лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Факторний аналіз кредитного ризику
по видах класифікованих кредитів
Вихідними даними для оцінки кредитного ризику виступають:

  • ступінь ризику () який диференціюється в розподілі кредитів за ступенем ризику;
  • обсяги кредитів в цьому розподілі — КРі.

На основі цих показників розраховуються обсяги класифікованих кредитів або кредитів з урахуванням ступеня ризику за формулою:

Вихідні дані для розрахунку наведено в таблиці на с. 38—42.
Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення обсягу резервів на покриття ризиків по кредитних операціях.
На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику по окремих регіональних установах банку. Для цього розраховуються середні рівні ризику по окремих установах, а також по бан­ку в середньому за формулою:
.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ АКТИВІВ БАНКУ


І. Аналіз структури активів

Методи аналізу

Ознаки

Установи банку

А

Б

В

Г

Д

1) За ознакою дохідності активів:
1. Дохідні активи:
— кредити фізичних і юри­дичних осіб
— міжбанківські кредити
— цінні папери
— операції з валютою
— факторинг, лізинг та ін.
2. Недоходні активи:
— гроші, в т. ч. в касі
— кор. рахунки в НБУ,
в ін. банках
— безпроцентний кредит
— основні засоби та кап. вклади
— дебітори та ін.

 

 

 

 

 

В цілому

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2) За рівнем ліквідності
1. Абсолютно ліквідні:
— кор. рахунок
— готівка в касі
— валюта
— кошти в банках коресп.
2. Високоліквідні:
— видані кредити
— операції з цінними паперами
— факторинг
— лізинг
— вкладення в спільну діяль­ність
3. Низьколіквідні
— прострочена заборгованість
— суми, нестягнені по банківських гарантіях
— опротестовані векселі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цілому

100%

100%

100%

100%

100%

Продовження табл.


2. Аналіз пропорційності розподілу дохідних
активів банку по установах банку

Уста-
нови
банку

Загальний
обсяг активів

Доходні активи

Питома вага активів

Питома вага
доходів активів

Клок = dAД/dA

Ранги Клок

А

Ад

dА

dАД

 

 

 

1

2

3 по к. 1

4 по к. 2

5 = 4/3

6

 

 

 

100 %

100 %

 

 

У графі 6 таблиці проставляємо ранги
від меншого до більшого.

Установи
банку

Ранги

А

1

 

 

 

Б

2

 

 

 

В

3

 

 

 

 

 

100 %

100 %

3. Аналіз активів за ступенем
ризику (класифіковані активи)

В процесі аналізу розраховується обсяг класифікованих активів (активи за ступенем ризику ліквідності)
.
Обсяг класифікованих активів — це відправна величина для визначення обсягу резервів банку для покриття ризику ліквідності по активних операціях.
Важливе місце займає порівняльний аналіз цього ризику в міжбанківському середовищі. Для цього розраховується середній рівень ризику — :

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.