лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.4. Навчальні завдання
4.4.1. Склад доходів банку характеризується такими даними:
(тис. грн)


Доходи

Базисний період

Звітний період

Процентні

5400

5800

Комісійні

1000

1600

Дивідендні

0

10

Операційні

980

2100

Інші

30

110

Разом

7410

9620

Проаналізуйте динаміку, структуру та структурні зрушення в складі доходів банку.
4.4.2. В таблиці наведені дані про витрати банку:
(тис. грн)


Витрати

Базисний
період

Звітний
період

Процентні витрати

3600

2750

Комісійні витрати

100

250

Загальноадміністративні

1950

1920

Витрати на персонал

1480

2010

Витрати на безнадійні та сумнівні борги

30

40

В цілому

7160

6970

Проаналізуйте динаміку, структуру та структурні зрушення в складі витрат банку.

4.4.3. В таблиці наведені дані про кредитний портфель банку:

Показники

Базисний
період

Звітний
період

1. Обсяг наданих кредитів, тис. грн

300

600

2. Сума доходів від кредитної діяль­ності, тис. грн

63

150

Проаналізуйте динаміку, структуру та структурні зрушення в складі доходів банку.

4.4.4. В таблиці наведені дані про інвестиційний портфель установи банку:

Показники

Базисний
квартал

Звітний
квартал

1. Вартість портфеля цінних паперів, тис. грн

200

220

2. Обсяг доходів від інвестиційної діяль­ності, тис. грн

40

66

Обчисліть абсолютний приріст доходів від цінних паперів в цілому і за рахунок збільшення вартості портфеля та його дохідності. Зробіть висновки.
4.4.5. В таблиці наведені дані про обсяг залучених коштів та процентних витрат по установі банку:


Показники

Базисний квартал

Звітний квартал

1. Залучені кошти, тис. грн

400

500

2. Процентні витрати, тис. грн

60

90

Обчисліть:

 • рівень процентних ставок по залучених капіталах;
 • зміну рівня процентних ставок у цілому та за рахунок динаміки залучених коштів і процентних витрат;
 • абсолютний приріст процентних витрат у цілому та за рахунок зміни обсягів залучених коштів і процентних ставок по них. Зробіть висновки.

4.4.6. В таблиці наведені дані про процентні ставки та обсяг кредитів різного призначення по установі банку:


Цільове спряму­вання кредиту

Процентна ставка

Обсяг наданих кредитів, тис. грн

Базисна

Звітна

Базисний

Звітний

Розрахунки

30

34

2000

3000

Інвестування

28

32

6000

8000

Обчисліть і проаналізуйте індекси середньої процентної ставки за наданий кредит змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень в цілому по установі банку. Покажіть взаємозв’язок між обчисленими індексами.

4.4.7. В таблиці наведені дані про залучені кошти та процентні витрати по двох ринках:


Ринок

Залишки на рахунках
залучених коштів, тис. грн

Процентні витрати,
тис. грн

Базисні

Звітні

Базисні

Звітні

Небанківський

500

750

98

120

Міжбанківський

120

230

30

48

Обчисліть і проаналізуйте індекси середньої процентної ставки по залучених коштах змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
4.4.8. Динаміка депозитних процентних ставок для юридичних і фізичних осіб характеризується такими даними:


Вкладники

Сума залучених депозитів, тис. грн

Середня депозитна ставка, %

Базисна

Звітна

Базисна

Звітна

Юридичні особи

1600

2000

14

16

Фізичні особи

400

800

10

12

Обчисліть і проаналізуйте індекси середньої депозитної ставки змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень по установі банку в цілому.
4.4.9. В таблиці наведені дані про процентні доходи та про-
центні витрати по установі банку:


Показники

тис. грн

Процентні доходи

42 700

 • за коштами, розмішеними в інших банках

1900

 • за кредитами суб’єктам господарської діяльності

39 000

 • за кредитами фізичним особам

1600

 • за цінними паперами

200

Процентні витрати

23 300

 • за коштами, отриманими від інших банків

8300

 • за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності

7000

 • за коштами фізичних осіб

4800

 • за цінними паперами власного боргу

3200

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.