лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.4.11. В таблиці наведені дані про власний капітал і класифіковані активи банку:

Таблиця 23

Показники

Базисний період

Звітний період

Власний капітал, тис. грн

640

850

Класифіковані активи, тис. грн

1600

1700

Обчисліть:

  1. коефіцієнт достатності капіталу в кожному періоді;
  2. зміну коефіцієнта достатності капіталу в цілому та за рахунок зміни класифікованих активів і власного капіталу.

3.4.12. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг кредитового обороту збільшився на 25 %, а показник оборотності кредитів — на 15 %. У прогнозному періоді передбачається збільшення обсягу кредитового обороту на 30 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться показник їх оборотності?

3.4.13. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг роздрібного товарообороту збільшився на 10 %, а обсяг наданих короткострокових кредитів — на 15 % і склав 800 тис. грн. У прогнозному періоді передбачається збільшення обсягу роздрібного товарообороту на 20 %. Обчисліть можливий обсяг попиту на короткострокові кредити у зв’язку зі збільшенням обсягу товарообороту.
3.5. Завдання для перевірки знань
1. Показники залишків позик, які використовуються при обчис­ленні швидкості обороту позик, є: а) моментними; б) середніми.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

2. Показники кредитового обороту, що використовуються при обчисленні швидкості обороту позик, є: а) моментними; б) інтервальними.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

3. Показники, що характеризують швидкість обороту позик, є: а) абсолютними; б) відносними.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

4. Показники, що характеризують час обороту позик, є: а) абсо­лютними; б) відносними.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.

5. Зростання швидкості обороту позик відбувається в разі: а) зростання кредитового обороту при зменшенні середніх залиш­ків; б) зростання середніх залишків при зменшенні кредитового обороту; в) випереджаючої динаміки кредитового обороту в порівнянні з динамікою середніх залишків; г) випереджаючої динаміки середніх залишків у порівнянні з динамікою кредитового обороту.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) а, б; 6) а, г.

6. Абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту позик розраховується на основі динаміки: а) швидкості обороту позик; б) швидкості з урахуванням обсягу середніх залишків; в) середніх залишків з урахуванням рів­ня швидкості.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

7. Розмір швидкості обороту позик за рахунок кредитового обороту позик розраховується на основі динаміки: а) креди­тового обороту з урахуванням обсягу середніх залишків позик; б) середніх залишків позик з урахуванням обсягу кредитового обороту.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б.
8. В розподілі по установах банку за даними про обсяг кредитового обороту та середні залишки позик аналізується динаміка швидкості обороту позик. Виділіть формулу індексу швидкості обороту позик змінного складу та сформулюйте його економічну інтерпретацію.
Відповіді: 1) ; 2) ;3) .
9. При обчисленні індексів швидкості обороту позик за вагу приймається: а) кредитовий оборот; б) середні залишки позик; в) швид­кість обороту позик.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
Обґрунтуйте відповідь.
10. При обчисленні індексів часу обороту позик за вагу прий­мається: а) кредитовий оборот; б) середні залишки позик; в) час обороту позик.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
Обґрунтуйте відповідь.
11. Виділіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни кредитового обороту за рахунок швидкості обороту позик:
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
12. Виділіть формулу розрахунку абсолютного розміру зміни кредитового обороту за рахунок обсягу залишків:
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
13. Виділіть формулу розрахунку зміни швидкості обороту позик за рахунок кредитового обороту:
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
14. Виділіть формулу розрахунку зміни швидкості обороту позик за рахунок середніх залишків:
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
15. При зростанні швидкості обороту час обороту позик: а) зро­стає; б) зменшується; в) це незалежні величини.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
Обґрунтуйте свою думку відповідними формулами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.