лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.3. Термінологічний словник
Активні операції банків — фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій банку належать: надання кредитів і позичок, придбання цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з векселями та інші банківські операції.
Актив — частина бухгалтерського балансу, яка характеризує склад, розміщення та використання коштів, згрупованих за їх економічним значенням у процесі відтворення.
Активи високоліквідні — кошти та активи, що можуть бути легко трансформовані у наявні кошти.
Активи робочі — кошти на коррахунку, в касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити, інші кошти та інші активи, що приносять прибуток банку.
Кредит — економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій чи товар­ній формі на умовах повернення в певний строк і зі сплатою процента.
Банківський кредит — надається банками в грошовій формі підприємствам, населенню та державі.
Комерційний кредит — надається одним підприємством іншому
у вигляді продажу товару з відстрочкою платежу.
Кредитний процент — сума, що виплачується позичальником кредитору за користування позичковими коштами згідно із встановленою ставкою процента.
Кредиторська заборгованість — поточні зобов’язання пози-
чаль­ника.
Оборотність кредиту — показник, який характеризує швидкість обігу кредиту.
Рахунок позичковий — рахунок, на якому установи банку обліковують кредити, що їх одержали позичальники.
Кредитоспроможність — система умов, яка визначає спроможність підприємства залучати позичкові кошти та повертати їх в повному обсязі в передбачені строки зі сплатою процентів.
Кредитний ризик — ризик несплати позичальником основного бор­гу та процентів, що належать кредитору.
3.4. Навчальні завдання
3.4.1. За даними табл. 13 проаналізуйте динаміку активів банку у відносному вираженні за допомогою абсолютних, відносних і узагальнюючого показників структурних зрушень.

Таблиця 13

АКТИВИ БАЛАНСУ БАНКУ ЗА ПОТОЧНИЙ РІК

(млн грн)


№ п/п

Активи

На початок року

На кінець року

1

Грошові кошти та залишки НБУ

46,6

38,0

2

Кошти в інших банках

75,7

74,6

3

Кредити та заборгованість клі­єнтів

118,3

212,3

4

Цінні папери та продаж

1,8

2,0

Закінчення табл. 13


№ п/п

Активи

На початок року

На кінець року

5

Інвестиційні цінні папери

7,0

10,1

6

Довгострокові вкладення до асоційованих і дочірніх компаній

2,3

3,3

7

Основні засоби та нематері-
альні активи

6,8

17,5

8

Нараховані доходи до отримання

16,8

30,3

9

Інші активи

112,2

53,3

 

Усього активів

387,5

441,4

3.4.2. За даними табл. 14 проаналізуйте динаміку активів АКБ за допомогою абсолютного приросту, темпів зростання і приросту та абсолютного значення 1 % приросту.

Таблиця 14

АКТИВИ БАЛАНСУ АКБ
НА ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ ПОТОЧНОГО РОКУ

(млн грн)


№ п/п

Активи

На початок року

На кінець року

1

Кошти та залишки в НБУ

1,5

11,4

2

Кошти в інших банках

3,4

6,2

3

Кредити та заборгованість клієнтів

40,3

52,3

4

Основні засоби та нематері-
альні активи

1,1

2,4

5

Нараховані доходи до отримання

0,6

1,2

6

Інші активи

0,1

0,1

 

Усього активів

47,0

73,6

3.4.3. В таблиці наведені дані про активи балансу по регіональних відділеннях банку.

Таблиця 15

(млн грн)п/п

Активи

Регіональні відділення банку

1

2

3

4

1

Готівкові кошти

190

210

170

240

2

Дорожні чеки

330

120

350

170

3

Кошти в інших банках

4460

1280

2420

2470

4

Кредити та фінансовий лізинг

4000

2150

3500

2820

5

Основні засоби та нематері-
альні активи

180

150

170

200

Проаналізуйте склад активів регіональних відділень і банку в цілому у вертикальному розрізі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.