лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.4.4. В таблиці наведені дані про активи балансу по регіональних відділеннях банку.

Таблиця 16

(млн грн)


№ п/п

Активи

Регіональні відділення банку

1

2

3

1

Готівкові кошти

5,820

6,470

7,110

2

Дорожні та інші чеки

0,110

0,130

0,150

3

Кошти в НБУ

28,360

27,430

26,510

4

Кошти в інших банках

48,860

44,560

40,280

5

Цінні папери на продаж та інвестиції

27,290

20,960

14,650

6

Основні засоби та нематеріальні активи

24,860

22,630

20,390

7

Нараховані доходи до отримання

8,460

9,590

10,740

Проаналізуйте склад активів банку в горизонтальному
розрізі.
3.4.5. В таблиці наведені такі дані:

Таблиця 17

Регіони

Обсяг заборгованості по кредитах, тис. грн.

Разом

в тому числі

стан-
дартних

під конт­ролем

субстандартних

сумнівних

безна-
дійних

1

3900

2100

1140

310

230

120

2

3480

1860

650

480

290

200

3

10 530

5600

3400

700

500

330

4

20 350

10 450

5020

2210

1700

970

Коефі-
цієнти
ризику, %

2

5

20

50

100

Обчисліть у кожному регіоні:

  1. обсяг класифікованих кредитів;
  2. середні коефіцієнти ризику;
  3. порівняйте якість кредитів.

3.4.6. В таблиці наведені дані про кредитовий оборот і середні залишки позик за два квартали:

Таблиця 18

Показники

І квартал

ІV квартал

Кредитовий оборот, тис. грн

4500

9600

Середні залишки позик, тис. грн

900

800

Обчисліть:

  1. швидкість обороту позик в кожному кварталі;
  2. абсолютний приріст кредитового обороту в цілому та за рахунок зміни швидкості обороту і середнього залишку позик;
  3. зміну швидкості обороту позик у цілому і за рахунок зміни кредитового обороту та середнього залишку позик.

Зробіть висновки.
3.4.7. В таблиці наведені дані про кредитовий оборот і середні залишки позик за два квартали:

Таблиця 19

Показники

Базисний квартал

Звітний квартал

Кредитовий оборот, тис. грн

2700

3500

Середні залишки позик, тис. грн

900

700

Обчисліть:

  1. час обороту позик у кожному кварталі;
  2. абсолютну зміну середніх залишків позик у цілому і за раху­нок зміни кредитового обороту та часу обороту позик;
  3. зміну часу обороту позик у цілому і за рахунок зміни серед­нього залишку позик та одноденного кредитового обороту. Зробіть висновки.

3.4.8. В таблиці наведені дані про кредитовий оборот і середні залишки позик по відділеннях банку:

Таблиця 20

Відділення
банку

Кредитовий оборот, тис. грн

Середні залишки позик, тис. грн

базисний

звітний

базисні

звітні

1

1600

2500

400

500

2

2500

3600

500

600

3

3600

4900

600

700

Обчисліть та проаналізуйте індекси середньої швидкості обороту позик змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
3.4.9. В таблиці наведені дані про середні залишки позик
і кредитовий оборот по відділеннях банку за два квартали:

Таблиця 21

Відділення
банку

Середні залишки позик, тис. грн

Кредитовий оборот, тис. грн

базисні

звітні

базисний

звітний

1

450

500

2250

2500

2

720

800

2400

2000

3

360

480

900

960

Обчисліть та проаналізуйте індекси середнього часу обороту позик змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень. Покажіть взаємозв’язок між обчисленими індексами.
3.4.10. В таблиці наведені дані про власний капітал і класифіковані активи по відділеннях банку:
Таблиця 22


Відділення банку

Власний капітал, тис. грн

Класифіковані активи, тис. грн

базисний

звітний

базисний

звітний

1

1030

1300

2300

2600

2

870

1100

1700

2400

3

410

540

1200

1000

Обчисліть та проаналізуйте індекси коефіцієнта достатності капіталу змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень. Покажіть взаємозв’язок між обчисленими індексами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.