок обсягу кредитів розраховується за формулою:
а) ; б) ; в) ; г) .
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.