лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

16. У звітному періоді порівняно з базовим кредитовий оборот збільшився на 15 %, а середні залишки позик — на 10 %. На скільки процентів змінилася швидкість обороту
позик?
Відповіді: 1) +4,5 %; 2) –4,3 %; 3) +5 %.
17. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг середніх
залишків позик збільшився на 20 %, а швидкість обороту по-
зик зросла на 10 %. Як змінився обсяг кредитового обо-
роту?
Відповіді: 1) +10 %; 2) –8,3 %; 3) +9,1 %.
Обґрунтуйте відповідь.
18. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг кредитно-
го обороту зріс на 25 %, а швидкість обороту позик — на 5 %. На скільки процентів змінився обсяг кредитного обороту окремо за рахунок динаміки швидкості обороту позик і середніх залиш­ків позик?
Відповіді: а) 5 %; б) 20 %; в) 19 % і 6 %.
Обґрунтуйте відповідь.
19. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг виплати процентів за позиками збільшився на 12 %, а обсяг позичок —
на 5 %. На скільки процентів змінилася вартість залучених позичок?
а) 7,0 %; б) –6,2 %; в) +6,7 %.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
20. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг виплати про­центів збільшився на 23 %, а вартість залучених коштів — на 6 %. На скільки процентів змінився обсяг виплат процентів ок-
ремо за рахунок обсягу позичок і їх вартості?
а) 6 % і 17 %; б) 7 % і 16 %.
Відповіді: 1) а; 2) б.
Обґрунтуйте відповідь.

Тема 4. Статистика доходів і витрат банку

4.1. Методичні поради

Сутність і склад доходів

Під доходом банку розуміють загальну суму грошових коштів, отриманих від здійснення активних операцій.
Доходи — це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів або зменшення зобов’язань, що спричиняють збільшення капіталу та не є внес­ками акціонерів.
Усі доходи діляться на:

 • банківські;
 • небанківські операційні;
 • непередбачені.

До банківських доходів належать ті, що безпосередньо пов’я­зані з банківською діяльністю, визначеною Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Небанківські доходи можуть включати інші доходи, що не відносяться до основної діяльності банку, але забезпечують здійснення банківської діяльності.
Банківські доходи поділяються на:

 • процентні;
 • комісійні;
 • торговельні;
 • інші банківські операційні доходи.

До процентних відносяться доходи, що обчислюються пропор­ційно до часу і суми та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик.
Проценти та прирівняні до них комісійні складають основну частину банківських доходів. Проценти за користування кредитами мають найбільшу питому вагу в доходах банку. Після доходів за кредитами наступними за значенням виступають надход­ження за інвестиційними цінними паперами, процентний кре­дит за міжбанківськими позиками (без забезпечення та під забезпечення державних цінних паперів).

Cтруктура

1. Процентні доходи:

 • за коштами, розміщеними в НБУ;
 • за коштами, розміщеними в інших банках;
 • за кредитами суб’єктам господарської діяльності;
 • за кредитами органам загального державного управління;
 • за кредитами фізичним особам;
 • за цінними паперами;
 • за операціями з філіями та іншими установами банку;
 • інші процентні доходи.

2. Комісійні доходи:

 • за операціями з банками;
 • за операціями з клієнтами;
 • за операціями з філіями та іншими установами банку.

3. Результат від торговельних операцій.
4. Інші банківські операційні доходи:

 • дивідендний дохід;
 • за операціями з філіями та іншими установами банку;
 • інші банківські операційні доходи.

5. Інші небанківські операційні доходи:

 • за операціями з філіями та іншими установами банку;
 • інші небанківські операційні доходи.

6. Зменшення резервів за заборгованістю.
7. Непередбачені доходи.
Дохід від операцій з цінними паперами може складатися з дис­конту та купона, але до процентного доходу за борговими цінними паперами включаються тільки проценти, що були нараховані за такими цінними паперами після їх придбання.
Процентні доходи доцільно класифікувати за такими критеріями:

 • строковість;
 • резидент/нерезидент;
 • фінансовий інструмент (депозити, кредити чи цінні папери).

До процентного також входить дохід за строковими депози-
тами, що розміщені в інших банках. Значення складових про-
центного доходу може змінюватись щорічно залежно від змін процентних ставок і попиту на кредити, але дохід за кредитами практично завжди залишається важливим для кожного банку. Проценти та прирівняні до них комісії повинні обліковуватися регулярно, не рідше одного разу на місяць, як правило, в останній його день, незалежно від періодичності розрахунків, яка вказана в угоді з контрагентом.
Комісійні — це доходи за усіма послугами, надані контрагентам, окрім комісійних, які подібні за природою до процентів.
До категорії комісійних належать:

  • комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших кредиторів і за операції з іншими паперами;
  • комісійні доходи від операцій за розрахунково-касове обслуговування кредитних рахунків, за зберігання цінностей та здійснення операцій з цінними паперами;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.