лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Продовження табл.


+

 

+

  3. Аналіз активів за ступенем ризику
(класифіковані активи)

Графічне зображення порівняльного аналізу має вигляд:

Крім того, розраховується динаміка обсягу класифікованих активів за рахунок окремих чинників:


.
Аналізується динаміка рівня ризику за рахунок окремих чинників:


.
В розподілі по банківських установах аналізується динаміка середнього рівня ризику за допомогою індексів ризику змінного, фіксованого складу і структурних зрушень.
Табличний алгоритм індексного аналізу динаміки середнього рівня ризику активів в розподіли по банківських установах.

Установи банку

Базовий
період

Звітний
період

Частка
активів

А0

r0

А1

r1

d0

d1

1

2

3

4 = 2/3

5

6

7 = 5/6

8 = 7/4

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

100

100

Продовження табл.


3. Аналіз активів за ступенем ризику
(класифіковані активи)

Система індексів

;
Індекс змінного складу показує, як у середньому по банку
(у відносному та абсолютному вираження) в звітному періоді
порівняно з базовим змінився рівень ризику активів за рахунок усіх факторів.
;
Індекс фіксованого складу показує, як у середньому по банку (у відносному та абсолютному вираженні) в звітному періоді порівняно з базовим змінився рівень ризику активів за рахунок динаміки ризику активів по окремим установам банку.
;
Індекс структурних зрушень показує, як в середньому по бан­ку (у відносному та абсолютному вираженні) у звітному періоді порівняно з базовим змінився рівень ризику активів за рахунок зміни розподілу установ банку за обсягом активів.

4. Оцінка кредитного
ризику

Для оцінки кредитів за ступенем ризику використовується така система показників:
1. Ступінь ризику — rj.
2. Обсяг кредиту — KPj.
3. Класифікована вартість портфеля кредитів: .
4. Ступінь якості портфеля кредитів: .
5. Середній рівень ризику: .
6. Динаміка ризику портфеля кредитів: .

5. Аналіз
кредитних
процентних
ставок

Складовими кредитної процентної ставки (Р) є безризи-
кова ставка (Рб/р), поправка на інфляцію (Рін) та ризикова пре-
мія (Рриз):
Р = Рб/р + Рін + Рриз.

Закінчення табл.


6. Аналіз динаміки
та структури активів

Статті
активу

А0

А1

Тзр =
= А1 / А0

Тпр = Тзр –
– 100%

DА/Тпр

1

2

3 = 2 – 1

4 = 2 / 1

5 = 4 – 100 %

6 = 3 / 5

Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

Оборотні
активи

 

 

 

 

 

 

3.2. План практичного заняття
Аналіз структури активних операцій банку.
Аналіз структури кредитного портфеля.
Оцінка ризику кредитного портфеля.
Розрахунок обсягу класифікованих активів та середнього рівня ризику активів. Аналіз рівня ризику активів.
Аналіз внутрішньорічних коливань обсягу та структури активів банку. Прогнозування структури активів.
Аналіз обсягу, структури кредитів. Вивчення оборотності кредитної маси.
Класифікація та оцінка кредитів за ступенем ризику.
Аналіз простроченої заборгованості.
Аналіз пропорційності використання ресурсів банку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.