лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  • комісійні за проведення операцій з іноземною валютою та за продаж або купівлю монет і коштовних металів для третіх сторін;
  • інші комісійні доходи за операціями, що визначаються Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Торговельні прибутки — це чисті прибутки від операцій купів­лі-продажу різних фінансових інструментів. До них належать:

  • чисті прибутки від діяльності на валютному ринку та ринку банківських металів;
  • чисті прибутки від операцій з цінними паперами на продаж;
  • чисті прибутки від торгівлі іншими фінансовими інструментами.

До інших банківських операційних доходів відносяться ті, що не включені у перелічені вище групи. До них належать доходи від цінних паперів із непередбаченим доходом: дивіденди від акцій, що зберігаються як об’єкт торгівлі, та капіталовкладень.
Небанківськими операційними доходами вважаються доходи, що не стосуються основної діяльності банку, але забезпечують її здійснення (доходи від продажу основних засобів, від орендних операцій), доходи від продажу окремих небанківських послуг (аудиторські послуги, програмне забезпечення, консультації нефінансового характеру тощо) та інших операцій.
Непередбаченими вважаються доходи, що за змістом відповідають таким ознакам:

  • виникають у разі надзвичайних подій та мають одноразовий характер — прибуток буде визначений тільки за фактором подій;
  • які виникли через зміни у правилах бухгалтерського обміну активів і пасивів тощо.

До основних напрямів статистичного аналізу доходів комерційних банків належать:
І. Структура доходів:
ІІ. Порівняльний аналіз доходів від різних операцій:
1) від кредитних операцій;
2) від операцій з цінними паперами з метою спрямування
коштів на більш вигідні операції.
Аналіз здійснюється за такими розподілами коштів банку:
1) між кредитними операціями та операціями з цінними паперами;
2) між кредитами, наданими на банківських і небанківських ринках;
3) по галузях, видах діяльності, термінах надання, регіонах.

Дохідність банківської діяльності

Дохідність комерційного банкуце сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток активних та пасивних операцій.
Дохідність банку залежить насамперед від оптимальної структури його балансу (активів та пасивів) та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важливими умовами забезпечення дохідності банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допустимої маржі, виявлення тенденцій у дохідності кредитних операцій, планування оптимальної дохідної маржі для прогнозування орієнтованого рівня процентів за актив­ними і пасивними операціями. Дохідність банківської діяльності залежить також від підтримки ліквідності, управління банківським ризиком і його мінімізації.
Система показників дохідності
банківської діяльності

До основних показників дохідності банківської діяльності відносять такі (див. табл.):
Таблиця


Дохідність активів

(Чистий прибуток / / Загальні активи) *
* 100 %

За допомогою цього коефіцієнта визначають рівень рентабельності сукупних активів. Він застосовується при порівнянні прибутковості різних банків

Дохідність капіталу

(Чистий прибуток / Сплачений ста-
тутний капітал) *
* 100 %

Показник дає змогу визначити ефективність використання коштів власників комерційного банку

Чистий спред

((Проценти отримані / Позики) *
* 100 %) – ((Про­центи сплачені /
/ Підприємницькі депозити) * 100 %)

Показник відображає різницю між процен­тами отриманими та сплаченими ставками. За його допомогою визначається необхідна мінімальна різниця між ставками за активними й процентними операціями, що дасть змогу банкові покращити витрати, але не принесе прибутку

Закінчення табл.


Чиста
процентна
маржа
(ЧПМ)

(Процентні доходи – Процентні ви­трати / Загальні ак­тиви) * 100 %

ЧПМ слугує для покриття витрат банку та ризику, в тому числі інфляційного, створення прибутку, покриття договірних угод. Цей коефіцієнт допомагає з’ясувати, чи може банк давати прибуток у вигляді доходу від процентної різниці

Дохідність ак­тивів
за рахунок
інших опе­раційних доходів

(Інший операційний доход / Серед­ні загальні активи) * 100 %

Коефіцієнт висвітлює ступінь залежності банку від непроцентних доходів. Його зростання може свідчити про рівень диверсифікації чи прагнення одержати спекулятивний прибуток, аби замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів

Методи статистичного аналізу доходів банку

І. Аналіз розподілу доходу

1. Аналіз залежності дохідності від основних факторів (на прик­ладі дохідності кредитних операцій)

Таблиця 1

Групи банківських установ
за обсягом активів

Кількість банківських
установ

Рівень дохідності
кредитів

1

 

 

2

 

 

3

 

 

m

 

 

ІІ. Аналіз пропорційності розподілу доходу та кредитів

Таблиця 2

Установи банку

Процентний
дохід, грн, W

Кредити, грн, КР

Питома вага, %

Клок

Ранги
Клок

dw

dкp

1

2

3

4

5 = 3 / 4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

100

100

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.