лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Аналіз коефіцієнта локалізації.
Графік коефіцієнта локалізації

За вихідними даними, що містяться в графі 1-й та 2-й, розраховується питома вага кожної установи, а на основі цих показників — часткові показники пропорційності розподілу у вигляді коефіцієнта локалізації:
.
На основі даних будується графік коефіцієнтів локалізації.

Побудова кривої Лоренца
На основі отриманих рангів Клок будується таблиця 3, в якій установи розподілені за рангами коефіцієнтів локалізації — від першого до останнього.

Таблиця 3

Установи
банку

Ранги

Питома вага, %

Кумулятивна
питома вага

cdwdкpc

dw

dкp

d'w

d'кp

1

2

3

4

5

6 = c2 – 3c

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Всього

n

 

 

100

100

На основі даних графи 2-ї та 3-ї розраховуються кумулятив-
ні частки. На основі отриманих даних будується графік кривої
Лоренца: за віссю х — кумулятивна частка факторної ознаки (d'кp), у — результативної ознаки (d'w).

Під кутом 45 % будується лінія Q рівномірного розподілу.
На основі даних графи 4 та 5 відкладаються координати.
Розрахунок коефіцієнта концентрації:
.

ІІІ. Аналіз динаміки доходу

По абсолютних показниках:

Таблиця 4

Установи банку

W0, грн

W1, грн

DW =
= W1 – W0

Тпр = Тр –
– 100 %

 

1

2

3 = 2 – 1

4 = 2 / 1 ? 100

5 = 4 – 100 %

3/5

Всього

 

 

 

 

 

 

По відносних показниках:

Таблиця 5

Установи банку

dк0, %

dк1, %

Ddк (в.п)

Тзр (%)

Тпр = Тр – 100 %

1

2

3 = 2 – 1

4 = 2 / 1 ? 100

5 = 4 – 100 %

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

ІV. Аналіз внутрірічних коливань доходу

1. Схема розрахунку:
Таблиця 6


Місяці

Ісез

(Ісез – 1)2

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

12

 

 

 

Всього

aWi

 

a(Iceз – 1)2

На основі цих даних розраховуються часткові показники внут­рірічних коливань у вигляді індексів сезонності за формулою:

Будуються графіки індексів сезонності:

Графік індексів сезонності використовується також для визначення взаємозалежності внутрірічних коливань взаємопов’язаних показників.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.