лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Сутність і завдання статистичного
аналізу кредитної діяльності банку

Кредитні операції комерційних банків — вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам позичок. В основу кредитних операцій покладено економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички на умовах повернення її в певний строк із сплатою процентів. Банки надають банківський кредит у грошовій формі підприємствам, організаціям, населенню, державі.
Завдання статистичного аналізу
кредитної діяльності

 1. Організація статистичних обліку та звітності кредитних операцій.
 2. Розробка системи показників, які характеризують кредитні відносини, їх стан і розвиток.
 3. Виявлення статистичних закономірностей розвитку кредит­них відносин.
 4. Послідовне вдосконалення методики розробки та аналізу системи статистичних показників з урахуванням досягнень економічної науки.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
СТАТИСТИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ


Принципи

Завдання

Принцип строковості — обов’яз­кове повернення позички пози­чальником у заздалегідь обумов­лений строк.

1. Контролювання строків повернення позичок.
2. Визначення розмірів простроченої заборгованості клієнта, порівняння її з обсягом коштів на його рахунках.
3. Аналіз оборотності позичок.

Принцип забезпеченості позичок — стабільність фінансово-економічно­го стану позичальника.

1. Оцінка кредитоспроможності клі­єнтів.

Принцип платності — встанов­лення комерційними банками про­центної плати за користування по­зичкою.

1. Аналіз процентних ставок.
2. Аналіз формування прибутку банку за рахунок процентних ставок і обсягів позичок.
3. Аналіз ролі кредитної діяльності у формуванні прибутку та прибутковос­ті банку.

Угруповання, що використовуються
при статистичному аналізі кредитної діяльності
У процесі аналізу кредитної діяльності використовуються угруповання за такими ознаками:
Позичальники:

 1. державні підприємства та організації;
 2. підприємства недержавних форм власності;
 3. кооперативи;
 4. орендарі, громадяни, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю;
 5. інші банки;
 6. інші господарства, включаючи органи влади (місцеві ради
  та інші), спільні підприємства, міжнародні об’єднання та організації.

Строки надання кредитів:

 1. короткострокові;
 2. середньострокові;
 3. довгострокові.

Наявність і характер забезпечення позички:
1. Забезпечені заставою, в тому числі:
1.1. Заставою майна клієнта:

 1. товарно-матеріальних цінностей;
 2. дебіторських рахунків;
 3. цінних паперів;
 4. векселів;
 5. депозитів, які знаходяться в тому ж банку;
 6. іпотек;
 7. змішаною.

1.2. Заставою права.
Гарантовані банками, фінансами чи майном третьої особи.
Забезпечені іншим чином (поручництвом, свідоцтвом страхової організації).
Незабезпечені (бланкові)
Ступінь ризику:

 1. безнадійні — такі, що не повертаються та не мають вартості;
 2. сумнівні — такі, повернення яких є сумнівним (значний ступінь ризику неповернення);
 3. субстандартні — такі, ступінь ризику яких дещо перевищує нормативний рівень;
 4. стандартні — які повністю відповідають умовам угоди.

Об’єкти кредитування:

  • витрати на виробництво та обіг;
  • поточні витрати;
  • фінансування капітальних вкладень тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.