лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Оцініть пропорційність розділів власних і залучених кош-
тів на основі коефіцієнтів локалізації, концентрації та кривої Лоренца.
2.4.12. У таблиці наведені дані про розподіл по відділеннях банку власних коштів і зобов’язань.

Таблиця 12

Відділення банку

Частка власних коштів, %

Частка зобов’язань, %

1

8,5

10,2

2

9,4

11,1

3

7,8

7,9

4

16,6

17,9

5

25,5

22,9

6

32,2

30,0

Разом

100,0

100,0

Оцініть пропорційність розділу власних і залучених коштів
на основі коефіцієнтів локалізації, концентрації та кривої Лоренца.
2.5. Завдання для перевірки знань
1. Ресурси банків складаються з: а) власних коштів; б) залучених коштів.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

2. Пасивні депозитні операції можна класифікувати: а) за категорією вкладників; б) за строком здійснення.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

3. Пасивні кредитні операції — це: а) операції, пов’язані з отриман­ням кредитів на міжбанківському ринку; б) операції, пов’язані з випус­ком і розміщенням власних незабезпечених боргових зобов’язань.
Пасивні інвестиційні операції — це: в) операції, пов’язані з отриманням кредитів на міжбанківському ринку; г) операції, по­в’язані з випуском і розміщенням власних незабезпечених боргових зобов’язань.
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

4. Обсяг коштів, які можуть бути використані як кредитні ресурси, становить: а) брутто-кошти; б) іммобілізація; в) нетто-кошти банку.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) —.

5. Коефіцієнт нетто-коштів обчислюється за формулою:
1) НК = БК – І; 2) ; 3) .
Відповіді: 1; 2; 3.

6. Зміна коефіцієнта нетто-коштів за рахунок обсягу брутто-коштів обчислюється на основі динаміки: а) нетто-коштів з урахуванням обсягу брутто-коштів у поточному періоді; б) обсягу брутто-коштів базисного періоду.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

7. Абсолютна зміна обсягу нетто-коштів за рахунок динаміки коефіцієнта нетто-коштів обчислюється на основі динаміки: а) обсягу брутто-коштів з урахуванням коефіцієнта нетто-коштів базисного періоду; б) коефіцієнта нетто-коштів з урахуванням обсягу брутто-коштів поточного періоду.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.
8. Індекс коефіцієнта нетто-коштів структурних зрушень обчислюється за формулою:
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
9. При обчисленні індексів коефіцієнта нетто-коштів вагомою є структура: а) брутто-коштів; б) нетто-коштів.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.
10. Вкажіть формулу розрахунку абсолютної зміни обсягу нетто-коштів за рахунок динаміки коефіцієнта нетто-коштів:
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
11. Вкажіть формулу розрахунку зміни коефіцієнта нетто-коштів за рахунок зміни обсягу брутто-коштів:
а) ; б) ; в) ; г)
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
12. У звітному періоді порівняно з базисним коефіцієнт нетто-коштів у цілому по банку збільшився на 5 %. Зміна структури брутто-коштів спричинила зростання цього показника на 2 %. Обчисліть індекс коефіцієнта нетто-коштів фіксованого складу.
Відповіді: 1) 1,020; 2) 1,029; 3) 1,050.
13. Коефіцієнт достатності капіталу визначається як співвідношення: а) власного капіталу до залучених коштів банку; б) залучених коштів до власного капіталу банку.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.
14. Узагальнюючий коефіцієнт структурних зрушень у пасивах балансу банку обчислюється за формулою:
а) ; б) ; в) .
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
15. Для узагальненої характеристики пропорційності розподілу власних і залучених коштів по відділеннях банку використовується: а) коефіцієнт локалізації; б) коефіцієнт концентрації.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) —.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.